Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Sytuacja gospodarki żywnościowej krajów objętych wojną

Jednym z motywów, dla którego rozpoczynają się wojny jest chęć wzbogacenia się. Dla ludzi, którzy rozpoczynają konflikty zbrojne, straty, które niosą za sobą wojny są jedynie efektem ubocznym czy kosztem, jaki należy zapłacić za przyszłe profity. Czy jednak cena, którą należy zapłacić za bogactwo nie jest zbyt wysoka? Podczas wojen ginie mnóstwo ludzi, a znaczna część jest zmuszona żyć w skrajnym ubóstwie i strachu o swoje życie. W tym okresie priorytetem dla stron konfliktu staje się zbrojenie i cele militarne. Nasuwa się pytanie, co z podstawowymi potrzebami człowieka, takimi jak jedzenie? Czy w takich okolicznościach państwo zapewnia obywatelom odpowiednią ilość żywności?

Wojna w Bośni i Hercegowinie

Wojna w Bośni i Hercegowinie (1992-1995) była najkrwawszą wojną podczas rozpadu Jugosławii. Jej głównym inicjatorem była Serbia. Według danych statystycznych FAO poziom produkcji zwierzęcej, jak i zbiorów roślinnych znacznie zmniejszył się w trakcie wojny. Tendencja spadkowa utrzymywała się nawet po zakończeniu wojny. W tym czasie eksport mięsa całkowicie zanikł, natomiast wzrósł eksport pszenicy i jej produktów. Może się to wiązać ze wzrostem zapotrzebowania finansowego na cele militarne i ze stosunkowo dużą dostępnością surowca jakim jest pszenica. Ze względu na utrudnienia w produkcji żywności, konieczny jest również import pewnych surowców, tj. pszenica i mięso.

Konflikt w Syrii

Konflikt w Syrii to najbardziej aktualny temat, jeśli chodzi o wojny XXI w. Powodem tego jest fakt, iż ta wojna wpływa również na państwa europejskie. Rozpoczęła się ona w 2011 roku i trwa do dzisiaj. W tym kraju produkcja surowców roślinnych oraz zwierząt hodowlanych od wybuchu wojny drastycznie obniżyła się. Co ciekawe, w tym czasie produkcja cytrusów przeszła załamanie, a następnie odnotowała nagły wzrost. Wynika to z tego, że cytrusy stanowią jeden z podstawowych surowców żywnościowych w Syrii. Wśród mieszkańców tego kraju wiele osób na swoich posesjach posiadało drzewa cytrusowe. W związku pogarszającymi się warunkami życia wielu Syryjczyków zdecydowało się na emigracje porzucając swoje domy, wtedy państwo zaczęło przejmować ogrody cytrusowe, celem zwiększenia produkcji tego surowca, czy to na eksport, czy dla osób pozostających na terenie kraju. Wskaźniki eksportu i importu w Syrii notują wzrost, ponieważ z jednej strony potrzebne są pieniądze na cele militarne, a z drugie strony konieczna jest żywność, chociażby dla wojska.

Wojna niesie za sobą kolosalne skutki. Jest przyczyną głodu na terenach objętych konfliktem. W krajach objętych wojną poziom produkcji żywności zaczyna drastycznie spadać. Zmniejszenie się produkcji krajowej żywności wymusza wzrost importu podstawowych produktów żywnościowych. W związku z potrzebami finansowymi na cele militarne wzrasta eksport żywności. Zmniejszająca się podaż żywności skutkuje wystąpieniem niedożywienia i głodu wśród społeczeństwa.

 

Słowa kluczowe:

Autor: Jowita Kaczyńska

Artykuł_opublikowany_dzięki_firmie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.