Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w organizacji i spójność pomiarowa w systemach zarządzania - szkolenie ON-LINE

Data: 23.05.2023 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawowania nadzoru nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym oraz
przygotowanie uczestników do prawidłowego nadzorowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami metrologicznymi. Podczas
szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wymagania stawia się laboratoriom badawczym, pomiarowym i wzorcującym, jak
również będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących opracowywania kart wyposażenia i pozostałej dokumentacji towarzyszącej

Szkolenie skierowane do

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów badawczych i kontroli jakości zajmujących się nadzorem nad
posiadanym wyposażeniem pomiarowo-badawczym, kierowników technicznych oraz osób zainteresowanych tematem metrologii.

Program

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
3. Omówienie i interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej.
4. Podstawowe wymagania normy pomocniczej PN-EN ISO10012:2004 - Systemy zarządzania pomiarami Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego.
5. Zasady dotyczące opracowania procedury dotyczącej nadzorowania wyposażenia w laboratorium.
6. Podział wyposażenia.
7. Zasady wyboru wyposażenia aby spełniło wymagania metrologiczne.
8. Czynniki brane pod uwagę podczas ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami - dokument ILAC-G24:2007 oraz podczas ustalanie odstępów czasów pomiędzy sprawdzeniami okresowymi.
9. Program wzorcowań.
10. Omówienie zawartość świadectwa wzorcowania oraz w jaki sposób interpretować oraz wykorzystywać wyniki zawarte w świadectwie wzorcowania.
11. Monitorowanie wyników wzorcowania w celu śledzenia kierunków ich zmian.

Ćwiczenia:
Opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych np. wagi, wzorce masy, spektrofotometry, pehametry:
1. Kwalifikowanie wyposażenia do odpowiedniej grupy.
2. Planowanie nadzoru nad wyposażeniem– opracowanie programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich.
3. Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa


Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej:

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/  

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2021/12/Program-98-LAB-Nadzor-nad-wyposazeniem-pomiarowym-w-organizacji-_2023-.pdf

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.