Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo Żywnościowe

 • 23.10.2020

  WAŻNA DECYZJA

  Decyzja Brukseli w sprawie zakazu vege burgerów i imitacji sera

  W piątek 23.10. Parlament Europejski nie zgodził się na zakaz stosowania nazw typu „wegańskie burgery” na produktach bezmięsnych. Przyjęto natomiast bardziej restrykcyjne wymogi znakowania analogów produktów nabiałowych.

 • 22.10.2020

  Pełna wersja w Strefie Managera

  Handel z Wielką Brytanią po Brexit - Abstrakt artykułu

  Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej spowodowało nową sytuację prawną związaną z handlem. Jednym z kluczowych założeń powstania Unii Europejskiej było umożliwienie Państwom Członkowskim swobodnej, niezakłóconej wymiany handlowej, jednakże w obliczu Brexitu swobodny przepływ towarów między Wielką Brytanią, a Unią Europejską stanął pod znakiem zapytania. W związku z tym należało podjąć stosowne działania zmierzające do usankcjonowania nowych warunków handlu między Wielką Brytanią a krajami unijnymi. 

 • 21.10.2020

  KE: Porozumienie osiągnięte w 2021 r. w sprawie wielkości dopuszczalnych połowów w Morzu Bałtyckim

  Komisja i państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2021.

 • 20.10.2020

  Walka o stosowanie oznakowania wege burgera w UE- kluczowe głosowanie

  Rolnicy i lobbyści branży mięsnej oskarżają producentów żywności pochodzenia roślinnego o „kulturowe przejęcie” przemysłu mięsnego

 • 19.10.2020

  Pełna wersja w Strefie Managera

  Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością - Abstrakt artykułu

  Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM) powinny być wystarczająco obojętne, aby ich składniki nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów ani nie oddziaływały na jakość żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie FCM przepisy UE wprowadzają szereg wymogów prawnych, którym muszą się podporządkować podmioty działające na rynku spożywczym. Część z nich ma zakres ogólny i stosuje się do wszystkich FCM, a cześć odnosi  się tylko do określonych materiałów i substancji. 

 • 19.10.2020

  KE zatwierdza nowe oznaczenie geograficzne dla Chorwacji

  Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Chorwacji o wpisanie nazwy "Malostonska kamenica" do rejestru chronionych nazw pochodzenia (ChNP).

 • 15.10.2020

  Pełna wersja w Strefie Managera

  Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - jak korzystać z nich zgodnie z prawem? - Abstrakt artykułu

  Dla poprawy widoczności produktów spożywczych na rynku i wzbogaceniu ich atrakcyjności w oczach konsumentów warto rozważyć zastosowanie w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Jednocześnie, ze względu na szereg skomplikowanych przepisów regulujących warunki ich stosowania, należy wiedzieć jak zrobić to zgodnie z prawem, by uzyskać korzyść marketingową jednocześnie unikając ryzyka zakwestionowania. 

 • 13.10.2020

  KE zatwierdza dwa nowe oznaczenia geograficzne z Grecji i Cypru

  Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o wpisanie nazwy "Ρόδι Ερμιόνης" (Rodi Ermionis) z Grecji do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz "Χοιρομέρι Πιτσιλιάς" (Hiromeri Pitsilias) z Cypru do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych.

 • 09.10.2020

  Pełna wersja w Strefie Managera

  Reklama oraz sprzedaż piwa bezalkoholowego 0% osobom nieletnim - Abstrakt artykułu

  Piwo nie jest jednoznacznie kojarzone z alkoholem (jak wódka, wino czy whisky), ale z napojem alkoholowym (cydr, piwo smakowe, wino musujące). Uważa je za takie ok. 54% badanych. Jednocześnie jednak inicjację alkoholową aż 43% ankietowanych rozpoczynało właśnie od piwa. Zdaniem Polaków (według tego badania) są także dwie grupy, których obowiązuje bezwzględna abstynencja: to kobiety w ciąży oraz nieletni. Z badania wynika zatem, że  także piwo powinno być zakazane dla młodzieży. Chociaż jest kojarzone mniej negatywnie niż tzw. mocny alkohol, to jednak tymże alkoholem nadal jest. Pytanie jednak, czy taki sam zakaz powinien dotyczyć piwa niskoalkoholowego czy piwa zero.

 • 09.10.2020

  KE zatwierdza dwa nowe oznaczenia geograficzne z Hiszpanii i Chorwacji

  Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o wpisanie "Pebre bord de Mallorca"/"Pimentón de Mallorca" z Hiszpanii do rejestru chronionych nazw pochodzenia (ChNP) oraz "Varaždinski klipič" z Chorwacji do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG).

 • 08.10.2020

  Nowe oznaczenie geograficzne dla Włoch - "Olio lucano"

  Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o wpisanie włoskiego "Olio lucano" do rejestru chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG).

 • 02.10.2020

  Nowe limity dla 3-MCPD

  Komisja Europejska wydała nowe rozporządzenie nr 2020/1322 dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD), estrów 3-MCPD kwasów tłuszczowych oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych

 • 01.10.2020

  Genetycznie modyfikowana soja zatwierdzona przez Komisje Europejską

  28 września 2020 Komisja Europejska zatwierdziła organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) do zastosowań w żywności i paszy (soja MON 87708 x MON 89788 x A5547-127). Genetycznie zmodyfikowana soja przeszła kompleksową procedurę, w tym pozytywną ocenę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

 • 01.10.2020

  Naczynia z dodatkiem bambusa – innowacyjne, ale czy zgodne z przepisami?

  W parze z ogromnym zainteresowaniem żywnością naturalną idzie trend przyjaznych dla środowiska opakowań do żywności. Z punktu widzenia prawa żywnościowego stanowią one tzw. materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością – FCM (z ang. FCM – food contact materials and articles)

 • 30.09.2020

  Pełna wersja w Strefie Managera

  Sprzedaż alkoholu przez internet - dyskusja nad proponowanymi zmianami i obecny stan - Abstrakt artykułu

  Często wskazuje się, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym zakup alkoholu w Internecie przez konsumenta jest niemożliwy z uwagi na restrykcyjne regulacje. Chociaż takie stanowisko reprezentuje wiele organów administracji i sądów administracyjnych odpowiedź na pytanie, czy w istocie jest to nielegalne wcale nie jest taka oczywista. 

 • 29.09.2020

  Nowa decyzja IJHARS ws. użycia nazwy "chleb pradziada"

  Opublikowano decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o zafałszowaniu żywności w związku z użyciem nazwy „chleb pradziada”

 • 28.09.2020

  „Climate and Nutri-score labels” – niemieckie zalecenia dotyczące etykiet

  Zdrowe żywienie i ochrona środowiska naturalnego – to aktualnie główne trendy konsumenckie kształtujące zarówno skład żywności dostępnej na rynku unijnym i światowym, ale także sposób jej prezentacji i reklamy.

 • 25.09.2020

  Veto wobec obowiązkowego systemu Nutri-Score

  Siedem państw członkowskich UE zgłosiło swój sprzeciw wobec wprowadzenia systemu Nutri-Score jako obowiązkowego modelu znakowania w Unii. Za wprowadzeniem tzw. „sygnalizacji świetlnej” opowiadają się organizacje konsumenckie z całej Europy

 • 24.09.2020

  Ważny wyrok WSA ws. wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego

  Opublikowano wyrok w Warszawie z dnia 13 lipca 2020 r. (VI SA/Wa 2637/19) oddalający skargę w przedmiocie wprowadzenia do obrotu produktu zafałszowanego

 • 24.09.2020

  Izrael wprowadził obowiązkowy system znakowania FoP labeling

  System FoP (Front-of-Pack) polega na znakowaniu czerwonym symbolem umieszczonym na przodzie opakowania produktów zawierających wysokie ilości cukru, soli i tłuszczy nasyconych

 • 22.09.2020

  Zmiana najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

  Kluczową zmianą jest przyznanie odstępstwa od stosowania przepisów rozporządzenia 2020/1255 kilku państwom członkowskim (w tym Polsce) oraz dodanie nowej kategorii produktów podlegających przepisom rozporządzenia

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn