Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Obliczanie śladu węglowego w praktyce - SZKOLENIE ZDALNE

Data: 22.02.2023 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

 • Zapoznanie słuchaczy z aktualnymi wytycznymi w zakresie obliczania śladu węglowego
 • Przygotowanie słuchaczy do obliczania śladu węglowego
 • Interpretacja śladu węglowego oraz jego wykorzystanie w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju

Szkolenie skierowane do

 • Osób pracujących w obszarze zrównoważonego rozwoju w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach
 • Osób świadczących usługi doradztwa w zakresie wpływu przedsiębiorstw na środowisko
 • Osób zajmujących się weryfikacją śladu węglowego
 • Osób zainteresowanych tematyką obliczania śladu węglowego i pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze

Program

 • Wprowadzenie, cele i znaczenie szkolenia
 • Znaczenie i korzyści śladu węglowego
 • Ślad węglowy wszystkiego
 • Gazy cieplarniane (GHG) - porozumienia klimatyczne
 • Pakiet Fit for 55, cele i zobowiązania firm na drodze do Net Zero
 • Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive i obowiązek obliczania śladu węglowego dla firm
 • Rodzaje gazów cieplarnianych i określanie współczynnika CO2e
 • Terminy węglowe i różnice pomiędzy neutralnością węglową a neutralnością klimatyczną
 • Ślad węglowy organizacji i produktu
  • definicje
  • normy organizacyjne
  • zakresy śladu węglowego produktu
 • Zakresy śladu węglowego zgodnie z Greenhouse Gas Protocol - omówienie
  • emisje bezpośrednie Zakres 1
  • emisje pośrednie Zakres 2
  • emisje pośrednie inne - Zakres 3
 • Kategorie Zakresu 3 - omówienie 15 kategorii
 • Znaczenie emisji Zakresu 3 na drodze do neutralności klimatycznej

Podsumowanie tematyki, pytania i odpowiedzi

 • Bilansowanie gazów cieplarnianych w każdej firmie - najważniejsze etapy
 • Zestawienia możliwych źródeł emisji w Zakresach 1, 2 i 3 - przykłady z doborem odpowiednich jednostek
  • przykłady źródeł emisji dla Zakresów 1 i 2
  • przykłady źródeł emisji dla 15 Kategorii Zakresu 3 z omówieniem najważniejszych dla każdej firmy
 • Obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu - przykłady
 • Wskaźniki emisyjności w kgCO2e dla wybranych źródeł emisji GHG - omówienie i analiza doboru
 • Źródła emisji w Zakresie 1, 2 i 3 - przykłady doboru wskaźników emisyjności
 • Kalkulatory śladu węglowego i możliwości wykorzystania
 • Pokaz praktycznego obliczania śladu węglowego każdej organizacji
 • Bilansowanie emisji w 3 Zakresach i tworzenia Raportu śladu węglowego organizacji - przykład
 • Tworzenie dodatkowego Raportu emisji Zakresu 3 i dlaczego jest to ważne
 • Plan zarządzania śladem węglowym w terminach krótko i długoterminowych jako przyszły obowiązek każdej firmy
 • Metodologia obliczania śladu węglowego produktu - przykłady dla wybranych branż z możliwością „zamówienia” przykładowego produktu na szkolenie
 • Tworzenie Raportu śladu węglowego produktu z dodatkową wersją deklaracji EPD - przykłady
 • Sposoby zmniejszania śladu węglowego
 • Korzyści z obliczania śladu węglowego
 • Standard Zerowy Netto SBTi - omówienie celów
 • Certyfikat Neutralności Węglowej, kompensacja, offsety
 • Szacowanie śladu węglowego projektu inwestycyjnego
 • Greenwashing - zagrożenia

Podsumowanie szkolenia i dyskusja - czas nieograniczony

Warunki uczestnictwa

Cena 1.500 PLN + 23% VAT - za udział 1 osoby w szkoleniu w formie zdalnej

Powyższa cena obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe w formie PDF, certyfikat w języku polskim

RABAT 5% w przypadku zgłoszenia wcześniej niż 4 tygodnie przed szkoleniem. Zapytaj o warunki dodatkowych rabatów.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne na stronie: 

https://learning.sgs.com/lmt/!clmsLink.dt?site=sgsssc&type=R&id=61269900&lang=pl&region=pl 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn