Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Podstawowe akty w prawie żywnościowym

Data: 17.02.2022 Miejsce:
Czas trwania: 1 h

Cel szkolenia

Szkolenie objęte programem jakości FoodFakty Akademia Managera. Gwarancja najwyższej jakości szkoleń.

FoodFakty Akademia

Cel: Na system prawa żywnościowego składają się setki aktów prawnych, publikowanych zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. Rocznie uchwala się ich około tysiąca, jednakże niektóre z nich mają szczególnie istotne znaczenie z dla produkcji żywności oraz wyznaczają ogólne, generalne standardy, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy producenci żywności i pasz, niezależnie od rodzaju wytwarzanych produktów. Regulacje te obejmują wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt hodowlanych. W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze akty prawa żywnościowego w zakresie m.in. znakowania, ogólnych zasad prawa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, higieny oraz dodatków do żywności, przede wszystkim z uwzględnieniem ich zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego.

Szkolenie skierowane do

Osoby pracujące w branży spożywczej, które na co dzień pracują z prawem żywnościowym, są odpowiedzialne za etykietowanie, wprowadzenie produktów do obrotu, zapewnienie bezpieczeństwa żywności etc, producenci żywności, technolodzy żywności

Program

 1. Struktura prawa żywnościowego.
 2. Rodzaje aktów prawnych: rozporządzenia, dyrektywy, ustawy, rozporządzenia krajowe - podstawowe różnice, gdzie poszukiwać aktualnych tekstów.
 3. Kluczowe akty w unijnym prawie żywnościowym, zakres ich stosowania, kogo dotyczą, co regulują m.in.:
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności /Ogólne Prawo Żywnościowe/.
  • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności
 4. Najważniejsze akty w polskim prawie żywnościowym, zakres ich stosowania, kogo dotyczą, co regulują m.in.:
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Warunki uczestnictwa

 • Koszt uczestnictwa 390 zł netto
 • Klienci Strefy Managera - opłata 290 zł netto za uczestnika
 • Termin: 17.02.2022, godzina 09:00-10:00 

Prosimy o rejestrację poprzez formularz poniżej:

 >> Rejestracja <<

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn