Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Praktyczne warsztaty dotyczące obowiązków sprawozdawczych w firmie w zakresie ochrony środowiska  (ewidencja odpadów, opłaty środowiskowe a KOBiZE, SZWO)

Data: 04.09.2019 Miejsce: Gdynia
Czas trwania: 7 h

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z określonymi sposobami realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z korzystania ze środowiska. Głównym elementem szkolenia jest część warsztatowa dotycząca wypełniania wykazów oraz obliczania opłat na konkretnych przykładach. Uczestnicy nabędą praktycznej wiedzy m.in. w zakresie sprawozdawczości odpadowej i KOBiZE.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów ochrony środowiska wszystkich szczebli, również pracowników kontroli jakości, którym powierzono realizację obowiązków podmiotów w zakresie Prawo Ochrony Środowiska, w zakładach produkcyjnych usługowych

Program

 

1.       Obowiązki w zakresie sprawozdawczości z gospodarki odpadami: terminy, aktualne druki, sposób prowadzenia – ćwiczenia praktyczne:

·         ewidencja odpadów –karta przekazania odpadów, karta ewidencja odpadów – sposób wypełniania, zwolnienia i obowiązki, prawidłowe przekazanie odpowiedzialności za wytworzone odpady, 

·         zbiorcze zestawienie danych o odpadach i sposobach gospodarowania odpadami,

·         rejestr BDO.

2.       Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie:

·         wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z procesów technologicznych: energetycznego spalania paliw,  z lakierowania i malowania,  ze spawania,  z przeładunku benzyn,  z pojazdów samochodowych- opłaty ryczałtowe i wskaźnikowe, względem Urzędów Marszałkowskich

·         składowania odpadów, względem Urzędów Marszałkowskich

·         gospodarki wodno-ściekowe: poboru wody z ujęcia głębinowego, odprowadzania ścieków do środowiska, odprowadzania wód chłodniczych, itp., względem  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

-   sposoby i rodzaje  prowadzonej ewidencji wielkości emisji,

-  obliczanie wielkości emisji i stawki opłaty środowiskowej, uwzględnieniem opłat podwyższonych oraz zaległych

-   wypełnianie wzorów formularzy służących sprawozdawczości do Organów.

3.       KOBiZE a opłaty środowiskowe, omówienie zależności.  Sposoby przełożenia danych wynikających z opłat środowiskowych na wymagania bazy KOBiZE

4.       Obowiązki wynikające ze stosowania substancji zubożających warstwę ozonową:

•        Wymagania stawiane firmom zewnętrznym,

•        Zakres dokumentacji wymaganej,

•        Sprawozdawczość określona w CRO,

5.       Analiza błędów popełnianych w sprawozdawczości.

 

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej
https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn