Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wymagania prawne dla materiałów do kontaktu z żywnością - aspekty zdrowotne i dokumenty potwierdzające zgodność

Data: 15.04.2019 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Program

1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:

 • wyrobów z tworzyw sztucznych (m. in. rękawice ochronne, węże transportowe z polichlorku winylu, butelki PET)
 •  zadrukowanych opakowań żywności (farby drukarskie)
 • wyrobów gumowych i silikonowych (m.in. węże transportowe, rękawice ochronne)
 • wyrobów ceramicznych i szklanych (szklane słoiki z nakrętkami typu twist-off)
 • papieru i tektury (opakowania z papieru i tektury, w tym z makulatury)
 • wyrobów metalowych, w tym powlekanych powłokami organicznymi

2. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE:

 • Deklaracja zgodności - cel wystawienia dokumentu
 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające - urzędowa kontrola
 • Dokumenty uzupełniające - rodzaje, przykłady
 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku
 • Co powinna zawierać deklaracja zgodności, na przykładzie deklaracji dla tworzyw sztucznych.

 

3. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia dla:

 • papieru i tektury
 • stali nierdzewnej;
 • aluminium;
 • szkła;
 • gumy, silikonu;
 • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.

4. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Znakowanie
 • Identyfikowalność (system traceability)

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.:

 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
 • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja.
 • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) -- ocena ryzyka
 • Najnowsze zmiany do rozporządzenia -- nowe substancje i limity migracji.

6. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • nowy limit migracji bisfenolu A dla tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
 • nowe wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A i deklaracji zgodności
 • nowe wymagania w zakresie migracji bisfenolu A z wyrobów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci. 

 

7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu tworzyw sztucznych z przeznaczeniem do stosowania w produkcji opakowań żywności
 • Stosowanie butelek typu PET z recyklingu - zagrożenia

8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.

 

9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności:

 • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
 • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
 • Najnowsze opinie EFSA dotyczących m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
 • Planowana zmiana rozporządzenia nr 450/2009, ustanowienie unijnego wykazu substancji dozwolonych do stosowania w aktywnych i inteligentnych materiałach
 • Wymagane dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu z przepisami
 • Znakowanie

10. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko:

 • Najważniejsze postanowienia projektu dyrektywy istotne dla sektora spożywczego
 • Przykłady wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte zakresem projektu dyrektywy
 • Materiały alternatywne dla wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przedpłaty. Formularz dostępny jest na stronie: https://www.food-law.pl/files/szkolenie_zgloszenie.pdf

Więcej informacji o szkoleniu na stronie: https://www.food-law.pl/szkolenia/wymagania-prawne-dla-materialow-do-kontaktu-z-zywnoscia-aspekty-zdrowotne-i-dokumenty-potwierdzajace-zgodnosc

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • W celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn