Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

FoodFakty Summit Żywność Jutra 6-7.11.2024 Łódź

Data: 06.11.2024 09:00 Dotyczy tematów: Mikrobiologia Opakowania Wydarzenie stacjonarne Żywność

Cel wydarzenia

SZANOWNI PAŃSTWO,

FoodFakty oraz PTTŻ jako strategiczny partner naukowy, Politechnika Łódzka jako gospodarz miejsca spotkania, kilkadziesiąt partnerów merytorycznych zapraszają Państwa do nowej innowacyjnej przestrzeni wymiany wiedzy dla kadry kierowniczej branży spożywczej. Zachowujemy wszystkie doceniane przez Państwa cechy naszych wydarzeń on-line i przenosimy się do rzeczywistości realnej. 

Na uczestników czekać będzie w sumie ponad 40 h różnorodnych tematycznie merytorycznych sesji. Mam nadzieję, że różnorodność tematyczna, poziom merytoryczny, eskperci zachęcą Państwa do licznego udziału. Jesteśmy na to przygotowani i bardzo na to liczymy.

Ten projekt to wielomiesięczna praca całego naszego zespołu. Mam bardzo dużą pewność, że wspólnie z Państwem stworzymy wyjątkowe wydarzenie branży spożywczej w Polsce.

Zapraszam

Janusz Olejnik

 Janusz Olejnik

NASZA WIZJA FOODFAKTY SUMMIT

Po pierwsze  Korzyści

Priorytetem dla nas są Państwa korzyści. Skupiliśmy się na wartości merytorycznej i relacyjnej dla uczestników. Nad programem pracujemy już od roku. W wydarzenie zaangażowało się 16 instytucji centralnych, naukowych i branżowych, dziesiątki firm i wybitnych ekspertów. Wszystkie doniesienia i panele będą merytoryczne.

Po drugie – Zaangażowanie

Chyba pierwszy raz w jednym miejscu spotka się tak dużo kluczowych instytucji mających realny wpływ na funkcjonowanie branży spożywczej. Zapraszamy również Państwa do zaangażowania. Nasze rozwiązania IT pozwolą na bardzo duży komfort zadawania pytań w poszczególnych sesjach i nawiązywania osobistych relacji. Wszystkim zależy na jak największej wartości dodanej do wydarzenia. 

Po trzecie – Różnorodność

Sesje odbywać się będą równolegle w kilku ścieżkach tematycznych, a uczestnicy samodzielnie będą dokonywać wyboru pomiędzy poszczególnymi sesjami, niekoniecznie zachowując cały czas tę samą ścieżkę. Zaproszenia kierujemy do różnych organizacji i obszarów/pionów w danej organizacji, chcąc wspierać dialog pomiędzy pionami oraz instytucjami.

Wydarzenie skierowane do

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką FoodFakty SUMMIT, szczególnie managerów obszarów:

 • Wyższa kadra managerska 
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności 
 • Technologia, R&D, Marketing
 • Produkcja 
 • Działy prawne, zgodność oznakowania
 • Zakupy materiałów 

Zapraszamy również przedstawicieli administracji, instytucji kontrolnych oraz przedstawicieli nauki 

Program

Ścieka tematyczna - Żywność jutra

Partner główny ścieżki: 

Ścieżka tematyczna – Żywność jutra, to jednocześnie temat wiodący FoodFakty Summit, stanowiący oś odniesienia dla pozostałych ścieżek tematycznych. W tej ścieżce do wyboru znajdziecie Państwo aż 7 sesji tematycznych, każda po 1,5 h. Podejmować będziemy różnorodne zagadnienia żywności funkcjonalnej, Novel Food, plant-based, produktów, dodatków i technologii zrównoważonych, aż po aspekty nowoczesnego projektowania żywności i mikrobiomu. Bardzo dużo czasu poświęcimy na elementy prawne i te związane ze zrównoważonym rozwojem.

Na aspekty projektowania żywności i mikrobom poświęcimy dwie dedykowane sesje tematyczne realizowane przez jednostkę najbardziej wyspecjalizowaną w kraju w tym zakresie.

Uczestnicząc w tej ścieżce będą Państwo mogli:

Wysłuchać inspirujących doniesień, najcześciej opierających się na konkretnych przykładach wdrożeniowych, aktywnie uczestniczyć w panelach ekspertów. Na każdy omawiany temat swoje stanowisko przedstawią naukowcy, eksperci, prawnicy, technolodzy oraz zaproszeni praktycy z firm. W sumie zaplanowanych jest 7 sesji, ponad 30 doniesień i kilka paneli ekspertów oraz nieograniczone rozmowy w kuluarach.

Partnerami naukowymi tej ścieżki są:

           

Partnerzy merytoryczni i prawni:

         

Szczegółowy program już niebawem

Ścieżka tematyczna - Bezpieczeństwo żywności

Partner główny ścieżki: 

Ścieżka – Bezpieczeństwo żywności  – FoodFakty nie mogą nie podjąć tematyki bezpieczeństwa żywności. Podczas FoodFakty SUMMIT ta ścieżka to będzie bardzo szeroki udział praktyków w panelach, zaproszonych gości z firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Ich doniesienia i dyskusję wzmocnią niekwestionowane autorytety w poszczególnych tematach. Skupimy się na wybranych elementach, szczególnie istotnych obecnie. Bardzo duży nacisk położymy na aspekt zarządzania zasobami ludzkimi. Przygotowaliśmy również niespodziankę dla Państwa w formie wyjątkowych warsztatów bezpieczeństwa osobistego w drugim dniu wydarzenia.

Wybierając tę ścieżkę będą Państwo mogli:

Uczestniczyć aż w 8 sesjach tematycznych, każda po 1,5 h, dodatkowo tematy bezpieczeństwa żywności podejmowane będą również poczas wspólnej sesji plenarnej w pierwszym dniu, na którym gościć będziemy Panel Inspekcji.

Poszczególne sesje poświęcimy między innymi na Kulturę Bezpieczeństwa Żywności, rozwój standardów bezpieczeństwa, podejście oparte na ryzyku na przykładzie deklaracji alergenów PAL oraz drugą poświęconą głównie Listerii, nowym technologiom dla bezpieczeństwa, zagadnieniu zafałszowań i ryzyku zanieczyszczeń fizyko-chemicznych i biologicznych. Podejmiemy również temat elastycznego podejścia do tworzenia metod badawczych ukierunkowanych na konkretny cel.

Partnerami naukowymi tej ścieżki są:

          

Partnerzy merytoryczni i prawni:

                   

Szczegółowy program już niebawem

Ścieżka tematyczna - Opakowania

Ścieżka – Opakowania – nie sposób obecnie pominąć aspekt opakowania jako integralnej części produktu. Z jednej strony opakowanie stanowi coraz większą wartość dla konsumenta, pełniąc coraz to różniejsze funkcje, również w łańcuch produkcji zrównoważonej. Temat opakowań i zrównoważonego rozwoju budzi emocje i niestety krąży również wiele przekłamań na rynku. Dlatego zaprosiliśmy instytucje i organizacje, do których można mieć 100% zaufania merytorycznego.

Wybierając tę ścieżkę będą Państwo mogli:

Uczestniczyć w kilku sesjach podzielonych na dwa profile, pierwszy koncentrujący się na przepisach prawnych pod ogólnym tytułem - NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA REGULACYJNE W OBSZARZE OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI  oraz drugi format, w którym  skupimy się na praktycznych rozwiązaniach w kierunku wdrażania technologii i rozwiązań zgodnych z nowymi regulacjami, zrównoważonym rozwojem, nie zapominając o zachowaniu wszystkich cech jakości i bezpieczeństwa produktów zapakowanych - ZAGROŻENIA I SZANSE ZWIĄZANE Z RECYKLINGIEM – ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I OPERACYJNE.

Partnerami naukowymi tej ścieżki są:

  

Partnerzy merytoryczni i prawni:

    

Szczegółowy program już niebawem

 Ścieżka tematyczna - Zgodność produktów - Wykorzystanie akredytowanych i właścicielskich badań laboratoryjnych, norm oraz wymogów prawnych w ocenie zgodności produktów

 

Ścieżka – Akredytacja i normalizacja – rozwój metod kontroli produktu i procesu – żeby wszystkie działania firmy przyniosły pożądany efekt niezbędna jest efektywna kontrola. Plan kontroli, techniki próbkobrania, wybór metody i laboratorium, interpretacja wyników,  to wszystko decyduje czy zaplanowane rozwiązanie będzie skuteczne. Podczas 3 dedykowanych sesji, w których partnerami merytorycznymi będą Polskie Centrum Akredytacji oraz Polski Komitet Normalizacyjny skupimy na elementach trudnych, nieoczywistych, ale kluczowych dla sukcesu planu kontroli. Doniesienia ekspertów instytucji partnerskich uzupełnimy doniesieniami ekspertów wyspecjalizowanych firm oraz praktyków.

Wybierając tę ścieżkę będą Państwo mogli uczestniczyć w 3 sesjach oraz uczestniczyć w panelu ekspertów:

Sesja 1 - Specyfikacja, zlecenie i uzgodnienia pomiędzy firmą, kontrahentem oraz laboratorium - krytyczny element oceny zgodności.

Sesja 2 - Diabeł tkwi w szczegółach - Dlaczego pobieranie próbek i wybór metody jest kluczowy dla wykorzystania wyników badań?

Sesja 3 - Więcej niż "suchy" wynik – niepewność pomiaru, stwierdzenia zgodności, opinie i interpretacje wyników – jak korzystać z wyników badań?

Partnerami naukowymi tej ścieżki są:

 

 

Partnerzy merytoryczni i prawni:

 

    

Szczegółowy program już niebawem

 Ścieżka tematyczna - Zrównoważony rozwój

Partner główny ścieżki:

Ścieżka – Zrównoważony rozwój – tematykę zrównoważonego rozwoju podejmiemy na dwa sposoby. Po pierwsze dedykujemy całą sesję tematyczną czekającemu wszystkich raportowaniu i innym obowiązkom operatorów żywności. Ale dodatkowo tematyka zrównoważonego rozwoju pojawi się w innych sesjach tematycznych, blisko konkretnych tematów, jak produkty i technologie zrównoważone czy opakowania. W obszarze zrównoważonego rozwoju panuje delikatnie mówiąc chaos informacyjny, chcemy Państwu uporządkować kompleksowo sytuację na dzisiaj i najbliższe miesiące.

Wybierając tę ścieżkę pamiętajcie Państwo, że:

Tematyka pojawi się w dedykowanej sesji, ale również w innych sesjach tematycznych i sesji plenarnej, w której kompleksowo podsumowany będzie system kaucyjny.

Partnerami naukowymi tej ścieżki są:

      

Partnerzy merytoryczni i prawni:

     

Szczegółowy program już niebawem

 

Ścieżka tematyczna - Zgodność 

 

Ścieżka – Zgodność – to ostatnia ścieżka, którą prezentujemy, ale być może dla wielu z Państwa najbardziej interesująca. Obraliśmy rozwiązanie – doniesienia i eksperci w obszarze prawa i zgodności  pojawią się wszędzie tam, gdzie podejmowany będzie temat wymagający interpretacji przepisów.

Zaprosiliśmy całą czołówkę prawników i ekspertów w obszarze zgodności. Czeka nas wiele doniesień, ale co najważniejsze eksperci będą do Państwa dyspozycji przez cały FoodFakty Summit w strefie spotkań i warsztatów.

Niejako na deser, dla poruszenia istotnych tematów zgodności, które są kluczowe, ale nie znalazły się w sesjach tematycznych, dedykujemy całą dodatkową sesję.

Partnerami intytucjonalnymi tej ścieżki są:

       

Partnerzy merytoryczni i prawni:

               

Sesja Plenarna

W pierwszym dniu FoodFakty Summit uczestnicy spotkają się również podczas sesji plenarnej, w której w kluczowych dla branży obszarach wysłuchamy kilku wykładów z ramienia instytucji centralnych i wybitnych ekspertów. Dodatkowo w sesji plenarnej zapraszamy na dwa panele dyskusyjne, w naszym przekonaniu stanowiące kluczowy element pierwszego dnia FoodFakty Summit.

PANEL - JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PL - to wyjątkowe spotkanie i dyskusja na temat szeroko pojętej jakości polskich produktów, pomiędzy przedstawicielami inspekcji rynku spożywczego oraz przedstawicielami producentów i dystrybutorów. 

PANEL - PERSPEKTYWY F&B - to spotkanie ludzi biznesu, nauki, administracji omawiających największe szanse i wyzwania na nadchodzące miesiące. 

Partnerami instytucjonalnymi paneli są:

     

Szczegóły dotyczące paneli zostaną przedstawione wktótce, finalizujemy skład poszczególnych paneli. 

 

Po panelach zapraszamy na Welcome Party na terenie FoodFakty Summit (18:00 - 21:00), gdzie czekać na Państwa będą atrakcje kulturalne, miła atmosfera, poczęstunek i idealne warunki do rozmów.

Dla chętnych również otworzymy dance floor.

Warsztaty – bezpieczeństwo fizyczne firm i osobiste 

Partner:

Warsztaty – bezpieczeństwo firm i osobiste – w dobie ciągłego napięcia związanego z wojną w Ukrainie, utrzymywanego wysokiego ryzyka terrorystycznego oraz rosnącego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa fizycznego firm oraz osobistego poszczególnych osób, pomyśleliśmy, że dodatkową wartością dla Państwa będzie możliwość spotkania w dwóch odsłonach wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej, w tym zakładów produkcyjnych.

Eksperci firmy SAFETY PROJECT wezmą udział w sesji poświęconej Kulturze Bezpieczeństwa Żywności, sesji plenarnej, a drugiego dnia, przez cały dzień prowadzić będą warsztaty praktyczne z kluczowych elementów reagowania na bezpieczeństwo osobiste w budynkach.

W trakcie uczestnicy będą mogli fizycznie doświadczyć kontaktu z bronią, specjalistycznym sprzętem oraz przećwiczyć najważniejsze modele zachowania w sytuacjach krytycznych.

Ilość miejsc ograniczona – obowiązują zapisy!

Warunki uczestnictwa

Udział i rejestracja dotyczy całego FoodFakty Summit 2024 lub jednego uzgodnionego z organizatorem dnia. Zgłoszenie niezależnie od preferowanego dnia odbywa się poprzez poniższy formularz.

Uczestnik dowolnie wybiera i zmienia w trakcie wydarzenia poszczególne sesje tematyczne.

Zapraszamy do pre-rejestracji, bez obowiązku realizacji wykupu biletu.

Cena podstawowa udziału w FoodFakty Summit

Cały FoodFakty Summit

Wybrany dzień FoodFakty Summit 

Cena netto /osoba

Cena udziału 1 osoby z organizacji niespełniających żadnego z warunków ścieżek rabatowych - Ilość wejściówek dla firm niebędących producentami żywności lub opakowań ograniczona

1790 PLN 

1190 PLN

 

Ścieżki rabatowe

Rabat

 Cały FoodFakty Summit  Wybrany dzień FoodFakty Summit 
Cena netto / osoba

1.

Firmy produkujące żywność i opakowania w Polsce*

Sieci handlowe i dystrybutorzy żywności 

20%

1432 PLN 

952 PLN 

2.

Firmy, które otrzymają kod rabatowy od jednego z Partnerów FoodFakty SUMMIT**

30%

1253 PLN 

833 PLN 

3.

Klienci Strefy Managera

35%

1164 PLN 

774 PLN 

4.

Cena za drugą i kolejną osobę z firmy spełniajacej warunek z punktu 1.

50%

1074 PLN 

714 PLN 

5.

Administracja państwowa 

45%

985 PLN

655 PLN

6.

Nauka (oferta specjalna)

800 PLN

390 PLN

Opcja - Oficjalny Przedstawiciel firmy 

Cały FoodFakty Summit

Wybrany dzień FoodFakty Summit 

Cena netto / osoba

Opcja dla firm, które są np. dostawcami dla branży spożywczej

Udział jako Oficjalny Przedstawiciel firmy

(cena zawiera umieszczenie loga firmy w sekcji Partnerzy wspierający; możliwość ustawienia roll-upu na terenie FoodFakty Summit, transparentne działania przedstawiciela podczas wydarzenia)

1900 PLN 

1400 PLN

 

Uwaga: Rabaty nie sumują się – należy wybrać jedną ze ścieżek rabatowych najdogodniejszą dla Państwa firmy

Cena nie zawiera kosztu hoteli - LISTA REKOMENDOWANYCH HOTELI I INFORMACJE O RABATACH DLA UCZESTNIKÓW

* Firma posiada zakłady produkcyjne w Polsce

**Kod rabatowy można uzyskać u wskazanych Partnerów wydarzenia – lista już wkrótce

ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU UZUPEŁNIAJĄC PONIŻSZY FORMULARZ:

Uprzejmie prosimy o podawanie pełnych danych firmy (NIP, adres), by przyspieszyć proces rejestracji.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką FoodFakty SUMMIT.

 • Tworzymy korzystne warunki udziału dla więcej niż jednej osoby z firmy.
 • Jednak dla zachowania największej puli biletów dla producentów i dystrybutorów żywności, ilość biletów dostępnych dla pozostałych grup np. dostawców usług czy produktów dla branży spożywczej będzie limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
 • Liczymy, że managerowie odpowiedzialni bezpośrednio za poruszane podczas FoodFakty Summit tematy i obszary zabiorą ze sobą członków zarządów, dyrektorów operacyjnych, wszystkich, którzy dla dobra organizacji powinni rozszerzyć swoją wiedzę o krytyczne obszary dla organizacji.
 • Dla firm produkcyjnych i dystrybucyjnych przygotowaliśmy kilka ścieżek umożliwiających znacząco zredukować cenę udziału.
 • Pozostawiamy każdemu decyzję do wyboru formatu obecności, czy to będzie wybrany dzień czy cały program.
 • W pierwszym dniu po obradach zapraszamy wszystkich na Welcome Party na terenie FoodFaktySummit, czekać będą na Pastwa atrakcje.
 • Szczegółowe warunki już wkrótce. Zapraszamy do pre-rejestracji, bez obowiązku realizacji wykupu biletu.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ PRE-REJESTRACJI - SKONTAKTUJEMY SIĘ NIEZWŁOCZNIE W CELU DOPRECYZOWANIA UDZIAŁU I WARUNKÓW 

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.