Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów do kontaktu z żywnością w świetle obowiązujących przepisów i wytycznych UE (on-line)

Data: 21.10.2021 Miejsce:
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie

Program

1. Zagrożenia wynikające z migracji substancji szkodliwych dla zdrowia:

z wyrobów z tworzyw sztucznych (m. in. rękawice ochronne, węże transportowe z polichlorku winylu, butelki PET)
z zadrukowanych opakowań żywności (farby drukarskie)
z wyrobów gumowych i silikonowych (m.in. węże transportowe, rękawice ochronne)
z wyrobów ceramicznych i szklanych (szklane słoiki z nakrętkami typu twist-off)
z papieru i tektury (opakowania z papieru i tektury, w tym z makulatury)
2.  Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Znakowanie
Identyfikowalność (system traceability)
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.
4. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE

Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu
Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – wystawianie i weryfikacja dokumentów
Dokumenty uzupełniające – rodzaje, przykłady
Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role na rynku
Co powinna zawierać deklaracja zgodności, na przykładzie deklaracji dla tworzyw sztucznych.
5. Wymagania dla dostawców (producentów, importerów, dystrybutorów)  opakowań

·         Dokumenty które muszą być przekazane odbiorcom opakowań

·         Badania migracji

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. Zm.

Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja.
Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka
Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji.
7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

nowy limit migracji bisfenolu A dla tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością
nowe wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A i deklaracji zgodności
nowe wymagania w zakresie migracji bisfenolu A z wyrobów przeznaczonych dla niemowląt i dzieci.
8. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja i zagrożenia (papieru i tektury, gumy, silikonu, stali nierdzewnej, powłok,  szkła itp.)

9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywność

10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Warunki uczestnictwa

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy - www.awuleopard.pl
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty 590 zł na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn