Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne zgodnie z przepisami nowego Prawa Wodnego?

Data: 20.11.2019 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 7 h

Cel szkolenia

Część teoretyczna i  praktyczna pomogą w przygotowaniu prawidłowego wniosku  do organów Wód Polskich na uzyskanie pozwolenia na pobór wody, odprowadzanie ścieków lub wód opadowych.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie przygotowano z myślą o pracownikach przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych korzystających z wód w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Program

WYKŁADY:

1.       Zasady uzyskiwania zgód wodnoprawnych w świetle obowiązujących przepisów:

·         zgłoszenie

·         pozwolenie

·         ocena

2.       Kompetencje organów Wód Polskich w zakresie zgód wodnoprawnych.

3.       Treść decyzji - pozwolenia wodno prawnego.

4.       Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego.

5.       Wymagania dotyczące zawartości operatu wodno prawnego.

·         część opisowa ogólna

·         część opisowa dla poboru wód

·         część opisowa dla odprowadzania ścieków

·         część opisowa dla odprowadzania wód opadowych

·         część graficzna

6.       Źródła informacji koniecznych do napisania operatu:

·         plany i programy gospodarki wodnej dla wód powierzchniowych i podziemnych

·         mapy  podziału hydrograficznego

·         przepływy i zasoby wód

·         dopuszczalna jakość odprowadzanych ścieków i wód opadowych

·         informacje o jakości wódodbiornika

·         część techniczna i obliczenia w operacie.

7.       Zasady cofania, „dziedziczenia” pozwolenia lub legalizacji urządzeń wodnych.

8.       Analiza przykładowego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/ 

Zapytaj organizatora o szczegóły

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl oraz firmę publikującą lub udostępniającą dany materiał na podstawie odpowiedniej umowy z Portalem w celu realizacji niniejszego zapytania lub rejestracji na wydarzenie lub pobrania materiałów oraz powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez Portal, realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością.

    Informacja

    Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem.

    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

    Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn