Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ekoprojektowanie opakowań - szkolenie ON-LINE

Data: 19.11.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat projektowania opakowań w kontekście działań UE dotyczących
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym,
a także wytycznych określonych w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów
z tworzyw sztucznych na środowisko. Wśród wielu działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki
o obiegu zamkniętym istotnym elementem jest idea ekoprojektowania. W odniesieniu do opakowań uwzględnia ona
ograniczanie wpływów środowiskowych we wszystkich etapach cyklu życia przy zachowaniu funkcji jakie pełnią
opakowania w systemach dystrybucji oraz użytkowania.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów i użytkowników opakowań zajmujących się tworzeniem
systemów pakowania dla określonych grup wyrobów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób
zainteresowanych tematyką projektowania opakowań w ujęciu ochrony środowiska.

Program

1. Podstawowe pojęcia dotyczące opakowań w aspekcie ochrony środowiska
 Opakowania – definicja, kategorie opakowań, stopnie pakowania
 Materiały opakowaniowe, elementy i składniki
 Kryteria jakości środowiskowej opakowań i metody oceny.
2. Opakowania w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym
 Rola i funkcje opakowań
 Zasady doboru opakowań, materiałów i elementów pod kątem zamknięcia obiegu materiałowego – rozszerzona
odpowiedzialność przedsiębiorców
 Znakowanie opakowań związane z obiegiem zamkniętym.
3. Opakowania a środowisko, ograniczanie wpływów środowiskowych w całym cyklu życia
 Wpływ opakowań na środowisko – rodzaje zagrożeń
 Wymagania prawne i normatywne dotyczące opakowań
 Jakości środowiskowa opakowań
 Wytyczne dyrektywy Single - Use Plastics.
4. Zrównoważone podejście do projektowania opakowań
 Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
 Opakowania zrównoważone – więcej niż stanowi prawo
 Projektowanie w połączeniu z pakowanym wyrobem.
5. Ekoprojektowanie opakowań, definicja, podstawowe zasady i kryteria oceny
 Definicja ekoprojektowania
 Zasady ekoprojektowania opakowań w odniesieniu do różnych grup materiałowych
 Kryteria jakości środowiskowej opakowań.
6. Ekoprojektowanie – zasady związane z recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych
 Metody recyklingu
 Przydatność do recyklingu, bariery
 Wykorzystanie surowców z recyklingu.
Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-83_ON-LINE_Ekoprojetowanie-opakowan_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn