Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wzmacnianie Autorytetu Managera Jakości – Warsztat Ekspercki

Dostępne non-stop

Cel wydarzenia

Kultura organizacyjna oparta na kulturze bezpieczeństwa żywności jest cechą najlepszych i najbardziej efektywnych rynkowo firm spożywczych. Postrzeganie jej w kontekście tylko i wyłącznie wymogu prawa, czy systemów jakości jest bardzo dużym zubożeniem jej pozytywnego wpływu na organizację. Komunikacja i autorytet managerów w kontekście organizacji i kultury bezpieczeństwa żywności jednym z najważniejszych jej elementów. Dlatego tematyka komunikacji będzie potraktowana jako osobny blok tematyczny Food Safety Culture Initiative PL. Ten pierwszy warsztat to niejako element obowiązkowy każdego managera w procesie wdrażania kultury bezpieczeństwa żywności.

Serdecznie zapraszam.

Janusz Olejnik – założyciel Foodfakty Food Safety Initiative PL

Wydarzenie skierowane do

Celem warsztatu jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat metod budowania autorytetu i metod wpływu w organizacji na przykładach konkretnych, realnych sytuacji w firmach z koncentracją na obszar zarządzania jakością, czyli typowego obszaru kross-funkcjonalnego.

Warsztat jest pierwszym odcinkiem  serii  „Świat oczami Jacka i Darka, czyli Refleksyjny Praktyk uczy, bawi, wychowuje…”. Jacek to Refleksyjny, Darek to Praktyk.

Dla kogo?

Doświadczonych managerów w celu potwierdzenia, pozyskania lub odświeżenia przykładów i metod postępowania w sytuacji budowania autorytetu w organizacji. Przydatne do wykorzystania na co dzień oraz w celu coachingu swoich podwładnych kierowników o mniejszym doświadczeniu zawodowym lub doskonaleniu własnych praktyk.

Młodych stażem managerów w celu przyśpieszenia własnego rozwoju zawodowego

Szczególnie przydatne w momencie obejmowania nowych obowiązków, realizacji lub wdrażania nowych programów i systemów w tym propagowaniu w organizacji kultury opartej na bezpieczeństwie żywności

Program

Komunikacja to jeden z najważniejszych elementów budowania Kultury Bezpieczeństwa Żywności i ogólnie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach. Zaprosiliśmy do tego projektu dwóch wybitnych specjalistów łączących teorię i praktykę. Formuła warsztatu jest innowacyjna, interaktywna, aczkolwiek nikogo nie przymusza do aktywnego udziału i zajmowania głosu. Warsztat to dynamiczna dyskusja dwóch ekspertów z wplecionymi w nią na bieżąco, sesjami pytań ankietowych, ale również odpowiedziami na pytania „z sali” oraz wypowiedziami uczestników jeśli o to poproszą.

Plan warsztatu

 • Powitanie; Darek przedstawia Jacka; Jacek przedstawia Darka; wyjaśnienie formuły Refleksyjnego Praktyka
 • Przeczytanie kartki z pamiętnika QM
 • Naprzemienne zgłębianie na przykładzie historii poszczególnych strategii, na zasadzie: 
  Prowadzący - Interpretacja historii z pamiętnika, nazwanie problemów i ich przyczyn oraz odniesienie do własnych doświadczeń i innych przykładów 
  Uczestnicy - Aktywność na zasadzie: wypowiedzi, wpisy na czacie; opinie, komentarze, pytania 
  Prowadzacy - Propozycje rozwiązań i działań
  Uczestnicy - Inne propozycje, pytania i komentarze
 • Wnioski
 • Dodatkowe wskazówki - Gdzie można znaleźć coś więcej na ten temat 

PROWADZĄCY WARSZTAT

Prof. dr hab. Jacek Miroński – pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów Coachingu w SGH. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego. Wykłada na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich oraz MBA m.in. w SGH, University  of Minnesota (USA), Aalto University (Finlandia), Modul University Vienna (Austria), ESADE University (Hiszpania), FEP University of Porto (Portugalia), LAU Lebanese American University (Liban), University of Rijeka (Chorwacja). Prowadził szereg projektów szkoleniowych i doradczych m. in. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, UNIDO, Canal Plus, PZU, Bosch i Samsung. Pracował w Procter & Gamble Polska. Był dyrektorem d/s promocji Radia Zet. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta przebywał na Columbia University w Nowym Jorku (USA). Otrzymał roczne stypendium badawcze Japan Foundation na Uniwersytecie Hosei w Tokio (Japonia). Stypendysta Kosciuszko Foundation  na Universtity of Minnesota (USA). Otrzymał także Fulbright Senior Advanced Research Award na przeprowadzenie projektu badawczego na University of Minnesota (USA). Odbywał wizyty i staże naukowe na uniwersytetach w Kanadzie i Szwecji. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek „Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu” i „Władza i polityka w przedsiębiorstwie".

Dariusz Użycki - Autor książki „Czy jesteś tym, który puka?” Regionalny Kierownik Sektora Przemysłowego na Europę Środkowo-Wschodnią w Pedersen & Partners z siedzibą w Warszawie. Przed dołączeniem do firmy pracował przez ponad 14 lat jako starszy menedżer w branży rekrutacyjnej, koncentrując się na stażach dla kadry kierowniczej i wyższego szczebla oraz doradztwie B2B w regionie EMEA. Kluczowe doświadczenie to sektory przemysłowy, handlu detalicznego, technologii i nauk przyrodniczych. Pasja i doświadczenie zawodowe w obszarze Leadership Development, Executive Coachingu oraz Career/Life Consulting (autorefleksja, samorozwój, insight, rozwój kariery, komunikacja). Autor i współautor artykułów w ramach Harvard Business Review Polska oraz Corporate Governance Review. Mówi biegle po polsku, angielsku, rosyjsku i trochę po niemiecku. Wykładowca na Canadian Executive MBA (najlepszy program EMBA w Polsce) oraz MBA-SGH, prowadzi autorski i unikalny kurs "Świadomy rozwój własnej ścieżki kariery i przywództwa" Autor 4C Networking Principle (role, które ludzie odgrywają naprzemiennie) i 4 Steps Algorithm (rozwój kariery).

Warunki uczestnictwa

Nagrania dostępne wyłącznie dla użytkowników Strefy Managera

 

Rejestracja

Zarejestruj się

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn