Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Warunki Ogólne Usług i Regulamin

Warunki Ogólne Usług i Regulamin Portalu FoodFakty

Portal FoodFakty jest własnością firmy Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, która jest wydawcą portalu FoodFakty. W niniejszym dokumencie wymiennie stosowane będą sformułowania: FoodFakty oraz Portal.

Niniejszy dokument określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu FoodFakty zobowiązujące użytkowników i klientów do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik i klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania poniższych zapisów, fakt rozpoczęcia korzystania z dostępnych funkcji Portalu oznacza automatycznie potwierdzenie niniejszych warunków w stosownym zakresie użytkowania. Zasady przedstawione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników zarejestrowanych w portalu, niezarejestrowanych jak również klientów Portalu.

Niniejszy dokument określa również warunki świadczenia odpłatnych usług elektronicznych na rzecz Użytkowników portalu

Definicje:

Użytkownik Portalu - Czytelnik – każda osoba, która korzysta z Serwisów bez posiadania konta użytkownika oraz posiadającego konto użytkownika, w tym w szczególności osoby dokonujące zakupów

Klient, Sponsor Portalu lub Autor  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę o świadczenie Usług w ramach portalu, działająca jako sprzedawca lub dostawca usług lub produktów, posiadająca konto klienta na portalu i/lub udostępniająca Użytkownikom własne treści w postaci np. artykułów, materiałów do pobrania, webinariów i innych form.

„Usługodawca” lub „FoodFakty” lub „Portal”  oznacza wydawcę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa na ulicy Serwitutu 25

„Usługa” – podjęcie i spełnienie przez FoodFakty określonych działań na rzecz Klienta lub Użytkownika

„Zamówienie” – indywidualnie wypełniony formularz lub inna forma pisemna konkretyzująca usługi  przez Klienta lub Użytkownika taka jak mail potwierdzający zakres usług, samodzielnie wprowadzone zmiany w ustawieniach na przypisanym koncie klienta zmieniające zakres usług.

„Umowa” – zawarcie umowy o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem a FoodFakty.

Konto użytkownika/czytelnika – darmowe konto czytelnika umożliwiające na dostęp do darmowych materiałów na Portalu.

Strefa Premium i  Strefa Managera – materiały z ograniczonym odpłatnym dostępem przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na potrzeby własne wraz z statusem nadanym użytkownikowi uprawniającym do dostępu do treści określonych jako Strefa Premium. Materiały Strefy Managera przygotowywane są w ramach Food Safety Culture Initiative PL i udostępniane są wyłącznie firmom o profilu produkcyjnym oraz dystrybucyjnym żywność.

Treści odpłatne – jednoznacznie oznaczone treści włącznie z podaniem kosztu dostępu do danej treści, dostępne po założeniu konta czytelnika, zamówieniu i dokonaniu zapłaty

Warunki umowy licencyjnej – warunki udostępniania treści odpłatnych określone w Ogólne warunki umowy licencyjnej (OWUL)

Polityka prywatności – uregulowania udostępnione użytkownikom i klientom pod linkiem https://foodfakty.pl/polityka-prywatnosci

Serwisy - strony internetowe dostępne pod adresami:

 1. https://www.foodfakty.pl

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

 

 • 1. Zasady ogólne

 

 1. Zasady ogólne, wskazane w niniejszym dokumencie są zbiorem reguł stosowanych przez Portal FoodFakty w odniesieniu do osób i firm, które w jakikolwiek sposób korzystają z portalu wraz z wszystkimi znajdującymi się w jego ramach subdomenami.
 2. Portal FoodFakty zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmian i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników i Klientów o swoich zamiarach. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 3. FoodFakty nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 4. Informacje umieszczone na portalu są dostępne i darmowe z wyjątkami:

4.1. Gdy odpłatność materiałów jest jednoznacznie określona w opisie i ich uzyskanie wymaga dodatkowego potwierdzenia i wcześniejszej opłaty.

4.2 Gdy dostępność do materiałów wymaga wcześniejszego zaakceptowania przez Klienta/SponsoraDotyczy to np. Webinariów, gdzie o ostatecznej dostępności do opublikowanych materiałów decyduje ich właściciel ( Klient, Sponsor), który kierując się swoim najlepszym interesem np. ze względu na zasadę konkurencyjności, samodzielnie decydując o udostępnieniu materiałów osobom zarejestrowanym. Użytkownik rejestrując się na wydarzenie niniejszym potwierdza znajomość tego ograniczenia wyrażoną wcześniejsza zgodą w trakcie rejestracji konta czytelnika.

4.3. Gdy dostępność do materiałów wymaga rejestracji konta Użytkownika i zalogowania.

 1. Spółka świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisów może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Spółkę z Użytkownikiem.
 3. Użytkownik zamierzający skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisów, akceptuje niniejszy Regulamin i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronach Serwisów w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Niniejsze Warunki Ogólne określają prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług, w tym umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, zawartych z portalem FoodFakty.
 6. Niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część umów o świadczenie usług zawartych z Portalem FoodFakty.

 

 • 2. Działanie Serwisów
 1. Serwisy są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Serwisy posługują się językiem polskim oraz angielskim.
 2. W działaniu Serwisów mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności ich naprawy lub konserwacji, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 3. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność́ systemu teleinformatycznego, Spółka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które Spółka nie miała wpływu.

 

 • 3. Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Serwisów niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki.

 • 4 Ochrona danych osobowych
 1. Osoby przeglądające Portal FoodFakty i subdomeny pozostają anonimowe, chyba że zdecydują się na skorzystanie z oferty i usług firmy, dokonają rejestracji konta, wypełnią formularze kontaktowe, rejestracyjne lub podadzą swoje dane w celu pobrania materiałów umieszczonych na portalu. Rejestracja jest dobrowolna. Każdego użytkownika, który jest zarejestrowany w portalu chronią przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w aktualnym wydaniu Polityki Prywatności FoodFakty, zawsze dostępnej bezpośrednio na portalu.
 3. Użytkownik w momencie rejestracji na wydarzenia np. webinaria lub pobierania materiałów powierzonych przez Klientów ( Sponsorów) lub innych formularzy kontaktowych przekazuje właścicielom materiałów lub organizatorom webinariów  niezbędne dane osobowe zebrane w trakcie rejestracji konta czytelnika Foodfakty niezbędne do dalszej realizacji procesu wraz z wyrażonymi zgodami.
 4. W celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, Spółka może przetwarzać niezbędne dane osobowe Użytkownika. Spółka może przetwarzać dane także w innych celach, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych mimo braku zgody osoby (np. w z związku z prawnie uzasadnionymi interesami administratora danych).
 5. Danymi niezbędnymi, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika
  2. numer PESEL
  3. adres zameldowania na pobyt stały
  4. adres do korespondencji
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika
  6. adresy elektroniczne Użytkownika

Spółka może ograniczyć zakres danych wymaganych do podania w zależności od rodzaju świadczonych usług.

 1. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Spółka może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w szczególności dane firmy, której Użytkownik jest przedstawicielem lub reprezentantem.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz uprawnienia Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności 
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną.
 4. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione oraz w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Spółka zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownik wypełniając odpowiednie kwestionariusze kontaktowe lub rejestracyjne, czytelnik wypełniając kwestionariusz potwierdza zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz właściciela powierzonego  materiału  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.)
 7. Informacje zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są wykorzystywane przez dział IT Portalu FoodFakty i tylko dla celów technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji o charakterze statystycznym

 

 • 5 Rejestracja na wydarzenia, pobieranie materiałów, kontakt z firmą poprzez formularz kontaktowy.
 1. Żadna operacja wykonywana przez Użytkownika portalu nie jest transakcją handlową, nie stanowi umowy i nie generuje kosztów dla Użytkownika jeśli nie jest to jednoznacznie określone w treści i użytkownik nie potwierdzi swojej decyzji. W przypadku wydarzeń płatnych wymagane jest zawsze potwierdzenie przez użytkownika poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i wpłaty należności z góry. 
 2. Powierzone i udostępnione darmowe materiały do pobrania z portalu dostępne są wyłącznie po wcześniejszej rejestracji darmowego konta użytkownika/czytelnika lub dedykowany formularz.
 3. Rejestracja na wydarzenia odpłatne lub pobranie materiałów odpłatnych jest możliwe wyłącznie poprzez wykupienie Pakietu Premium lub zamówienie indywidualne danego materiału.
 • 6 Obowiązki i odpowiedzialność stron
 1. Wszelkie treści umieszczone na portalu i subdomenach, administrowanych przez Prokonsument Sp. z o.o. mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, chyba, że wyraźnie zastrzeżono co innego.
 2. Portal FoodFakty dokłada wszelkiej staranności, ale nie gwarantuje, że podawane informacje własne oraz dostarczone przez strony trzecie na stronach zarządzanych przez Prokonsument
  Sp. z o.o. są aktualne i kompletne i nie zawierają niezamierzonych przekłamań. Korzystanie z tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika portalu i subdomeny.
 3. Portal FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby trzecie, w szczególności za treść publikacji i wszelkiego rodzaju ogłoszeń branżowych, jednak zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, bez podania przyczyny i powiadomienia autora, które w sposób rażący naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub/i stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami, a także godziłyby w dobre imię portalu, jego Użytkowników i Klientów.
 4. W granicach dozwolonych prawem, FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem ze stron internetowych należących do Prokonsument Sp. z o.o.
 5. Użytkownik nie może w żaden sposób korzystać w sposób niedozwolony ani rozpowszechniać loginów i kodów dostępu do Portalu uzyskanych od Portalu FoodFakty zgodnie z Regulaminem.
 6. W trosce o jakość merytoryczną i przedmiotową Portalu, FoodFakty zastrzega sobie możliwość poddania treści przesłanych niezbędnym skrótom i korektom, a także - w przypadku, gdy artykuł nie spełnia kryteriów merytorycznych – możliwość przesunięcia publikacji do innej części portalu informacyjnego. Klient wyraża niniejszym zgodę na dokonanie takich zmian w materiale.
 7. FoodFakty nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (przerwy w dostępie lub brak dostępu do sieci Internet).
 8. FoodFakty nie ponoszą odpowiedzialności w żadnym zakresie za usługi realizowane przez strony trzecie na rzecz czytelników foodfakty, które mogły być efektem zamieszczonych treści na portalu.
 9. Portal FoodFakty zastrzega sobie prawo do:
  - przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją treści portalu.
  - wysyłania na adresy elektroniczne Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług.
  - zablokowania dostępu do zasobów Klienta, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami FoodFakty.
  - zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Klienta.
 1. FoodFakty nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  - jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa,
  - informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
  - utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od FoodFakty (działanie osób trzecich)
  - szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.)
  - podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub w formularzu Zamówienia,
  - nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Ogólnych.
 • 7 Własność intelektualna i prawa autorskie
 1. FoodFakty informuje, że jej Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim - znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
  Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Portal u znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz FoodFakty, a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów.
 2. Publikacje naukowe zamieszczone w Portalu stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. FoodFakty zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części lub całości Umowy w razie stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Autora interesów portalu FoodFakty, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także w sytuacji, kiedy świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn dotyczących Autora.
 4. Portal FoodFakty oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie lub inne niezbędne umowy do publikacji zamieszczonych w portalu. Korzystanie z Portalu, w tym wykupienie licencji zapewniającej dostęp do publikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów w nim zawartych.
 5. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody FoodFakty. 
  Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem. 
  Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a FoodFakty gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 6. Jakiekolwiek korzystanie z Utworu lub jego części mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody wydawcy Portalu FoodFakty, udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy.
 7. Jakiekolwiek inne korzystanie z Portalu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. Zawierając umowę o świadczenie usług Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej do materiałów mających charakter utworów przekazanych FoodFakty w celu realizacji umowy oraz, że ich wykorzystanie w ramach zawartej Umowy nie naruszy praw osób trzecich.
 9. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec FoodFakty, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić portal z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez FoodFakty z tego tytułu w pełnej wysokości.
 10. Klient udziela FoodFakty licencji nieograniczonej w przestrzeni na czas trwania Umowy, zezwalającej na korzystanie z utworów, do których przysługują Klientowi prawa autorskie lub pokrewne, jak również do korzystania ze znaku towarowego w celu zamieszczenia ich w sieci Internet wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji partnerom FoodFakty w celu wykonania Umowy.
 • 8 Konto użytkownika/czytelnika oraz konto klienta.
 1. Portal FoodFakty zapewnia swoim Użytkownikom bezpłatne korzystanie z portalu bez potrzeby rejestracji tylko w zakresie wybranych treści, do korzystania ze wszystkich bezpłatnie udostępnionych treści wymagana jest rejestracja konta użytkownika oraz zalogowanie. Elementy odpłatne są jednoznacznie oznaczone i udostępniane tylko po wcześniejszej opłacie.
 2. W ramach organizowanych wydarzeń sponsorowanych np. webinariów, Portal zastrzega możliwość odmowy użytkownikowi uczestniczenia w wydarzeniu bez podania przyczyny, jeśli to wynika z obawy Sponsora o naruszenie własnych interesów lub zasad konkurencyjności. Niniejszym użytkownik rejestrując się na wydarzenie potwierdza, że wyraził zgodę na przekazanie swoich danych do weryfikacji przez Sponsora ( Klienta)
 3. Klienci/Sponsorzy posiadają na portalu dedykowane konta, akceptacja zarejestrowanych kont Klienta następuje po stronie administratora FoodFaktów.  Korzystanie  usług FoodFaktyi związane z nim podanie informacji w formularzach rejestracyjnych jest całkowicie dobrowolne. FoodFakty mogą odmówić akceptacji rejestracji firmy klienta bez podania przyczyny.
 4. Użytkownik lub Klient, podając dane osobowe w formularzach rejestracyjnym, oświadcza że: 
  a) są one zgodne z prawdą, 
  b) potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności oraz wyraża niezbędne zgody
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres: Prokonsument Sp. z o.o.
  02-233 Warszawa, Serwituty 25
 6. Klient i Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do: 
  a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, 
  b) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników, 
  c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta, 
 7. Wiarygodność kont w Portalu nie jest kontrolowana przez FoodFakty.
 8. W przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszanie Regulaminu, FoodFakty z własnej inicjatywy może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z konta i o koncie.
 9. Konta, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu rejestracyjnym fałszywych lub niepełnych danych osobowych oraz których Użytkownicy naruszyli Regulamin Portaluu FoodFakty będą blokowane bez możliwości ponownej rejestracji. Foodfakty może usunąć każde konto bez podania powodu.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez FoodFakty konta klientów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez: 
  a) wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta klientów, 
  b) dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta,
  c) wyświetlania na stronach WWW portalu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do klienta. 
 11. Zabrania się umieszczania materiałów reklamowych i o charakterze komercyjnym bez zgody Portal u FoodFakty
 12. Użytkownik lub klient ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu. 
 13. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z funkcjonowaniem Portal u prosimy kierować na adresy: foodfakty@FoodFakty . FoodFakty udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania drogą elektroniczną w przeciągu 14 dni.
 14. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie FoodFakty

 

 • 9 Warunki ogólne świadczenia usług na rzecz Klientów, Sponsorów i Autorów
 1. W ramach Umowy portal FoodFakty oferuje odpłatnie jak i nieodpłatnie usługi z zakresu publikowania materiałów klienta usług mailingowych, promocyjnych i marketingowych oraz dostępu do portalu i subdomen.
 1. Zakres usług jest określony szczegółowych ofertach handlowych i ich końcowe uzgodnienia i potwierdzenie jest dopuszczalną formą zamówienia oraz częścią zawartej umowy.
 2. W razie świadczenia usług na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez FoodFakty Zamówienia złożonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i jego potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez wydawcę Portalu.
 4. FoodFakty potwierdza niezwłocznie otrzymanie zaakceptowanego Zamówienia poprzez e-mail lub wystawienie faktury pro-forma i wysłanie jej na adres e-mail Klienta. Fakturę VAT wydawca portalu wystawi niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.
 • 10 Prawa i obowiązki usługodawcy na rzecz Klienta
 1. Portal zobowiązany jest do świadczenia usług zamówionych przez Klienta zgodnie z Zamówieniem.
 2. FoodFakty jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w razie naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.
 3. FoodFakty zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości lub w części w razie jakichkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz FoodFakty.
 4. FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za:

- Rezultat realizowanych projektów na rzecz klientów, w szczególności za zawarcie na ich podstawie jakichkolwiek umów ani za skutków ich nie zawarcia.
- Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa
- Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
- Podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub w formularzu Zamówienia

 • 11 Prawa i obowiązki Klienta
 1. Klient aktywując usługę ma prawo do założenia przez administratora konta na adres e-mail (Login) oraz hasła dostępu do Portalu FoodFakty. Zarówno identyfikator jak i hasło które nie powinny być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.
 2. Klient zobowiązuje się do niepublikowania Żadnych informacji niezwiązanych tematyką portalu, z wyłączeniem informacji koniecznych do określenia prowadzonej działalności i charakteru przedsiębiorstwa.
 3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść informacji zamieszczanych w portalu dotyczących zawartości jego konta.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu.
 5. Klient nie jest uprawniony do pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Portalu FoodFakty ani wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w istotnej części.
 • 12 Udostępnianie informacji o usługach i produktach klienta na Portalu
 1. Wszelkie informacje o klasyfikacji usług oraz szkoleń, które klient decyduje się umieszczać za pośrednictwem portalu, są upublicznione za zgodą i na odpowiedzialność klienta.
 2. FoodFakty nie jest stroną pomiędzy ostatecznych użytkownikiem produktów i usług klientów portalu oraz nie jest w żadnym stopniu gwarantem jakości i rzetelności usług i produktów klientów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy pomiędzy klientem a użytkownikami portalu.
 3. FoodFakty nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy klientami portalu a jego użytkownikami. Wobec tego, FoodFakty. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z skorzystaniem z formularza rejestracyjnego lub zapytania ofertowego. FoodFakty nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania uczestników portalu względem składającego zapytanie.
 4. Klient gwarantuje rzetelność i prawdziwość umieszczanych przez siebie informacji na Portalu.
 • 13 Przekazywanie materiałów do publikacji – Artykuły
 1. Prawa autorskie: przyjmując pracę do zamieszczenia lub druku Prokonsument Sp. z o.o. [Portal  FoodFakty] nabywa prawa autorskie do wydrukowanych i publikowanych w Portalu prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie, w dowolnych formatach). 
 2. Autor artykułu zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot regulaminu zamieszczania artykułów w bazie Portal u FoodFakty[artykuł] nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 3. Autor artykułu oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście. W przypadku współautora/ów istnieje możliwość zamieszczenia pracy po uprzednim przesłaniu podpisanego oświadczenia o posiadanych prawach autorskich do dzieła [artykułu] oraz ich nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Portal u FoodFakty.
 4. Autor przenosi na Wydawcę Portalu FoodFaktycałość praw majątkowych do dzieła wymienionego w pkt. 1. paragrafu § 8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalenia
  b) zwielokrotniania określoną techniką, 
  c) wprowadzania do obrotu, 
  d) wprowadzania do pamięci komputera, 
  e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
  f) wystawienia,
  g) wyświetlania, 
  h) najmu,
  i) dzierżawy,
  j) udzielania licencji na wykorzystanie,
  k) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną,
  l) nadanie za pośrednictwem satelity,
  ł) równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
 5. Nabywca ma prawo dalszej odsprzedaży dzieła w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Autora.
 6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu dzieła, w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich. W przypadkach, gdy Autor dokonał po tym terminie jakichkolwiek zmian dotyczących dzieła, termin ten biegnie od daty dokonania ostatniej zmiany w dziele. 
 7. Strony postanawiają, że zarówno Nabywca jak i Autor są zobowiązani do zachowania 
  w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących dzieła, które mogą zaszkodzić istocie dzieła 
  i przychodom z jego wykorzystania.
 8. Strony postanawiają, że jedynie po stronie Autora leży prawo do decydowania o publikacji dzieła oraz do dokonywania wszelkich zmian mających istotne znaczenie dla integralności i całokształtu dzieła. 
 9. Strony postanawiają, że umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich może rodzić skutki po uprzednim wypełnieniu warunków umowy o dzieło, którego przedmiotem jest owo dzieło.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. ) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Samodzielne zamieszczenie artykułu na stronie przez Użytkownika jest jednocześnie zgodą na wszystkie punkty regulaminu Zamieszczenia artykułów
 12. Portal FoodFakty nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika oraz skutki ich wykorzystywania przez pozostałych Użytkowników. 

Redakcja Portal u zastrzega sobie możliwość nieopublikowania tekstu lub przerwania jego emisji w przypadku pojawienia się zastrzeżeń do zgodności materiału z Prawem Prasowym.

 • 14 Pozostałe materiały zamieszczane przez klientów na portalu FoodFakty

[Dotyczy: Prezentacje, wpisy do Katalogu Produktów i Usług, wpisy do katalogu Firm i Laboratoriów, wpisy do Działu Szkolenia/ Konferencje/ Wydarzenia, banery, oferty pracy]

 1. Portal FoodFakty zastrzega sobie możliwość weryfikacji i usuwania treści publikowanych przez Użytkowników.
 2. Portal FoodFaktynie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika oraz skutki ich wykorzystywania przez pozostałych Użytkowników. 
 3. Treści zamieszczane przez Użytkowników chronione są prawami prawno-autorskimi
 4. Treści przesyłane do redakcji Portal uFoodFaktymuszą być zgodne z obowiązującym Prawem Prasowym. 
 5. Redakcja Portal u zastrzega sobie możliwość nieopublikowania tekstu lub przerwania jego emisji w przypadku pojawienia się zastrzeżeń do zgodności materiału z Prawem Prasowym.
 6. Redakcja Portal u zastrzega sobie 3 dni robocze na zamieszczenie materiałów wysłanych przez zleceniodawcę.

 

 • 15. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników w tym zakupy drogą elektroniczną
 1. Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Użytkowników:
  1. Newsletter;
  2. Formularz kontaktowy;
  3. Materiały z dostępem ograniczonym
  4. Dostęp do materiałów odpłatnych 
  5. Dostęp do Strefa Premium
 2. Usługi Newsletter, Formularz kontaktowy, Materiały z dostępem ograniczonym świadczone są nieodpłatnie.
 3. Usługi Strefa Premium, dostęp do materiałów odpłatnych  świadczone są odpłatne.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 • 16. Zawarcie i rozwiązanie umowy z Użytkownikiem
 1. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są Użytkownik lub Firma, w imieniu której występuje Użytkownik oraz FoodFakty.
 2. Umowa w zakresie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą zapisania się Użytkownika na jedną z list mailingowych, prowadzonych przez Spółkę. Użytkownik może zapisać się na kilka list mailingowych równolegle. W takim wypadku Spółka będzie świadczyła na rzecz Użytkownika kilka odrębnych usług. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z otrzymywania Newslettera.
 3. Umowa w zakresie usługi Formularz kontaktowy zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Użytkownika i wysłania zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Umowa ulega rozwiązaniu po udzieleniu przez Spółkę lub firmę przypisaną do formularza odpowiedzi, a w przypadku nieudzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni, z upływem tego terminu.
 4. Umowa w zakresie usługi Materiały z dostępem ograniczonym zostaje zawarta w momencie rejestracji na stronie https://foodfakty.pl/rejestracja lub w momencie utworzenia konta dla Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia konta przez Użytkownika.
 5. Umowa w zakresie usług dostępu do Materiałów odpłatnych jest zawierana w momencie zapłaty za wybrany materiał.
 6. Umowa w zakresie usługi Strefa Premium zostaje zawarta w momencie zakupienia przez Użytkownika dostępu do aplikacji i ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na jaki dostęp do aplikacji został wykupiony, na zasadach określony w § 11. Regulaminu.
 7. Spółka może rozwiązać każdą umowę o świadczenie usług nieodpłatnych, jeżeli poweźmie uzasadnione i wiarygodne informacje, że usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Spółki. Spółka powiadomi Użytkownika o rozwiązaniu umowy, przysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Użytkownika.

 

 

 • 17 Zakupy produktów oraz treści odpłatnych
 1. W celu dokonania zakupu produktów oraz treści dostępnych odpłatnie, koniecznym jest założenie konta Użytkownika, wybranie konkretnego produktu lub treści i złożenie przez Użytkownika zamówienia poprzez potwierdzenie chęci zakupu, podanie wymaganych podczas zamówienia danych oraz dokonanie zapłaty.
 2. Zakup produktu lub treści dokonuje się indywidualnie dla każdego wyboru.
 3. Podczas składania zamówienia Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon. W przypadku dokonywania zakupu w imieniu firmy, Użytkownik podaje także dane teleadresowe firmy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym numer NIP firmy.
 4. Treści zamieszczone na stronach Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi skierowanie do Spółki oferty zawarcia umowy.
 5. Zamówienia realizowane są po zweryfikowaniu danych zamawiającego, potwierdzenia czy spełnia warunki udostępnienia treści odpłatnych oraz otrzymaniu przez Spółkę należności, uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów. Informacje o cenie danego produktu są podawane na stronie danego materiału oraz podczas składania zamówienia.
 6. Dostawa zamówionych produktów następuje, w zależności od wybranej opcji zakupu, poprzez wysłanie Użytkownikowi linku elektronicznego e-mailem, poprzez aktywację loginu Użytkownika z dostępem do zakupionych treści zamieszczonych w Serwisach lub poprzez wysyłkę materialnego nośnika zawierającego produkt na adres korespondencyjny Użytkownika.
 7. Dostęp do zakupionych treści zamieszczonych w Serwisach, opłacony za pomocą kodów dostępu SMS uzyskuje się po wpisaniu w odpowiednie pola numeru telefonu oraz otrzymanego kodu.
 8. Produkty są dostępne dla Użytkowników do wyczerpania zapasów.
 9. W przypadku wysyłki produktu na adres korespondencyjny Użytkownika, produkty są dostarczane przez podmioty świadczące usługi kurierskie na podstawie umów zawartych ze Spółką lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Składając zamówienie, Użytkownik decyduje o sposobie doręczenia. Koszty dostawy doliczane są do wartości zamówienia.
 10. Wysyłki realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę wpłaty.
 11. Operatorem kart płatniczych jest PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,

 

 • 18 zakup dostępu do Strefy Premium nazywana również Strefa Managera
 1. Zasady korzystania z treści zawartych w Strefie Managera odbywają się zgodnie z Ogólne warunki umowy licencyjnej (OWUL)
 2. Użytkownik może skorzystać z dostępu do płatnej usługi Strefa Premium na stronie https:// https://foodfakty.pl/konto-premium
 3. Materiały przygotowywnae do Strefy Managera powstają w ramach programu Food Safety Culture Initiative PL i są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na potrzeby własne przez firmy produkujące żywność, suplementy diety, opakowania i firmy dystrybuujące te produktu.
 4. Prokonsument Sp.  zo.o. ma każdorazowo prawo odstąpienia od wykonania zamówienia bez podania przyczyny jeśli uzna, że udostępnienie materiałów może naruszać interes firmy.
 5.  Wykupienie dostępu do usługi Strefa Premium umożliwia dostęp do oznaczonych na stronie płatnych treści Serwisów oznaczonych jako Strefa Premium, przez wybrany przez Użytkownika okres. Użytkownik otrzymuje dostęp do materiałów opublikowanych od daty wykupienia dostępu do Strefy Premium
 6. Prokonsument w ramach rozwoju projektu sukcesywnie rozwija narzędzia IT i przygotowuje nowsze i bardziej funkcjonalne bazy danych.
 7. Prokonsument dokonując zakupu bieżącej licencji zgadza się na przeniesienie konta do nowszej wersji bazy, jeśli taka będzie już w pełni dostępna. 
 8. Klient / Licencjobiorca nie rości prawa do zwrotu opłaty licencyjnej w przypadku wyłączenia starszej wersji baz danych.
 9. Materiały płatne ( Strefy Premium) opublikowane przed datą rejestracji konta Strefa Premium są udostępniane za dodatkową opłatą jednorazową indywidualną dla każdego materiału.
 10. Opłata za dostęp do usługi Strefa Premium pobierana jest z góry za wybrany przez Użytkownika okres. W okresie dostępu Użytkownik ma prawo do korzystania z nowych treści udostępnianych w ramach usługi Strefa Premium.
 11. Okres rozliczeniowy usługi Strefa Premium wynosi pół roku lub rok. Wysokość opłaty za korzystanie z usługi Strefa Premium reguluje aktualna oferta dostępna na życzenie użytkownika.
 12. Wykupienie dostępu do usługi Strefa Premium upoważnia do korzystania z zasobów tylko przez osobę zarejestrowaną z maksymalnie 3 adresów IP. 
 13. Udostępnianie hasła i loginu osobom trzecim spowoduje zablokowanie dostępu do usługi Strefa Premium i może być podstawą wypowiedzenia umowy przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Spółka nie ma obowiązku zwrotu opłat już poniesionych przez Użytkownika.
 14. Spółka może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usługi Strefa Premium w razie:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. w przypadku likwidacji Serwisów;
  3. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

W przypadki wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, poniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

 • 19. Płatności i faktury
 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać zarówno Konsumenci jak i osoby i podmioty nie będące Konsumentami. Do sprzedaży konsumenckiej znajduje zastosowanie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 2. Płatności za zakupy w Sklepie oraz za dostęp do płatnych treści Serwisów można dokonywać za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą płatności online. Za zakupy, przy których Spółka wskazała taką możliwość, Użytkownik może zapłacić za pomocą usługi płatnych SMS-ów.
 3. Płatności Użytkownik dokonuje przed wysyłką kupionych produktów lub przed uzyskaniem dostępu do płatnych treści Serwisów.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Spółki o wszelkich zmianach danych wymaganych do fakturowania, takich jak: NIP, adres siedziby, numery telefonów itp. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie siedziby lub miejsca zamieszkania, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.
 5. Tradycyjnego przelewy bankowe powinny być dokonywane na konto Spółki: 62 1020 1097 0000 7102 0106 3304 Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpłynięcia należności na konto bankowe Spółki.
 • 20. Dane osobowe niezbędne do zakupów
 1. W celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, Spółka może przetwarzać niezbędne dane osobowe Użytkownika. Spółka może przetwarzać dane także w innych celach, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych mimo braku zgody osoby (np. w z związku z prawnie uzasadnionymi interesami administratora danych).
 2. Danymi niezbędnymi, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika
  2. numer PESEL
  3. adres zameldowania na pobyt stały
  4. adres do korespondencji
  5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika
  6. adresy elektroniczne Użytkownika

Spółka może ograniczyć zakres danych wymaganych do podania w zależności od rodzaju świadczonych usług.

 1. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Spółka może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, w szczególności dane firmy, której Użytkownik jest przedstawicielem lub reprezentantem.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz uprawnienia Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności 
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną.
 4. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione oraz w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo danych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Spółka zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 21 Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik oraz Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@prokonsument.net.pl , lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację i kontakt z Użytkownikiem oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Spółka dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Spółkę. Spółka informuje Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.
 • 22 Prawa Konsumenta
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Spółką za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem ust. 9, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego przedmiotu;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 2. Konsument, chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, informuje Spółkę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w Załącznik 1 , jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest przesłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Spółka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 5. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane produkty Konsument jest zobowiązany przesłać na adres siedziby Spółki niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz innych organów, instytucji i organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów – zgodnie z przepisami dotyczącymi rozstrzygania takich sporów.

 

 • 23 Obowiązywanie i zmiana Regulaminu
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. W razie zmiany Regulaminu, nowe postanowienia zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji w Serwisach. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Spółkę po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do usług świadczonych przed dokonaniem jego zmiany.
 4. Zmiany w regulaminie weszły w życie z dniem 13.11.2023 roku

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.