Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

▶️ Gwarancja terminu! Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (IRCA A18007)

Data: 16.05.2022 Miejsce: Poznań
Czas trwania: 40 h

Cel szkolenia

  1. Nauczyć się kierować zespołem audytów jak i realizować audyty wewnętrzne i zewnetrzne (u dostawców, w firmach zewnętrznych)
  2. Jakie jest przeznaczenie systemów zarządzania jakością i jak interpretować zasady zarządzania jakością
  3. Nauczenie się jak wyjaśniać znaczenie, treść i powiązanie do ISO 9001:2015, ISO 9000, ISO 9004 i ISO 19011
  4. Poznanie skutecnej metody 6-stopniowego procesu auditu
  5. Zrozumienie zastosowania wymagań ISO 9001:2015
  6. Poznać znaczenie i obowiązki auditora i auditora wiodącego
  7. Nauczyć się planować i przeprowadzać audity zgodne z ISO 19011 (w organizacjach posiadjących system ISO 9001 jak inne systemy zarządzania)
  8. Nauczyć się raportować audity, forułować słuszne i użyteczne raporty niezgodności
  9. Poznać jak podejmować czynności związane z auditem uzupełniającym, ocieniać efektywność działań korygującyc

Szkolenie skierowane do

DO KOGO SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE

✔️ Kierowników ds. Jakości, Inżynierów Jakości

✔️ Auditorów/Auditorów Wewnętrznych, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie auditów w przedsiębiorstwach swoich lub innych

✔️ Osób, które chcą w pełni poznać rolę auditora i chakrakter pracy na audycie

✔️ Każdego, kto pragnie zdobyć kwalifikacje Auditora zewnętrznego kwalifikowanego przez IRCA

Program

PROGRAM SZKOLENIA DLA AUDITORÓW WIODĄCYCH ISO 9001:2015 (5 dni)

Sesja 1 – Rozpoczęcie kursuCele kursu i program
Osiągnięcie swoich osobistych celów
Proces oceny uczestnika
Umiejętności i kryteria osiągnięcia


Sesja 2 – Weryfikacja Pakietu Wstępnego

Sesja 3 – Wymagania ISO

ISO 9001: Zadania i Przegląd


Sesja 4 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001

Sesja 5 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001 oraz dowody

Sesja 6 – Role i odpowiedzialności w Audicie

Role i odpowiedzialności Auditorów i Auditorów Wiodących
Wytyczne dla ekspertów


Sesja 7 – Przegląd Procesu Auditu

Potrzeba przeprowadzenia Auditu
Działania przed Auditem
Rozpoczęcie Auditu
Przegląd Etapu 1 i Etapu 2 Auditu
Rekomendacja
Kolejne działania

Sesja 8 – Działania przed Auditem i Zakres

Audit
Działania przed Auditem
Zakres Auditu
Kryteria Auditu
Niezbędne zasoby


Sesja 9 – Etap 1 Auditu

Plan na Etap 1 auditu
SZJ przegląd: kontekst organizacji, ryzyko i inne możliwości / możliwe rozwiązania
Rozmowa z Najwyższym Kierownictwem
Planowanie Etapu 2 Auditu
Metody Auditu


Sesja 10 – Spotkania

Rodzaje spotkań
Spotkanie otwierające – cel i agenda
Odprawa zespołu, przegląd zespołu spotkania w trakcie auditu
Agenda Spotkania zamykającego


Sesja 11 – Proces auditu

ISO 9001 podejście procesowe
Planowanie auditu procesu
Przygotowanie listy kontrolnej pytań dla auditu procesu
Planowanie pobierania próbek


Sesja 12 – Raportowanie Auditu oraz niezgodności

Cel przygotowania raportu z auditu
Niezgodności
Klasyfikacja Niezgodności
Przygotowanie Niezgodności
Raport z auditu – dodatkowa zawartość
Werbalne przedstawienie raportu
Spotkanie zamykające


Sesja 13 – Działania Korygujące i Działania Poauditowe

Działania korygujące
Działania poauditowe – przegląd działań korygujących
Audity kontrolne.


Sesja 14 – Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia auditu

Rozmowa
Pobieranie próbek
Robienie notatek


Sesja 15 – 6 etapów procesu auditu stosowany przez LRQA

6 Etapów procesu auditu
Audit organizacji
Raportowanie auditu w organizacji
ISO 9001 quiz


Sesja 16 – Planowanie działańRejestracja auditora w Stowarzyszeniu IRCA


CPD – Ciągłe doskonalenie zawodowe, rozwój auditora

Warunki uczestnictwa

Cena szkolenia: 2999 PLN  https://www.lrqa.com/pl-pl/szkolenia/iso-9001-auditor-irca/ 

Przy zapisie 3 osób – zniżka 5%, przy 4 i więcej osobach 10%

Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktur wystawianych po szkoleniu

Masz pytania? Skontakuj się z nami mailowo training.pl@lr.org lub telefonicznie +48 58 555 75 03

 

⏩Uwaga: szkolenie może odbyć się w wersji zamkniętej dla grupy pracowników Twojej firmy. Wówczas termin i program ustalane są indywidualnie, szolenie moze odbyć się wówczas w trybie 2+3 dni z przerrwą miedzy etapami.

Zapytaj organizatora o szczegóły

  • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

    Informacja

    Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

    Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn