Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Szkolenie I - Wakacje z Prawem Żywnościowym - Co powinien wiedzieć każdy pracownik branży spożywczej? Struktura prawa i kluczowe akty w prawie żywnościowym – szkolenie dla wszystkich obszarów i stanowisk w firmie produkcyjnej - 21 sierpnia

Data: 21.08.2024 11:00

Cel wydarzenia

Szanowni Państwo,

Cykl szkoleń w formule online i koncepcji warsztatów to nasza propozycja na wakacje. Program zaprojektowaliśmy tak, żeby szkolenie objęło możliwie wszystkich pracowników w firmie. Wychodzimy z założenia, że każdy pracownik w firmie powinien mieć podstawową wiedzę o odpowiedzialności producenta.

Zadbaliśmy też o programy w pewnym sensie nieoczywiste, skierowane dla osób często pracujących z prawem żywnościowym, ale niekoniecznie posiadających umiejętności wykorzystania w pełni darmowych źródeł prawa.

 INFORMACJE O SZKOLENIU


Na system prawa żywnościowego składają się setki aktów prawnych, publikowanych zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. Rocznie uchwala się ich około tysiąca, jednakże niektóre z nich mają szczególnie istotne znaczenie z dla produkcji żywności oraz wyznaczają ogólne, generalne standardy, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy producenci żywności i pasz, niezależnie od rodzaju wytwarzanych produktów.

Regulacje te obejmują wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt hodowlanych.

W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze akty prawa żywnościowego w zakresie:

 • Ogólnych zasad prawa żywnościowego
 • Higieny i bezpieczeństwa żywności
 • Kompetencje stosowanych inspekcji
 • Znakowanie środków spożywczych, dodatków do żywności
 • Z uwzględnieniem ich zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego

Wydarzenie skierowane do

Wszystkich osób pracujących w branży spożywczej, które mogą mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności.

W szczególności nowi pracownicy lub wszyscy którzy nie przechodzili szkolenia w zakresie przepisów prawnych w tym szczególnie pracownicy działów produkcji, operacji, kontroli jakości, R&D, zaopatrzenia, marketingu.

Program

Szkolenie I – 21.08.2024

Co powinien wiedzieć każdy pracownik branży spożywczej ? - Struktura prawa i kluczowe akty w prawie żywnościowym – szkolenie dla wszystkich obszarów i stanowisk w firmie produkcyjnej

(Czas trwania szkolenia: 1,5 h) 

 PROGRAM

Wstęp

Magdalena Wolska, FoodFakty

11:00

1.  Struktura prawa żywnościowego

 

2. Rodzaje aktóprawnychrozporządzeniadyrektywyustawyrozporządzenia krajowe - podstawowe różnicegdzie poszukiwać aktualnych tekstów

 

3. Kluczowe akty w unijnym prawie żywnościowym, zakres ich stosowania, kogo dotyczą, co regulują m.in.:

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności /Ogólne Prawo Żywnościowe

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności

 
 4. Najważniejsze akty w polskim prawie żywnościowym, zakres ich stosowania, kogo dotyczą, co regulują m.in.:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

 

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajóśrodkóspożywczych

 

 

 

 

ZAPISY NA SZKOLENIA

KLIKNIJ ODPOWIEDNIĄ DATĘ, ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZKOLENIE! 

Szkolenia

I - Co powinien wiedzieć każdy pracownik branży spożywczej ? - Struktura prawa i kluczowe akty w prawie żywnościowym – szkolenie dla wszystkich obszarów i stanowisk w firmie produkcyjnej

10 lipca 21 sierpnia

II - Co robić kiedy brakuje przepisów szczegółowych – Stosowanie zasad ogólnych prawa żywnościowego w praktyce

11 lipca 22 sierpnia

III - Efektywne i zaawansowane wykorzystanie darmowych źródeł wiedzy o prawie żywnościowym – przewodnik po  /ISAP, Eur-lex/ - wskazówki dla osób często pracujących z aktami prawnymi

12 lipca 23 sierpnia

 IV -  Śledzenie projektów zmian i wyników głosowań w krajowym oraz unijnym prawie żywnościowym

04 lipca 28 sierpnia

 V - Prawne uwarunkowania certyfikacji żywności – Prawa i obowiązki operatorów żywności, omówienie poszczególnych systemów jakości

05 lipca 29 sierpnia

 

 

 Broszura z programem Wakacje z Prawem Żywnościowym:

POBIERZ

Warunki uczestnictwa

Czas trwania szkolenia: 1,5 h

1. Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Opłata wnoszona jest z góry.

2. Udział możliwy jedynie po uiszczeniu opłaty uczestnictwa na warunkach oferty potwierdzonej przez konsultanta organizatora.

3. Rejestracja na portalu FoodFakty lub inna forma zgłoszenia chęci udziału jest jedynie wyrażeniem chęci udziału, sam udział wyłącznie po opłaceniu potwierdzonej kwoty lub faktury proforma i otrzymaniu linka do platformy webinaryjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w formularzach rejestracyjnych w celu prawidłowego naliczenia opłat.

4. Organizator nie zwraca kosztów w przypadku braku udziału.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie przez partnerów szkolenia treści.

6. eFORUM w wersji online odbywać się będzie na platformie FoodFakty (Clickmeeting).

7. Oferty spełniające warunki specjalne, rabaty, wyłącznie dla uczestników posługujących się e-mail w domenie firmy wykupującej udział.

8. Certyfikaty wystawiane są wyłącznie na dane podane podczas rejestracji do platformy Clickmeeting na podstawie obecności uczestnika na wydarzeniu. Certyfikat dla osób zarejestrowanych, ale nieobecnych na wydarzeniu – dodatkowa opłata 50 PLN netto.  

9. Organizatorem oraz administratorem danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. właściciel portalu FoodFakty.pl.

 

Rodzaj udziału

Pracownik firmy powyzej 20 osób

Pracownik z firmy poniżej 20 osób

Udział 1 osoba

390 PLN

290 PLN

OFERTA SPECJALNA FIRMA

Pakiet „FIRMA 10”  – do 10 osób

1400 PLN 

Pakiet „FIRMA 20”  – do 20 osób

1900 PLN 

RABATY

Klienci Strefa Mangera - 10 % 

Ilość pakietów „FIRMA 10” I „FIRMA 20” ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Inne konfiguracje - prosimy o kontakt z konsultantem

UWAGA! Rabaty nie sumują się.

 Ceny w tabeli netto, VAT 23%

Każdorazowo skontaktuje się z Państwem nasz konsultant i potwierdzi warunki oraz ustali sposób płatności.

W cenie certyfikat z ukońćzenia szkolenia.

 

ZGŁOŚ CHĘĆ UDZIAŁU UZUPEŁNIAJĄC PONIŻSZY FORMULARZ:

Uprzejmie prosimy o podawanie pełnych danych firmy (NIP, adres), by przyspieszyć proces rejestracji.

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.