Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo Żywnościowe

 • 29.11.2018

  Zakaz stosowania galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312)

  Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1481 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do galusanu oktylu (E 311) i galusanu dodecylu (E 312) zakazano dalszego stosowania galusanu oktylu i galusanu dodecylu...

  Czytaj więcej
 • 26.11.2018

  Decyzja GIHARS w sprawie „pieczywa mieszanego”

  Opublikowano niedawno interesującą decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (GIJHARS) z dnia 19 września 2018 r., znak: KO.8230.475.2018, w sprawie produktu: Chleb razowy żytni ze słonecznikiem. W decyzji stwierdzono, że:

  Czytaj więcej
 • 22.11.2018

  Prawo żywnościowe: Niezatwierdzone oświadczenia zdrowotne

  Wydano rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1556 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci...

  Czytaj więcej
 • 19.11.2018

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości dot. mleka w napojach spirytusowych

  Sąd Krajowy w Hamburgu (Niemcy) zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym możliwości użycia mleka jako substancji lub preparatu aromatycznego w likierze jajecznym. Zgodnie z wyrokiem Trybunału (dziewiąta izba) z 25 października 2018 r. w sprawie Tänzer & Trasper GmbH przeciwko Altenweddinger Geflügelhof KG (sygn. C‑342/17) nie jest to możliwe...

  Czytaj więcej
 • 16.11.2018

  Prawo żywnościowe: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

  4 października 2018 r. pojawiła się nowa ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.(Dz. U. z 2018 r. poz. 2136). W ustawie znajdują się informacje o zmianach w przepisach dotyczących...

  Czytaj więcej
 • 15.11.2018

  Przedłużenie okresów zatwierdzenia substancji czynnych

  Komisja Europejska wydała 3 rozporządzenia wykonawcze: 2018/1260 z dnia 20 września 2018 r.; 2018/1262 z dnia 20 września 2018 r. oraz 2018/1266 z dnia 20 września 2018 r. dotyczące przedłużenia okresów zatwierdzenia wybranych substancji czynnych...

  Czytaj więcej
 • 13.11.2018

  Zmiany warunków stosowania laktitolu

  Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/1293 z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunków stosowania laktitolu jako nowej żywności.

  Czytaj więcej
 • 08.11.2018

  Zmiany cen reprezentatywnych dla mięsa drobiowego

  Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze 2018/1299 z dnia 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj (Dz. U. UE seria L z dnia 28 września 2018 r., 244/4)...

  Czytaj więcej
 • 07.11.2018

  Zaopatrzenie sklepików szkolnych a aktualne przepisy prawne – co należy wiedzieć?

  W dniu 15 listopada br. Instytut Żywności i Żywienia zaprasza na kolejne spotkanie, organizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia, skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw sektora FMCG mających istotny udział w zaopatrzeniu sklepików szkolnych w artykuły spożywcze. Celem spotkania jest przedstawienie reprezentantom tego sektora aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących żywienia zbiorowego w szkołach, w oparciu o wymagania...

  Czytaj więcej
 • 05.11.2018

  Zmiany w jakości handlowej ziemniaków

  Obecnie jest procedowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1900). W nowelizacji proponuje się uzupełnić skrót nazwy ziemniaki wczesne poprzez wprowadzenie skrótu dla powszechnie stosowanej w Polsce nazwy ziemniaków „młode"...

   

  Czytaj więcej
 • 29.10.2018

  Nowe Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG)

  Komisja Europejska wydała szereg rozporządzeń wykonawczych dotyczących rejestracji chronionych oznaczeń geograficznych. Zaliczają się do nich: „Rucavas baltais svisoys”, „Morcilla de Burgos”, „Marrone di Serino”/„Castagna di Serino”, „Αγκινάρα Ιρίων” (Agkinara Irion)...

  Czytaj więcej
 • 25.10.2018

  Zatwierdzenie destylatu drzewnego jako środka aromatyzującego

  Uchwalono nowe rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1246 z dnia 18 września 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w celu wpisania destylatu drzewnego do unijnego wykazu środków aromatyzujących...

  Czytaj więcej
 • 22.10.2018

  Zatwierdzenie oleju cebulowego

  Komisja Unii Europejskiej wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/1295 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej cebulowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011...

  Czytaj więcej
 • 18.10.2018

  Decyzja UOKiK – zakłady żywienia zbiorowego

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bardzo interesującą decyzję z dnia 14 sierpnia 2018 r. (znak DIH-1/47/2018) dotyczącą informacji na temat żywności w zakładach żywienia zbiorowego. Organ zauważył m.in., że „Strona podniosła, że rodzice zostali poinformowani o możliwości modyfikacji jadłospisu przez placówkę, lecz Prezes UOKiK nie znalazł potwierdzenia dla tego argumentu w materiale dowodowym sprawy.

  Czytaj więcej
 • 15.10.2018

  Decyzja w sprawie inicjatywy „Eat ORIGINal! Unmask your food”

  W odpowiedzi na inicjatywę obywatelską w sprawie nałożenia na wszystkie produkty spożywcze obowiązkowych deklaracji pochodzenia w celu „zapobiegania oszustwom, ochrony zdrowia publicznego i zagwarantowania konsumentom prawa do informacji” Komisja Europejska wydała interesującą decyzję 2018/1304 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie proponowanej inicjatywy „Eat ORIGINal! Unmask your food”...

  Czytaj więcej
 • 11.10.2018

  Zmiana ustawy o nieuczciwym obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

  We wrześniu 2018 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 67, z późn. zm.), który ma na celu wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności...

  Czytaj więcej
 • 08.10.2018

  Ważna decyzja prezesa UOKiK

  Duże znaczenie praktyczne ma decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 lipca 2018 r. (znak DIH-1/45/2018), która utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję pierwszej instancji. Powołując się na orzecznictwo NSA, organ W decyzji stwierdził, że zarzuty odnośnie braku kompetencji organów Inspekcji Handlowej są nieuzasadnione...

  Czytaj więcej
 • 04.10.2018

  Zeaksantyna już „niesyntetyczna” – zmiana Rozporządzenia Wykonawczego

  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze 2018/1132 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zezwalające na zmianę nazwy i szczególnego wymogu dotyczącego etykietowania nowej żywności „syntetyczna zeaksantyna” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283...

  Czytaj więcej
 • 02.10.2018

  EFSA zamierza zweryfikować dane toksykologiczne dotyczące BPA

  Zespół naukowców z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ogłosił, że przystąpi do oceny najnowszych danych toksykologicznych dotyczących bezpieczeństwa bisfenolu A (BPA), syntetycznej substancji wykorzystywanej m.in. do produkcji opakowań produktów spożywczych.

  Czytaj więcej
 • 01.10.2018

  Decyzja GIJHAR-S dotycząca określenia „wiejska”

  Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydał decyzję z dnia 15 czerwca 2018 r., znak: KO.8230.1.91.2018 w sprawie określenia „wiejska” w nazwie szynki...

  Czytaj więcej
 • 27.09.2018

  Nowa żywność – sól disodowa chinonu pirolochinoliny

  Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1122 z dnia 10 sierpnia 2018 r. zezwolono na wprowadzenie na rynek soli disodowej chinonu pirolochinoliny jako nowej żywności...

  Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn