Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

Data: 27.02.2019 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 16 h

Cel szkolenia

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018
 • Wprowadzenie w zasady auditingu oraz w sposoby wykorzystania auditu w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie skierowane do

 • Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania
 • Osoby, którym powierzone zostało przeprowadzenie auditu systemu w organizacji
 • Reprezentanci kierownictwa ds. systemu zarządzania
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Osoby, których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania, odpowiedzialne za system zarządzania.

Program

 • Wprowadzenie: rys historyczny, HLS;
 • Zapoznanie z normą
  • Budowa normy (w ujęciu procesowym)
  • Definicje
  • Kontekst, strony zainteresowane [ćwiczenie]
  • Ryzyka i szanse, identyfikacja zagrożeń [ćwiczenie]
  • Omówienie pozostałych punktów normy;
 • Auditor / auditor wiodący – cechy wspólne i rozdzielne; odpowiedzialności i uprawnienia; cechy osobowościowe; zasady etyczne
 • Audit jako istotny element systemu zarządzania – definicja i jej praktyczna interpretacja; rodzaje auditów; wymagania normy ISO 45001 oraz ISO 19011
 • Fazy auditu:
  • Planowanie auditów
  • Zespół auditowy
  • Przygotowanie do konkretnego auditu (źródła niezbędnych informacji, plan auditu, podział zadań, rodzaj i zakres udokumentowanej informacji; zasadność list kontrolnych) [ćwiczenie]
  • Realizacja auditu (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, ich dokumentowanie, komunikacja z klientem) [ćwiczenie]
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna, czyli co można, a czego należy bezwzględnie unikać
  • Analiza dowodów – przygotowanie raportu z auditu w tym formułowanie niezgodności [ćwiczenie]
  • Spotkanie zamykające i działania poauditowe [ćwiczenie]
 • Zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Szkolenie dwudniowe: 27-28.02.2019

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 11.02.2019

Koszt  950,00 PLN + 23% VAT - za osobę za udział w szkoleniu otwartym w biurze SGS w Warszawie.

Powyższa cena obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikaty, wyżywienie w trakcie godzin szkoleniowych.

Cena nie obejmuje kosztu zakwaterowania.

Zapytaj o dostępne rabaty!

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne tutaj: http://bit.ly/ISO45001szkolenie 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl oraz firmę publikującą lub udostępniającą dany materiał na podstawie odpowiedniej umowy z Portalem w celu realizacji niniejszego zapytania lub rejestracji na wydarzenie lub pobrania materiałów oraz powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez Portal, realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem.

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn