Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Doskonalenie procesów z wykorzystaniem Lean Management - TERMIN GWARANTOWANY

Data: 13.06.2019 Miejsce: Gdynia
Czas trwania: 16 h

Cel szkolenia

  • Przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean
  • Zapoznanie z mapowaniem i analizą procesów biznesowych
  • Poznanie zasad tworzenia systemu pomiaru efektywności procesu
  • Poznanie narzędzi wykorzystywanych do usprawniania procesów

Szkolenie skierowane do

Specjalistów, menadżerów niższego i wyższego szczebla odpowiedzialni za procesy biznesowe w sektorze zarówno produkcyjnym jak i usługowym, dążący do optymalizacji i usprawniania procesów.

Program

  • Proces biznesowy oraz skutki działania „silosowego” zarządzania
  • Elementy zarządzania procesami w organizacji oraz role
  • Symulacja procesu biurowego
  • Problem w praktyce
  • Filozofia Lean Management
  • Identyfikacja marnotrawstwa (muda) i przegląd narzędzi Lean do eliminowania marnotrawstwa
  • Lean w przedsiębiorstwie
  • KAIZEN – omówienie i studium przypadku
  • Identyfikacja procesu – mapa SIPOC i określenie wymagań wobec procesu – VOC – Voice of the Customer
  • Model systemu pomiarowego procesu - wejścia/wyjścia, czynności
  • Pojęcie i zastosowanie CTQ – Critical to Quality
  • Tworzenie systemu pomiarowego dla procesu
  • Metody rozwiązywania problemów - PDCA, A3
  • Analiza przyczyn źródłowych problemów - diagram Ishikawy, 5 WHY oraz analiza Pareto
  • Analiza mapy procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów
  • Zastosowanie i przykłady Poka Yoke
  • Standaryzacja pracy oraz stanowiska

Warunki uczestnictwa

Szkolenie dwudniowe: 13-14.06.2019

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 9 czerwca.

TERMIN GWARANTOWANY - o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt  1050,00 PLN + 23% VAT - cena promocyjna za osobę za udział w szkoleniu otwartym w biurze SGS w Gdyni.

Powyższa cena obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikaty, wyżywienie w trakcie godzin szkoleniowych.

Cena nie obejmuje kosztu zakwaterowania.

Zapytaj o dostępne rabaty!

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne na stronie szkolenia: http://bit.ly/AkademiaSGSlean 

Zapytaj organizatora o szczegóły

  • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

    Informacja

    Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

    Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn