Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ustalenie górnych tolerowanych poziomów spożycia (UL) witamin i składników mineralnych na poziomie unijnym. Kolejny etap prac zakończony.

24 stycznia 2022 r. zostały opublikowane Wytyczne EFSA dotyczące ustalania i stosowania górnych tolerowanych poziomów spożycia witamin i niezbędnych składników mineralnych. Jest to dokument, który będzie w przyszłości miał kluczowe znaczenie dla składu suplementów diety i produktów wzbogacanych.

 

WPROWADZENIE
Art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006[1] w sprawie dodawania witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji do żywności oraz art. 5 dyrektywy 2002/46/WE[2] w sprawie suplementów diety stanowią, że ustala się maksymalną ilości witamin i składników mineralnych dodawanych odpowiednio do żywności i suplementów diety. Wyżej wymienione przepisy określają kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu tych maksymalnych ilości.

Aby ustalić maksymalne ilości witamin i składników mineralnych w wzbogaconej żywności i suplementach, Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o opracowanie wytycznych oraz dokonanie przeglądu wcześniejszych opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności (SCF) i Panelu NDA ds. UL w odniesieniu do witaminy A, kwasu foliowego/folianu, witaminy D, witaminy E, witaminy B6, żelaza, manganu i β-karotenu w celu uwzględnienia ostatnich osiągnięć naukowych i dowodów.

Pojęcie tolerowanego górnego poziomu spożycia (UL) jest wartością referencyjną opartą na nauce, które zostało wprowadzone, aby wspierać odpowiednie instytucje w zarządzaniu ryzykiem związanym z nadmiernym spożyciem składników odżywczych.

Opracowywane obecnie wytyczne EFSA uwzględniają zaktualizowane dane naukowe. Poprzednie opierały się na danych z 2000 roku.

W celu określenia UL przyjęto ogólne zasady opracowane dla oceny ryzyka substancji chemicznych w żywności (identyfikacja zagrożeń, charakterystyka zagrożeń, ocena spożycia, charakterystyka ryzyka).

 

ZNACZENIE DLA FIRM
Wytyczne będą miały ogromne znaczenie dla składu suplementów diety i żywności wzbogacanej i stanowią ważny krok w celu ujednolicenia sytuacji w UE.

Opublikowany dokument stanowi projekt wytycznych, które będą stosowane w pracach prowadzonych przez EFSA podczas rocznej fazy pilotażowej i zostaną zmienione i uzupełnione w razie potrzeby. Przed sfinalizowaniem poradnika rozpoczną się konsultacje społeczne.

UL mają być przedstawione oddzielnie dla różnych grup wiekowych od 4/6 miesiąca do 3 roku życia oraz dla populacji ogólnej od 3 roku życia, biorąc pod uwagę, odpowiednio, różne stopnie wrażliwości różnych grup konsumentów.

 

 

Wytyczne EFSA dostępne są tutaj: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.e200102 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 26 z późn. zm.).

[2] Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 183, str. 51 z późn. zm.).

Słowa kluczowe: #suplementy, #healthyfood, foodlaw

Autor: IGIFC

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.