Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Materiały do kontaktu z żywnością - wymagania prawne i praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności

Data: 24.09.2019 Miejsce: Wrocław
Czas trwania: 7 h

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa w zakresie opakowań do kontaktu z żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do ich wyrobu. Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności przygotowywania deklaracji zgodności.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do technologów, specjalistów, kierowników i pracowników służb kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, operatorów przemysłu żywnościowego i opakowaniowego.

Program

1.       Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004

·         Rodzaje podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane stosować rozporządzenie

·         Wykaz grup materiałów umieszczonych w rozporządzeniu

·         Podstawowe wymagania stawiane materiałom i wyrobom do kontaktu z żywnością

·         Deklaracja zgodności

2.       Rozporządzenie (UE) nr 10/2011

·         Omówienie zakresu materiałów objętych rozporządzeniem

·         Omówienie załącznika I do rozporządzenia

·         Rodzaje płynów modelowych imitujących żywność

·         Zastępowanie płynu modelowego D2 płynami substytucyjnymi w badaniach migracji

·         Warunki badania migracji globalnej i specyficznej

·         Sposób wyrażania wyników migracji globalnej  i specyficznej

·         Deklaracja zgodności

·         Omówienie niejasności i kwestii wątpliwych w rozporządzeniu

3.       Dokumenty poprzedzające wprowadzenie rozporządzenia nr (UE) 10/2011

·         Dyrektywa 82/711/EWG

·         Dyrektywa 85/572/EWG

·         Dyrektywa 97/48/WE

·         Dyrektywa 2007/19/WE

·         Rodzaje płynów modelowych w tym płynów substytucyjnych

·         Warunki badania migracji globalnej i specyficznej

4.       Analiza sensoryczna

·         Cel przeprowadzania badań sensorycznych

·         Podstawowe pojęcia

·         Metody badań

·         Omówienie niemieckiej normy DIN 10955:2004

5.       Dobra Praktyka Produkcyjna

·         Omówienie rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 282/2008

·         Wykaz podmiotów których obowiązuje przestrzeganie zapisów wymienionych rozporządzeń

·         Omówienie podstawowych wymagań zawartych w rozporządzeniach

6.       Rezolucja AP 89 (1)

·         Omówienie wymagań zawartych w rezolucji dotyczących barwników i pigmentów stosowanych do barwienia tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

7.       Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 dotyczące materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do kontaktu z żywnością

8.       Rozporządzenie (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong. Punkt szczególnie ważny dla importerów wyrobów wymienionych w tytule rozporządzenia

9.       Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością

·         Wymagania BFR zalecenie XXXVI

·         Wymagania CEPI - wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością

10.    Opakowania metalowe

·         Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators. 1st Edition, 2013, issued by the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare/Committee of Experts on Packaging Materials for Food and Pharmaceutical Products (P-SC-EMB)

- Płyny modelowe,

- Warunki badań

- Oznaczane pierwiastki

11.    Ochrona środowiska - dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

·         Omówienie dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w opakowaniach

12.    Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w części dotyczącej producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

13.    Rozporządzenie Ministra Zdrowia dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych

14.   Praktyczne ćwiczenia z przygotowania deklaracji zgodności dla grup materiałów omawianych na szkoleniu

15.    Karty MSDS, specyfikacje techniczne

16.    Pytania, dyskusja

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn