Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018

Data: 10.06.2019 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 16 h

Cel szkolenia

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego wg wymagań normy ISO 45001:2018
 • Wprowadzenie w zasady auditingu oraz w sposoby wykorzystania auditu w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Szkolenie skierowane do

 • Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania
 • Osoby, którym powierzone zostało przeprowadzenie auditu systemu w organizacji
 • Reprezentanci kierownictwa ds. systemu zarządzania
 • Auditorzy wewnętrzni
 • Osoby, których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania, odpowiedzialne za system zarządzania.

Program

 • Wprowadzenie: rys historyczny, HLS;
 • Zapoznanie z normą
  • Budowa normy (w ujęciu procesowym)
  • Definicje
  • Kontekst, strony zainteresowane [ćwiczenie]
  • Ryzyka i szanse, identyfikacja zagrożeń [ćwiczenie]
  • Omówienie pozostałych punktów normy;
 • Auditor / auditor wiodący – cechy wspólne i rozdzielne; odpowiedzialności i uprawnienia; cechy osobowościowe; zasady etyczne
 • Audit jako istotny element systemu zarządzania – definicja i jej praktyczna interpretacja; rodzaje auditów; wymagania normy ISO 45001 oraz ISO 19011
 • Fazy auditu:
  • Planowanie auditów
  • Zespół auditowy
  • Przygotowanie do konkretnego auditu (źródła niezbędnych informacji, plan auditu, podział zadań, rodzaj i zakres udokumentowanej informacji; zasadność list kontrolnych) [ćwiczenie]
  • Realizacja auditu (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, ich dokumentowanie, komunikacja z klientem) [ćwiczenie]
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna, czyli co można, a czego należy bezwzględnie unikać
  • Analiza dowodów – przygotowanie raportu z auditu w tym formułowanie niezgodności [ćwiczenie]
  • Spotkanie zamykające i działania poauditowe [ćwiczenie]
 • Zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Szkolenie dwudniowe: 10-11.06.2019

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 25.05.2019

Koszt  950,00 PLN + 23% VAT - za osobę za udział w szkoleniu otwartym w biurze SGS w Warszawie.

Powyższa cena obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikaty, wyżywienie w trakcie godzin szkoleniowych.

Cena nie obejmuje kosztu zakwaterowania.

Zapytaj o dostępne rabaty!

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne tutaj: http://bit.ly/ISO45001szkolenie 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn