Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe wytyczne IFS Product Fraud Mitigation

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Czy chcesz lepiej zarządzać ryzykiem nadużyć w swoim łańcuchu dostaw? Zapraszamy do zapoznania się z zupełnie nową wersją wytycznych IFS dotyczących zwalczania oszustw produktowych.

Zawiera ona nowy rozdział określający, w jaki sposób brokerzy mogą tworzyć oceny podatności na oszustwa związane z żywnością oraz plan łagodzenia skutków takich oszustw. Wytyczne zawierają wskazówki dla firm wdrażających plan ograniczania nadużyć na rynku żywności, aby spełnić pięć nowych wymogów zawartych w standardowej wersji 3 IFS Broker Standard. Ponadto cała wytyczna ma usprawniony przepływ informacji, nowy opis procesu "krok po kroku" oraz więcej przykładów ocen podatności na oszustwa produktowe i planów łagodzenia skutków tych oszustw.

Zafałszowania żywności

Zafałszowania dotyczące produktów spożywczych obejmują szeroki zakres umyślnych oszustw związanych z opakowaniami oraz żywnością, z których wszystkie są motywowane zyskiem i mają poważne konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorstw. Najpoważniejszym z tych oszustw jest celowe i motywowane ekonomicznie zafałszowanie żywności i opakowań, które wiąże się ze zwiększonym ryzykiem dla zdrowia konsumentów.

Oszustwa dotyczące produktów nie są nowym przestępstwem i istnieją dobrze udokumentowane przypadki sięgające wielu setek lat wstecz. Europejski skandal z koniną z 2013 r. podniósł rangę oszustw związanych z żywnością i ujawnił niedociągnięcia nawet niektórych większych firm z tej branży. Uwydatnił też bezprecedensowe wyzwania, przed którymi stoi przemysł spożywczy w zakresie integralności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw żywności, ponieważ sam łańcuch staje się bardziej elastyczny i ma charakter globalny.

Oprócz wymogów prawnych, organy branżowe, takie jak Global Food Safety Initiative (GFSI) dążyły do tego, aby w ramach programów bezpieczeństwa żywności, takich jak IFS, wprowadzić systemy ograniczające ryzyko oszustw żywnościowych.

IFS uwzględnił potrzebę wprowadzenia środków ograniczających oszustwa dotyczące produktów w celu spełnienia wymogów GFSI. Wymagania dotyczące analizy porównawczej dokumentują wersję 7.1 w kilku swoich normach, ponieważ oszustwa dotyczące produktów mogą występują w dowolnym miejscu w łańcuchu dostaw żywności.

Opracowano ogólne wytyczne, a dla każdej normy uwzględniono konkretne przykłady w ramach jednego rozdziału lub załącznika:

- IFS Food Version 6.1 i IFS PACsecure Version 1 (załącznik 1)

- IFS Broker Wersja 3 (rozdział 5)

- IFS Logistics wersja 2.2 (rozdział 6)

Należy zauważyć, że metoda oceny ryzyka może się różnić w zależności od przedsiębiorstwa i zaleca się, aby przedsiębiorstwa stosowały metodę oceny ryzyka, z którą czują się najbardziej komfortowo.

Należy powtórzyć również, że IFS nie określa konkretnej metodyki oceny ryzyka.

Pomimo różnorodności metodologii oceny ryzyka, istnieją kryteria, które zawsze należy brać pod uwagę w związku z podatnością produktów na oszustwa. Kryteria te są specyficzne dla identyfikacji ewentualnego narażenia na nadużycia związane z produktami i znacznie różnią się od kryteriów związanych z bezpieczeństwem żywności i ochroną żywności.

Niniejsze wytyczne zostały opracowane w celu ułatwienia użytkownikom standardów IFS zrozumienia koncepcji zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zagrożeń związanych z oszustwami dotyczącymi produktów oraz tego, w jaki sposób ocena podatności na zagrożenia stanowi integralną część procesu zarządzania ryzykiem.

Pełne opracowanie: IFS Guideline Product Fraud Mitigation

Wybierz obszar: Certyfikacja Food Fraud

Autor: IFS

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.