Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wdrożenie zarządzania ryzykiem i szansami zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Data: 25.06.2019 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 16 h

Cel szkolenia

 • Prezentacja wybranych zmian w normie ISO 9001:2015 w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i szansami.
 • Omówienie nowej struktury normy oraz interpretacji jej zapisów w tematyce ryzyka.

Szkolenie skierowane do

Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania

Osób , którym powierzone zostało przeprowadzenie auditu systemu w organizacji

Reprezentantów kierownictwa ds. systemu zarządzania

Auditorów wewnętrznych

Osób, których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania, odpowiedzialne za system zarządzania.

Program

 • Najistotniejsze zmiany w normie PN-EN ISO 9001:2015 (wprowadzenie):
  • myślenie oparte na ryzyku
  • kontekst organizacji
  • strony zainteresowane
  • identyfikacja zagrożeń i szans, analiza i ocena ryzyka/szans dla procesów i celów
  • działania zapobiegawcze – nowe podejście
  • podejście procesowe
  • udokumentowane informacje wymagane przez normę
 • Kompendium wiedzy dotyczącej procesu zarządzania ryzykiem i szansami (warsztaty praktyczne):
  • pojęcie ryzyka biznesowego
  • metody identyfikacji zagrożeń i szans, analiza ryzyka
  • wybrane metody oceny ryzyka (wartościowanie prawdopod.i skutków)
  • zadania, odpowiedzialności i uprawnienia właściciela procesu
  • związek kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych i oceny ryzyka
  • określanie celów jakości i w kontekście ryzyk i szans
  • praktyka monitorowania i dokumentowania oceny ryzyka i jej aktualizacja
  • wzory uniwersalnych dokumentów
  • zarządzanie ryzykiem biznesowym i szansami w nawiązaniu do wytycznych i wymagań norm

Warunki uczestnictwa

Szkolenie dwudniowe: 25-26.06.2019

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 6 czerwca 2019

Koszt 950,00 PLN + 23% VAT - za osobę za udział w szkoleniu otwartym w biurze SGS w Warszawie.

Powyższa cena obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikaty, wyżywienie w trakcie godzin szkoleniowych.

Cena nie obejmuje kosztu zakwaterowania.

Zapytaj o dostępne rabaty!

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne na stronie szkolenia: http://bit.ly/AkademiaSGSzarzadzanieryzykiem  

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn