Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia środowiskowego i przemysłowego (on-line)

Data: 24.05.2022 Miejsce: Warszaw
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe środowiskowe występujące w żywności tj. metale, azotany a także inne istotne zanieczyszczenia przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem wymagań legislacyjnych, w tym obszarze min. w ramach prac: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius. Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności, skutki zdrowotne związane z obecnością poszczególnych zanieczyszczeń, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Przedstawione zostaną skutki przyszłych regulacji dla producentów żywności oraz konsumentów. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami, azotanami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Ponadto zaprezentowane zostaną możliwe środki ograniczające zanieczyszczenie i sposoby ich praktycznej realizacji.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie dedykowane jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz laboratoriów komercyjnych.

Program

I. Zanieczyszczenia żywności – informacje ogólne
• Źródła zanieczyszczeń chemicznych żywności. Wymagania ogólne prawa żywnościowego
• System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (System RASFF) i jego rola (zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności)
• Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i jego rola
• Urzędowa kontrola i monitoring żywności .
• Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy)

II. Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia – źródła narażenia, aspekty legislacyjne i
toksykologiczne
• Źródła zanieczyszczenia, skutki zdrowotne związane z zanieczyszczeniem żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich pobranie
• Aspekty toksykologiczne, oceny ryzyka EFSA oraz JECFA
• Ustawodawstwo (najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia
w środkach spożywczych, kryteria doboru metod analitycznych)
• Aktualne prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, Komisji Kodeksu Żywnościowego w tym zakresie
• Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności

III. Azotany – jako zanieczyszczenia żywności
• Źródła narażenia
• Toksyczność
• Wymagania legislacyjne (najwyższe dopuszczalne poziomy, kryteria doboru metod analitycznych)
• Opinie EFSA
• Pobranie azotanów z wybranymi grupami środków spożywczych, badania monitoringowe w tym zakresie

IV. Wybrane inne istotne zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego
• Źródła narażenia
• Toksyczność
• Stwierdzane poziomy zanieczyszczenia żywności na podstawie wyników badań monitoringowych
• Aktualne wymagania prawne i obowiązki producentów, kierunki prac legislacyjnych Komisji Europejskiej
• Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie a Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie
• Środki ograniczające występowanie zanieczyszczenia

Warunki uczestnictwa

Cena 590 zł

Dokonanie zgłoszenia:

a. przed dokonaniem zgłoszenia należy się zapoznać z Regulaminem Szkoleń (https://www.awuleopard.pl/regulamin/)

b. zgłoszenie należy wysłać poprzez

- formularz na stronach internetowych www.awuleopard.pl/szkolenia

- lub e-mail: akademia@awuleopard.pl

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn