Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Odpowiedzialność prawna producentów i przetwórców żywności

Data: 14.12.2021 Miejsce:
Czas trwania: 1 h

Cel szkolenia

Żywność jako szczególny „towar” podlega rygorystycznym normom prawnym. Obowiązek ich przestrzegania spoczywa na każdym uczestniku łańcucha spożywczego: od producenta rolnego, przez przetwórców i dostawców żywności. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz w zależności od etapu produkcji żywności, na producentów i przetwórców został nałożony inny zakres odpowiedzialności. Obejmuje ona całe zarówno całe przedsiębiorstwa jak i poszczególnych pracowników. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną w prawie żywnościowym ze szczególnym uwzględnieniem tego kto, na jakich warunkach, za co i kiedy ponosi odpowiedzialność, a także jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów.

 

Szkolenie skierowane do

Osoby pracujące w branży spożywczej, producenci żywności, producenci rolni i przetwórcy, managerowie, technologowie, osoby odpowiedzialne za przestrzeganie norm prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie.

 

Program

 1. Istota odpowiedzialności producentów żywności: na czym polega, jaki jest jej zakres, kogo dotyczy, jakie są warunki jej ponoszenia, jakie są rodzaje odpowiedzialności i od czego zależy.
 2. Odpowiedzialność karna: kiedy i kto może ją ponosić? Jakie są sankcje? Jakie przepisy nakładają sankcje karne i gdzie ich szukać?
 3. Odpowiedzialność cywilna: czym jest „produkt niebezpieczny”? Kto i na jakich zasadach jest zobowiązany do naprawienia szkody? Kiedy następuje przedawnienie roszczeń? Czy możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności?
 4. Odpowiedzialność administracyjna: co stanowi podstawę jej ponoszenia? Jaki organ może nałożyć sankcje administracyjne? Jaki jest wymiar sankcji, w tym pieniężnych?
 5. Odpowiedzialność wynikająca z postanowień umowy: na czym polega?
 6. Zbiegi odpowiedzialności /łączne ponoszenie odpowiedzialności/.

 

Warunki uczestnictwa

 • Koszt uczestnictwa 290 zł netto
 • Klienci Strefy Managera - opłata 190 zł netto za uczestnika
 • Termin: 14.12.2021, godzina 10:00-11:30 

 

PROSIMY O REJESTACJĘ NA DOLE OPISU SZKOLENIA W SEKCJI WEBINARIA LINK

 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn