Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dobra Praktyka Laboratoryjna w teorii i praktyce w laboratorium mikrobiologicznym - szkolenie ON-LINE

Data: 29.06.2022 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do
wykonywania pracy zarządzającego jednostką badawczą, kierowników badań i personelu laboratoriów badawczych.
Szkolenie porusza problemy związane z organizacją jednostki oraz wyposaża uczestników w niezbędną wiedzę,
pozwalającą opracować oraz wdrożyć procedury zgodne z wymaganiami systemów i standardów.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane do zarządzających jednostkami badawczymi, kierowników badań oraz personelu
mikrobiologicznych laboratoriów badawczych.

Program

1. Informacje ogólne
2. Aktualne wymagania prawne
3. Organizacja jednostki badawczej. Odpowiedzialność:
• Zarządzającego Jednostką Badawczą
• Personelu Jednostki Zapewnienia Jakości
• Kierownika Badania / Personelu Badawczego
4. Program Zapewnienia Jakości
5. Rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu pracowni mikrobiologicznej
6. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej z pracownią mikrobiologiczną
• Pomieszczenia
• Przyrządy pomiarowe, materiały i odczynniki
• Mikrobiologiczne Systemy badawcze
• Materiały badane i odniesienia
7. Dokumentacja systemowa:
• Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
8. Dokumentacja badawcza:
• Plan badania mikrobiologicznego
• Prowadzenie badania
• Sprawozdanie z badania mikrobiologicznego
9. Archiwizacja
10. DPL w pracowni mikrobiologicznej – studium przypadku.
11. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

 

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2021/12/Program-109-ON-LINE-DPL-w-teorii-i-praktyce-w-laboratorium-mikrobiologicznym_2022.pdf

 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/ 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn