Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Strategia efektywnego planowania badań mikrobiologicznych w zakładach przemysłu spożywczego

Data: 11.05.2018 00:00

Cel

Podczas webianru dowiesz się m.in. jakie kryteria powinny zostać uwzględnione przy planowaniu badania, jak zoptymalizwoać koszty badań i poprawić efektywność planowania oraz jak opracować plan badań w zależności od rodzaju żywności i założonego celu badania.

Grupa odbiorców

Wszystkie branże przemysłu spożywczego, w których dokonuje się poboru próbek w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych. 

Program

  • Podstawowe funkcje planu badań
  • Typy planowania
  • Dwuklasowy i trzyklasowy plan poboru próbek
  • Zasady planowania badań
  • Harmonogramy badań w ujęciu procesowym
  • Kryteria mikrobiologiczne jako narzędzia do zarządzania GHP i HACCP
  • Scenariusze sytuacyjne w zakładzie i strategia śledztwa w kontekście planowania badań
  • Wykorzystanie statystyki i rachunku prawdopodobieństwa do określenia liczby próbek do badań wg zasady Bernoullego
  • Planowanie badań z uwzględnieniem rodzaju żywności i ryzyka
  • Podsumowanie – strategia planowania

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w pełnym webinarium jest dokonanie rejestracji i potwierdzenie uczestnictwa przez organizatora.

Termin: 11.05.2018

Czas trwania: około 50 minut

Cena za szkolenie: 180 zł netto + 23%VAT
*Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej 

Szczegółowe warunki zgłoszenia i uczestnictwa w webinarze dostępne są pod linkiem:

https://www.merieuxnutrisciences.com/pl/sites/merieux_nutrisciences_pl/files/atoms/files/warunki_zgloszenia_i_uczestnictwa_w_szkoleniach_otwartych_2018.pdf

REJESTRACJA NA WEBINAR

Link rejestracyjny dostępny jest pod linkiem:

https://www.merieuxnutrisciences.com/pl/pl/szkolenia-formularz-zgloszeniowy

Rejestracja

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!

Facebook Twitter LinkedIn