Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Przepisy UE w zakresie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów

Data: 17.05.2019 Miejsce: Kraków
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Używanie dodatków do żywności, aromatów i enzymów jest objęte bardzo szczegółową regulacją prawną. Stosowanie tych przepisów budzi wiele wątpliwości producentów środków spożywczych, przykładowo często w praktyce rodzi się problem z określeniem kategorii danej żywności, czy z odpowiednim znakowaniem. Producenci nie zawsze są też w stanie nadążyć za zmianami prawa w tym zakresie. Oferowane szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu tych wątpliwości, przedstawienie niedawnych zmian w prawie oraz planowanych prac.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie oferowane szkolenie ma na celu wyjaśnienie wielu tych wątpliwości, przedstawienie niedawnych zmian w prawie oraz planowanych prac. Kierowane jest zarówno do producentów dodatków do żywności, aromatów i enzymów, jak i do wszystkich przedsiębiorców, którzy używają tych składników w produkcji wyrobów gotowych.

Program

10:00 - 12:00 Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności.
  kategoryzacja produktów spożywczych pod kątem możliwości dodawania substancji dodatkowych, przewodnik Komisji Europejskiej po kategoriach i podkategoriach środków spożywczych, przyporządkowanie produktu do odpowiedniej kategorii.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii 8 „Mięso" oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych.
 • Laki glinowe barwników.
 • Poziomy stosowania substancji dodatkowych -- interpretacje oraz sposoby przeliczania w odniesieniu do dopuszczalnych limitów.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych.
  limity substancji dodatkowych w innych substancjach dodatkowych, w aromatach, enzymach oraz w substancjach odżywczych.
 • Przewodnik dotyczący rozróżniania składników żywności o właściwościach barwiących (np. ekstrakty z roślin) a barwnikami -- problemy interpretacyjne i konsekwencje dla producentów żywności.

12:00 - 12:15 Przerwa

12:15 - 13:00

 • Stosowanie zasady przenoszenia w praktyce.
 • Substancje dodatkowe obecne w składnikach, np. preparatach, przeznaczonych do produkcji środków spożywczych - substancje przenoszone do produktu końcowego a wykaz składników - przykłady
 • Projekt przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego zasady przenoszenia.

13:00 - 13:30 Przerwa

13:30 - 15:30 Przepisy w zakresie aromatów i enzymów stosowanych w żywności

 • Zapisy rozporządzenia Komisji nr 872/2012 w sprawie wykazu substancji aromatycznych
  i ich praktyczne znaczenie dla producentów żywności.
 • Stosowanie aromatów dymu wędzarniczego -- rozporządzenie Komisji Nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
 • Wytyczne w zakresie znakowania środków spożywczych zawierających aromaty (m.in. znakowanie ekstraktów oraz aromatów naturalnych).
 • Aspekty prawne stosowania enzymów w produkcji żywności, w tym znakowanie żywności zawierającej enzymy.

Interpretacja obowiązujących przepisów

 • Deklarowanie nazw substancji dodatkowych na etykietach produktów.
 • Interpretacje w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, dotyczące umieszczania rysunków owoców/warzyw na opakowaniach produktów zawierających w składzie aromaty.

15:30 Zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przedpłaty. Formularz dostępny jest na stronie: https://www.food-law.pl/files/szkolenie_zgloszenie.pdf

Więcej informacji o szkoleniu na stronie: https://www.food-law.pl/szkolenia/przepisy-ue-w-zakresie-substancji-dodatkowych-aromatow-i-enzymow

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn