Rejestracja

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Badanie Żywności - Dokładne i szybkie monitorowanie patogenów żywnościowych w przemyśle spożywczym (np. Salmonella, Listeria, E. coli, Legionella) - rozwiązania Pall GeneDisc® - Pall Poland

Pobierz materiały

Autor: PALL

Kategoria: Jakość i Bezpieczeństwo

Rosnący nacisk na bezpieczeństwo żywności, sprawia że klienci są coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z patogenami w produktach spożywczych. Niebezpieczeństwo potencjalnych problemów zdrowotnych wywoływanych przez patogeny ma wpływ na działania producentów branży spożywczej. Zaostrzone regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności, wymagają m.in. stosowania mikrobiologicznych metod badawczych, opartych głównie na ocenie wzrostu bakterii lub na wymagających procedurach biologii molekularnej. Głównymi wadami tych metod jest ich pracochłonność, długi czas oczekiwania na wynik oraz wymagany wysoki poziom wiedzy technicznej.

W celu ograniczenia tych niedogodności, firma Pall Corporation opracowała zamknięty system testów mikrobiologicznych o nazwie GeneDisc, wykorzystujący technologię PCR w czasie rzeczywistym.

Dzięki rozwiązaniu „wszystko w jednym” otrzymujemy rutynowe narzędzie kontroli z użyciem gotowych odczynników i płytek GeneDisc, łatwe w obsłudze. Wdrożenie metody pozwala na m.in. ochronę marki oraz redukuję kosztów logistycznych.

Zalety pracy z urządzeniem to również: powtarzalne procedury, automatyzacja, dokładność, łatwość wykonania badania, krótki czas analizy, możliwość wykrycia wielu mikroorganizmów jednocześnie w tej samej próbce DNA, możliwość analizy 96 próbek jednocześnie, modułowa budowa umożliwiająca równoczesne wykonywanie różnych aplikacji, wykorzystanie technologii informatycznych do skanowania i identyfikacji prób oraz zbierania danych.

Metoda GeneDisc może być stosowana na różnych próbkach żywności i próbkach środowiskowych.

Dostępnych jest wiele rodzajów płytek GeneDisc, o zróżnicowanych  zaletach i możliwościach.

Płytka GeneDisc do Salmonella spp. - walidacja metody wykazała, że czas do uzyskania wyników wynosi zaledwie 10 godzin w przypadku próbek mięsa i 20 godzin w przypadku próbek produktów mleczarskich.

Płytka GeneDisc do łącznego wykrywania Salmonella spp. i STEC - podobieństwo procedur przygotowania prób obu patogenów umożliwia równoczesne testowanie przy jednym namnożeniu.

Płytka do wykrywania STEC, patogenne wirusy E. coli O157, STEC lub STEC Top 7 - system zgodny z normą ISO 13136, pozwala zmniejszyć liczbę wyników fałszywie dodatnich.

Płytka Listeria monocytogenes i/lub Listeria spp. – dostępne jako badania oddzielne i równoczesne, możliwy wybór strategii badania. Wszystkie płytki GeneDisc Listeria wykorzystują ten sam sposób namnażania i protokół ekstrakcji DNA. Walidacja metody wykazała, że czas do uzyskania wyników wynosi 26 godzin dla produktów mleczarskich i mięsnych oraz do 20 godzin w przypadku surowego mleka.

Płytka do identyfikacji Listeria z 6 gatunków Listeria – skraca czas uzyskania wyniku do 1 godziny, podczas gdy inne metody identyfikacji wymagają 24 godzin.

Płytki do wykrywania organizmów powodujących psucie napojów.

Płytki do badania ilościowego patogenów w wodzie (Legionella, E. coli, Enterococcus ...)


Więcej informacji na: https://www.pall.com/en/search.genedisc.html

Pytania prosimy kierować na adres: pall_poland@europe.pall.com

 

Autor: Piotr Ziarko

Pall Poland Spółka z o.o.

Food & Beverage Departament

Wypełnij formularz w celu pobrania materiałów

  • * - pole obowiązkowe

Artykuł opublikowany dzięki firmie: