Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wzmacnianie Autorytetu Managera Jakości – Warsztat Ekspercki

Data: 29.06.2021 12:00

Cel webinarium

Kultura organizacyjna oparta na kulturze bezpieczeństwa żywności jest cechą najlepszych i najbardziej efektywnych rynkowo firm spożywczych. Postrzeganie jej w kontekście tylko i wyłącznie wymogu prawa, czy systemów jakości jest bardzo dużym zubożeniem jej pozytywnego wpływu na organizację. Komunikacja i autorytet managerów w kontekście organizacji i kultury bezpieczeństwa żywności jednym z najważniejszych jej elementów. Dlatego tematyka komunikacji będzie potraktowana jako osobny blok tematyczny Food Safety Culture Initiative PL. Ten pierwszy warsztat to niejako element obowiązkowy każdego managera w procesie wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności.

Serdecznie zapraszam.

Janusz Olejnik – założyciel Foodfakty Food Safety Initiative PL

Webinarium skierowane do

Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat metod budowania autorytetu i metod wpływu w organizacji na przykładach konkretnych, realnych sytuacji w firmach z koncentracją na obszar zarządzania jakością, czyli typowego obszaru kross-funkcjonalnego.

Warsztat jest pierwszym odcinkiem  serii  „Świat oczami Jacka i Darka, czyli Refleksyjny Praktyk uczy, bawi, wychowuje…”. Jacek to Refleksyjny, Darek to Praktyk.

Dla kogo?

Doświadczonych managerów w celu potwierdzenia, pozyskania lub odświeżenia przykładów i metod postępowania w sytuacji budowania autorytetu w organizacji. Przydatne do wykorzystania na co dzień oraz w celu coachingu swoich podwładnych kierowników o mniejszym doświadczeniu zawodowym lub doskonaleniu własnych praktyk.

Młodych stażem managerów w celu przyśpieszenia własnego rozwoju zawodowego

Szczególnie przydatne w momencie obejmowania nowych obowiązków, realizacji lub wdrażania nowych programów i systemów w tym propagowaniu w organizacji kultury opartej na bezpieczeństwie żywności

Program

Komunikacja to jeden z najważniejszych elementów budowania Kultury Bezpieczeństwa Żywności i ogólnie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach. Zaprosiliśmy do tego projektu dwóch wybitnych specjalistów łączących teorię i praktykę. Formuła warsztatu jest innowacyjna, interaktywna, aczkolwiek nikogo nie przymusza do aktywnego udziału i zajmowania głosu. Warsztat to dynamiczna dyskusja dwóch ekspertów z wplecionymi w nią na bieżąco, sesjami pytań ankietowych, ale również odpowiedziami na pytania „z sali” oraz wypowiedziami uczestników jeśli o to poproszą.

Jako uczestnik podczas warsztatu:

 • Bierzesz udział w ankietach w czasie rzeczywistym
 • Możesz zadawać pytania na czacie
 • Możesz poprosić o głos i się swobodnie wypowiedzieć
 • Możesz nawiązać relacje z kolegami z branży

 

Plan warsztatu

 • Powitanie; Darek przedstawia Jacka; Jacek przedstawia Darka; wyjaśnienie formuły Refleksyjnego Praktyka
 • Przeczytanie kartki z pamiętnika QM
 • Naprzemienne zgłębianie na przykładzie historii poszczególnych strategii, na zasadzie: 
  Prowadzący - Interpretacja historii z pamiętnika, nazwanie problemów i ich przyczyn oraz odniesienie do własnych doświadczeń i innych przykładów 
  Uczestnicy - Aktywność na zasadzie: wypowiedzi, wpisy na czacie; opinie, komentarze, pytania 
  Prowadzacy - Propozycje rozwiązań i działań
  Uczestnicy - Inne propozycje, pytania i komentarze
 • Wnioski
 • Dodatkowe wskazówki - Gdzie można znaleźć coś więcej na ten temat 

PROWADZĄCY WARSZTAT

Prof. dr hab. Jacek Miroński – pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów Coachingu w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation  na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie".

Dariusz Użycki - Autor książki „Czy jesteś tym, który puka?” Regionalny Kierownik Sektora Przemysłowego na Europę Środkowo-Wschodnią w Pedersen & Partners z siedzibą w Warszawie. Przed dołączeniem do firmy pracował przez ponad 14 lat jako starszy menedżer w branży rekrutacyjnej, koncentrując się na stażach dla kadry kierowniczej i wyższego szczebla oraz doradztwie B2B w regionie EMEA. Kluczowe doświadczenie to sektory przemysłowy, handlu detalicznego, technologii i nauk przyrodniczych. Pasja i doświadczenie zawodowe w obszarze Leadership Development, Executive Coachingu oraz Career/Life Consulting (autorefleksja, samorozwój, insight, rozwój kariery, komunikacja). Autor i współautor artykułów w ramach Harvard Business Review Polska oraz Corporate Governance Review. Mówi biegle po polsku, angielsku, rosyjsku i trochę po niemiecku. Wykładowca na Canadian Executive MBA (najlepszy program EMBA w Polsce) oraz MBA-SGH, prowadzi autorski i unikalny kurs "Świadomy rozwój własnej ścieżki kariery i przywództwa" Autor 4C Networking Principle (role, które ludzie odgrywają naprzemiennie) i 4 Steps Algorithm (rozwój kariery).

Warunki uczestnictwa w Webinarium

Udział w warsztacie po zarejestrowaniu poprzez formularz poniżej ( wypełnienie formularze nie jest zleceniem ani potwierdzeniem, a jedynie zgłoszeniem chęci udziału ), zatwierdzeniu przez organizatora oraz pokryciu kosztu udziału na podstawie faktury pro forma

Udział limitowany, oragnizator zastrzega możliwość ograniczenia miejsc, ze względu na ich ilość lub inne powody.

Warsztat inaugurujący rozpoczęcie cyklu warsztatów Food Safety Culture Initiative PL

Koszt dla członków Strefy Managera - bez dodatkowych opłat w ramach rocznego dostępu do Strefy 

Koszt dla pozostałych osób - 290 pln netto (wykup dostęp do Strefy i weź udział za darmo) 

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn