Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo Żywnościowe

 • 18.02.2019

  Nowe przepisy w zakresie jakości handlowej ziemniaków

  W styczniu znowelizowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U. 2019 poz. 139).

  Czytaj więcej
 • 14.02.2019

  Nowe zasady importu ryżu z Birmy i Kambodży

  Komisja Europejska wydała nowe rozporządzenie wykonawcze 2019/67 z dnia 16 stycznia 2019 r. wprowadzające środki ochronne wobec przywozu ryżu siewnego indyjskiego pochodzącego z Kambodży i Mjanmy/Birmy (Dz.U. L 15 z 17.1.2019, str. 5–17)...

  Czytaj więcej
 • 13.02.2019

  Z ostatniej chwili

  Zmiany w prawie żywnościowym UE zatwierdzone

  11 lutego 2019, Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku Komisji Europejskiej, dotyczącego rozporządzenia o zrównoważonej i transparentnej ocenie ryzyka w łańcuchu żywnościowym w Unii Europejskiej. Stanowi to ważny krok w kierunku modernizacji polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności...

  Czytaj więcej
 • 04.02.2019

  Nowe chronione oznaczenia geograficzne

  Komisja Europejska wydała w grudniu szereg rozporządzeń wykonawczych (2018/1978 z dnia 10 grudnia 2018 r.; 2018/1878 z dnia 26 listopada 2018 r.; 2018/1924 z dnia 7 grudnia 2018 r.) w zakresie rejestracji oraz zmiany specyfikacji chronionych oznaczeń geograficznych...

  Czytaj więcej
 • 31.01.2019

  Nowe Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP)

  Komisja Europejska wydała w grudniu szereg rozporządzeń wykonawczych w zakresie niemieckich i greckiej Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) (rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE): 2018/1966; 2018/1964; 2018/1963; 2018/1965; 2018/1956 z dnia 6 grudnia 2018 r.)...

  Czytaj więcej
 • 28.01.2019

  Dostosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności do zmian w prawie żywnościowym

  Które zmiany w prawie żywnościowym w 2018 r. nie mogą zostać pominięte? Które procesy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności powinny być przejrzane i ewentualnie zmodyfikowane? Jednym z podstawowych założeń systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności jest spełnienie wymagań klientów oraz mających zastosowanie wymagań prawnych....

  Czytaj więcej
 • 28.01.2019

  Nowe zatwierdzenia nowej żywności

  W grudniu Komisja Europejska wydała trzy rozporządzenia wykonawcze (2018/1991 z dnia 13 grudnia 2018 r.; 2018/2017 z dnia 18 grudnia 2018 r.; 2018/2016 z dnia 18 grudnia 2018 r.) zgodnie z którymi włączono do unijnego wykazu nowej żywności (tradycyjna żywność z państwa trzeciego) poniższe produkty...

  Czytaj więcej
 • 24.01.2019

  Decyzje o zafałszowaniu żywności

  W grudniu opublikowano szereg decyzji Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Większość stanowią typowe przypadki niezadeklarowania określonego składnika na etykiecie, błędnego oznakowania lub wskazania na etykiecie nieprawdziwej ilości składnika. Wśród nich warto jednak...

  Czytaj więcej
 • 22.01.2019

  Przegląd zmian w przepisach prawa żywnościowego - grudzień 2018

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w prawie żywnościowym jakie zaszły w grudniu 2018 zarówno prawie krajowym jak i unijnym. W opracowaniu znajdują się akty prawne m. in. z zakresu: produkty paczkowane, dobrostan zwierząt, GMO, zanieczyszczenia i pozostałości...

  Czytaj więcej
 • 21.01.2019

  Ważne orzeczenie WSA w związku z pojęciem wprowadzania żywności do obrotu

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 29 października 2018 r. w sprawie ze skargi "A" S.A. na zalecenia pokontrolne Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia w przedmiocie dodatkowego zabezpieczenia powierzchni produktu (sygn. akt III SA/Gl 136/18) zawarł ciekawe rozważania na temat rozumienia pojęcia wprowadzania do obrotu...

  Czytaj więcej
 • 17.01.2019

  Spory o żywność - nowe rozwiązania

  Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, szybko możesz rozwiązać swój problem dotyczący zakupu jedzenia czy napojów. Już działa pierwsze w Polsce i jedyne w Europie...

  Czytaj więcej
 • 17.01.2019

  Zafałszowania żywności

  Ważny wyrok NSA w związku z stosowaniem oznaczenia „bez konserwantów”

  Niedawno opublikowane uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 października 2018 r. w sprawie skargi A. SA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 711/15 w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie... 

  Czytaj więcej
 • 14.01.2019

  Nowe maksymalne limity pozostałości paromomycyny

  Komisja Europejska wydała w grudniu rozporządzenie wykonawcze 2018/1967 z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w celu sklasyfikowania substancji paromomycyna w odniesieniu do jej maksymalnego limitu pozostałości...

  Czytaj więcej
 • 10.01.2019

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stosowania nazw towarów winiarskich w znakach towarowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bardzo ciekawe orzeczenie z 6 grudnia 2018 r. w sprawie C‑629/17 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (sąd najwyższy, Portugalia) postanowieniem z dnia 28 września...

  Czytaj więcej
 • 08.01.2019

  Zmiana zasad etykietowania alkoholi spirytusowych w UE

  Unia Europejska zatwierdziła modyfikację zasad etykietowania i produkcji napojów spirytusowych, która obejmuje m.in. stworzenie rejestru kontroli w państwach członkowskich oraz maksymalny limit zawartości cukru w tego typu wyrobach. Trójstronne porozumienie w tej sprawie, zawarte między Komisją Europejską...

  Czytaj więcej
 • 03.01.2019

  Nowe restrykcje importowe żywności niepochodzącej od zwierząt

  Nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1660 z dnia 7 listopada 2018 r. wprowadza wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz niektórych rodzajów żywności niepochodzącej od zwierząt z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia pozostałościami pestycydów.

  Czytaj więcej
 • 31.12.2018

  Prawo żywnościowe: Import shochu

  W ostatnich tygodniach wydano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1670 z dnia 23 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w odniesieniu do ilości nominalnych na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu produkowanego przy użyciu aparatu destylacyjnego kotłowego i butelkowanego w Japonii...

  Czytaj więcej
 • 27.12.2018

  Nowe Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP)

  Komisja Europejska wydała szereg rozporządzeń i decyzji wykonawczych w zakresie Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), które weszły w życie na przełomie listopada i grudnia br...

   

  Czytaj więcej
 • 24.12.2018

  Wykreślenie aromatów z rejestru

  Komisja Europejska wydała rozporządzenie 2018/1649 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych...        

  Czytaj więcej
 • 20.12.2018

  Nowa żywność: „hydrolizat błony pergaminowej jaj” oraz „ksylooligosacharydy”

  Komisja Europejska zatwierdziła dwa nowe produkty jako nową żywność: hydrolizat błony pergaminowej jaja na podstawie Rozporządzenia (UE) 2018/1647 oraz ksylooligosacharydy na podstawie Rozporządzenia...

  Czytaj więcej
 • 19.12.2018

  Produkcja pierwotna: Informacje rządowe i projekty ustaw dotyczących rolnictwa rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Sejmu i Senatu

  W środę 5 grudnia 2018 r. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii strategii rozwoju wołowiny w Polsce, wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa...

  Czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn