Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe zasady eksportu naturalnych wód mineralnych do UK. Zostało 6 miesięcy.

 

Jest wiele konsekwencji Brexitu dla branży spożywczej. Jedna z nich dotyczy wprowadzania do obrotu w UK naturalnych wód mineralnych (NWM). Każdy podmiot sprzedający NWM w UK musi dopełnić dodatkowych formalności. Ma na to 6 miesięcy.

WPROWADZENIE

Zgodnie z Dyrektywą 2009/54/WE w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych[1] naturalne wody mineralne przed wprowadzeniem do obrotu na terenie UE muszą być uznane przez właściwe organy państwa członkowskiego. Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję Europejską o przypadkach, w których dokonano uznania.

W Polsce uznanie wody jako naturalnej wody mineralnej odbywa się zgodnie art. 34 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[2]. GIS wydaje decyzję o uznaniu i przekazuje informację do KE.

Ponadto, Główny Inspektor Sanitarny podaje do wiadomości, w formie obwieszczenia, wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne. Ostatnie obwieszczenie z 15 grudnia 2020 r. obejmuje 141 NWM.

W konsekwencji Brexit, zgodnie z art. 9A. The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Water (England) Regulations 2007, po zakończeniu okresu przejściowego dyrektywa 2009/54/WE nie ma już zastosowania w odniesieniu do UK. Oznacza to, że uznane w ramach UE NWM straciły swego rodzaju akredytację, która umożliwiała wcześniejsze (przed Brexit) wprowadzanie ich do obrotu w UK.

Wszystkie naturalne wody mineralne, które zostały uznane przez państwa członkowskie UE, nie będą już dopuszczone do obrotu jako naturalne wody mineralne, chyba że zostaną uznane za takie przez właściwy organ Zjednoczonego Królestwa (z wyjątkiem Irlandii Północnej).

ZNACZENIE DLA FIRM

7 stycznia 2022 roku kończy się okres przejściowy umożlwiający wprowadzenie do obrotu i dystrybucję NWM w UK na dotychczasowych zasadach. W celu kontynuacji firmy muszą zrealizować dodatkowe formalności. Rząd UK ustanowił przepisy i procedurę umożliwiające przedłużenie wprowadzania NWM po zakończeniu okresu przejściowego. Naturalne wody mineralne muszą być uznane przez właściwy organ Zjednoczonego Królestwa.

Wnioski o uznanie można już składać.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZNANIE NWM W UK?

Aby ubiegać się o uznanie w Wielkiej Brytanii, należy wysłać e-mail do jednej z poniższych organizacji:

Wniosek należy złożyć tylko do jednej organizacji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, woda mineralna zostanie uznana w Anglii, Szkocji i Walii. NWM zostanie wymieniona w oficjalnym wykazie wód mineralnych uznanych w Wielkiej Brytanii.

Informacje dotyczące procedury uznania NWM w UK znajdują się tutaj: https://www.gov.uk/guidance/recognised-natural-mineral-waters-in-the-uk 

 

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 164, str. 45).
[2] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).
 

 

Słowa kluczowe: #brexit, #exportUK, #wodaminerlana, #foodlaw, #zywnosc

Autor: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, Prezes Zarządu IGIFC

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.