Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, co miało miejsce 1 czerwca 2023 r. Dzieje Uczelni sięgają jednak głębiej w przeszłość, bo do 1971 roku. Wówczas dzięki decyzji Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie. Pracownicy Uniwersytetu, którzy pamiętają to historyczne dla miasta wydarzenie, podkreślają iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP już w 1977 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uczelni była zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, która nastąpiła 1 października 2004 roku. Przeżywając dynamiczny rozwój na praktycznie wszystkich płaszczyznach, blisko czternaście lat później, Uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (1 czerwca 2018 roku).

Latem 2023 roku, decyzją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA), Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie otrzymał status Uniwersytetu Europejskiego. Takim sukcesem szczyci się jedynie nieliczne grono polskich uczelni wyższych. W opinii władz rektorskich wpłynie to na dalsze pogłębienie umiędzynarodowienia UJD oraz zwiększy jego rozpoznawalność w Europie i na świecie.

W rok akademicki 2023/2024 Uniwersytet wszedł z blisko 60 kierunkami kształcenia (oferując studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, w tym również studia zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera oraz dualne).

Uczelnia oferuje kształcenie w Szkole Doktorskiej w 13 dyscyplinach: chemia, filozofia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, a także nauki: prawne, o zdrowiu, o bezpieczeństwie, i o kulturze fizycznej.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom i studentom blisko 35 form studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

 

 

Słowa kluczowe: studia, uczelnia, nauki przyrodnicze, studia podyplomowe

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.