Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo żywnościowe: Import żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Na początku października Komisja (UE) wydała decyzję wykonawczą nr 2017/1791 stanowiącą, że tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20/2013 nie jest odpowiednie w odniesieniu do przywozu bananów pochodzących z Gwatemali. Zgodnie z decyzją tymczasowe zawieszenie preferencyjnego cła na przywóz świeżych bananów sklasyfikowanych do pozycji 0803 00 19 Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej i pochodzących z Gwatemali nie jest odpowiednie.

Decyzja weszła w życie 5 października 2017 r. i od tej daty ma zastosowanie.

W zakresie importu żywności spoza krajów UE wskazać warto także na inną decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/1840 z dnia 9 października 2017, zmieniającą decyzję 2008/866/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C (2017) 671918). Zgodnie z tą decyzją, przedłuża się decyzję ustanawiającą środki nadzwyczajne zawieszające przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi do dnia 30 listopada 2018 r.

Jak wskazano w preambule decyzji, jest ona efektem stwierdzenia we Wspólnocie wystąpienia ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi. Źródłem stwierdzonej choroby było spożycie niektórych małży przywożonych z Peru, zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV). Zakażone małże należą do rodzaju urąbków (Donax spp.), a źródłem zakażenia jest najprawdopodobniej zakażenie wirusem wody na obszarach produkcji. W związku z tym inne małże również mogą być zakażone. Ponieważ spożywanie tych małży stanowi poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, należy zawiesić przywóz małży z Peru do Wspólnoty.

Decyzja wchodzi w życie i ma zastosowanie z chwilą notyfikacji państwom członkowskim.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.