Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pobieranie próbek mleka i jego przetworów

Data: 14.11.2019 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 7 h

Cel szkolenia

•        Przypomnienie podstawowych obowiązków producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w oparciu o wymagania prawne

•        Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie  metodyki pobierania próbek  z zakresu mleka i przetworów mleczarskich

•        Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek z zakresu mleka i przetworów mleczarskich (certyfikat)

•        Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mleka i przetworów mleczarskich

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mleczarskiego odpowiedzialnych za pobór próbek  mleka i przetworów mleczarskich do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

Program

ZAKRES SZKOLENIA:

•        Ogólne zasady pobierania próbek:- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrole jakości

•        Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2003 Nr 59, poz. 526 z późn. zm.)

•        Szczegółowe zasady pobierania próbek-  PN-EN-ISO 707:2009 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek.

•        PN-ISO 5538 Mleko i przetwory mleczne Pobieranie próbek Kontrola metodą alternatywną

•        Mleko i jego przetwory (pobieranie próbek) w aspekcie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych

 

PROGRAM SZKOLENIA:           

1.   Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:

•         Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych

•         Cele pobierania próbek

•         Metody pobierania próbek

•         Rodzaje próbek

2.   Pobieranie próbek mleka i przetworów mleczarskich

•         Sprzęt do pobierania próbek

•         Liczność pobieranych próbek pierwotnych

•         Sposób pobierania próbek

•         Sprawozdania z pobierania próbek

•         Pakowanie próbek

•         Warunki transportu i przechowywania próbek.

3.       Ćwiczenia:

•        Praktyczne pobieranie próbek – przygotowanie pakowanie, znakowanie próbki laboratoryjnej.

•        Protokół z pobierania próbek

4.       Pytania, test, zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

 

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej
https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn