Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z przepisami nowego Prawa Wodnego?

Data: 20.11.2019 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 7 h

Cel szkolenia

Część teoretyczna i  praktyczna pomogą w przygotowaniu prawidłowego wniosku  do organów Wód Polskich na uzyskanie pozwolenia na pobór wody, odprowadzanie ścieków lub wód opadowych.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie przygotowano z myślą o pracownikach przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych korzystających z wód w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Program

WYKŁADY:

1.       Zasady uzyskiwania zgód wodnoprawnych w świetle obowiązujących przepisów:

·         zgłoszenie

·         pozwolenie

·         ocena

2.       Kompetencje organów Wód Polskich w zakresie zgód wodnoprawnych.

3.       Treść decyzji - pozwolenia wodno prawnego.

4.       Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego.

5.       Wymagania dotyczące zawartości operatu wodno prawnego.

·         część opisowa ogólna

·         część opisowa dla poboru wód

·         część opisowa dla odprowadzania ścieków

·         część opisowa dla odprowadzania wód opadowych

·         część graficzna

6.       Źródła informacji koniecznych do napisania operatu:

·         plany i programy gospodarki wodnej dla wód powierzchniowych i podziemnych

·         mapy  podziału hydrograficznego

·         przepływy i zasoby wód

·         dopuszczalna jakość odprowadzanych ścieków i wód opadowych

·         informacje o jakości wódodbiornika

·         część techniczna i obliczenia w operacie.

7.       Zasady cofania, „dziedziczenia” pozwolenia lub legalizacji urządzeń wodnych.

8.       Analiza przykładowego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/ 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn