Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 uruchamia studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Jakość Żywności

Studia podyplomowe na kierunku BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI prowadzone będą na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Są one skierowane do osób, które posiadają wyższe wykształcenie i są zatrudnione w jednostkach związanych z produkcją, dystrybucją i kontrolą żywności oraz dla osób z wyższym wykształceniem kierunkowym, które chcą podnieść swoje kompetencje.

Celem studiów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. W programie studiów znajdują się przedmioty umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, a program kształcenia obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Planowany termin rozpoczęcia I cyklu studiów to semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

W programie nauczania studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Jakość Żywności uwzględniono następujące moduły: towaroznawstwo i technologia żywności, zagrożenia żywności, organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania zakładów produkcji żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zarządzanie jakością, jakość żywności i żywienia, systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz standardy żywnościowe.

Ponadto w Instytucie Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności prowadzone są studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Dietetyka (studia I stopnia) oraz Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia II stopnia).

Więcej informacji na stronie:

http://www.ich.ajd.czest.pl/n1169,STUDIA-PODYPLOMOWE-BEZPIECZENSTWO-I-JAKOSC-ZYWNOSCI 

Serdecznie zapraszamy!

Słowa kluczowe: studia, uczelnia, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności, studia podyplomowe

Artykuł opublikowany dzięki

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn