Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Statystyka w MS Excel

Data: 18.06.2018 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 12 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
1. Poznanie podstaw statystyki w zastosowaniach praktycznych.
2. Opanowanie wybranych metod analizy statystycznej w programie MS Excel. Zajęcia mają charakter warsztatowy z wykorzystaniem popularnych dodatków programu MS Excel (m.in. analiza danych, solver itd.).
3. Nabycie umiejętności poprawnego doboru metody analizy do typu problemu badawczego oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie przeznaczone jest dla:
– analityków danych,
– menedżerów pracujących z danymi ilościowymi,
– osób planujących prowadzenie badań statystycznych (np. rynku)
– osób zainteresowanych tematyką analizy danych.

Program

PROGRAM SZKOLENIA - szkolenie dwudniowe 18-19.06.2018

(w godz.: 1-wszy dzień 10.00-15.15, 2-gi dzień 9.00-14.15)

Dzień 1. 

1. Statystyka w badaniach empirycznych – jak właściwie zaplanować badanie? [ 1 godz. ]

czemu służą badania statystyczne?
różnice pomiędzy badaniami ilościowymi i jakościowymi,
cel badania,
podmiot badania,
przedmiot badania,
skale pomiarowe,
zakres badania,
źródła danych,
czas trwania badania,
rodzaje cech statystycznych.

2. Statystyczna analiza danych w MS Excel [ 1.5 godz. ]

średnia arytmetyczna i błąd oszacowania z próby,
miary zróżnicowania,
dominanta,
mediana,
miary asymetrii,
miary koncentracji.

3. Prezentacja danych empirycznych w praktyce  [ 1.5 godz. ]

tabele krzyżowe,
tabele przestawne,
histogram,
kwartyle oraz „box & whisker plot”.

4. Analiza wariancji ANOVA w programie MS Excel  [ 1 godz. ]

analiza wariancji jednoczynnikowa,
analiza wariancji dwuczynnikowa bez powtórzeń,
analiza wariancji dwuczynnikowa z powtórzeniami.
5. Analiza korelacji  [ 1 godz. ]

związek przyczynowo-skutkowy i zależność pozorna,
współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
prezentacja graficzna zmiennych skorelowanych,
macierz korelacji,
Dzień 2.

6.  Analiza korelacji – ciąg dalszy [ 0.5 godz. ]

testowanie istotności statystycznej współczynnika korelacji z próby,
interpretacja ekonomiczna związków korelacyjnych,
korelacja rang (Spearman’a).

7. Analiza regresji z wykorzystaniem dodatku „Analiza danych”   [ 4 godz. ]

liniowy model regresji z jedną zmienną objaśniającą,
liniowy model regresji z wieloma zmiennymi objaśniającymi,
ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych,
interpretacja ekonomiczna parametrów modelu,
własności składnika resztowego i założenia metody MNK,
standaryzacja zmiennych i tworzenie rankingu zmiennych niezależnych.

8. Wspomaganie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem dodatku „Solver” [ 1.5 godz. ]

optymalizacja zależności liniowych,
optymalizacja całkowitoliczbowa,
optymalizacja dla zmiennych zero-jedynkowych,
przykłady wspomagania podejmowania decyzji.
 

Cena: 1380,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Uwaga: wymagany własny laptop lub dopłata do ceny szkolenia 100 zł.

Warunki uczestnictwa

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Na przelewie prosimy umieścić kod szkolenia (STE0618) oraz nazwiska uczestników.

Link bezpośredni do szkolenia https://www.awuleopard.pl/szkolenia/statystyka-w-ms-excel/ 

Zapytaj organizatora o szczegóły

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl oraz firmę publikującą lub udostępniającą dany materiał na podstawie odpowiedniej umowy z Portalem w celu realizacji niniejszego zapytania lub rejestracji na wydarzenie lub pobrania materiałów oraz powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez Portal, realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością.

    Informacja

    Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem.

    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

    Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn