Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Walidacja metod mikrobiologicznych i szacowanie niepewności pomiaru - szkolenie ON-LINE

Data: 20.05.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 4 h

Cel szkolenia

Uczestnicy warsztatów zapoznają się ze schematem planowania i realizacji walidacji badań ilościowych
i jakościowych. Wyznaczą precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności, specyficzność i selektywność
oraz oszacują niepewność metody badawczej.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do pracowników przyzakładowych laboratoriów zajmujących się walidacją metod
mikrobiologicznych, diagnostów laboratoryjnych, pracowników innych laboratoriów zainteresowanych
problematyką szkolenia, doktorantów i pracowników naukowych chcących podnieść swoje kompetencje, jak
również osób zainteresowanych problematyką szkolenia.

Program

WYKŁADY:
1. Definicje: walidacja, precyzja, dokładność, poprawność, specyficzność, selektywność.
2. Walidacja metod znormalizowanych i alternatywnych.
3. Kryteria walidacji metod ilościowych i jakościowych.
4. Niepewność metody – szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych ilościowych i jakościowych.
5. Wyrażanie niepewności pomiaru (MU) w sprawozdaniach z badań
WARSZTATY:
Warsztaty on-line w laboratorium mikrobiologicznym:
Uczestnikom zostaną przedstawione przykładowe wyniki badań , na podstawie których wyznaczone zostaną
parametry walidacji
1. Walidacja metody ilościowej na przykładzie ogólnej liczby drobnoustrojów i liczby Bacillus cereus w żywności.
3. Walidacja metody NPL na przykładzie liczby bakterii z grupy coli
4. Wyznaczanie precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności
5. Wyznaczanie specyficzności i selektywności metody badawczej na przykładzie liczby gronkowców koagulazododatnich wg ISO 6888-1
6. Szacowanie niepewności metody ilościowej na przykładzie ogólnej liczby drobnoustrojów
7. Szacowanie niepewności metody jakościowej na przykładzie wykrywania pałeczek Salmonella
8. Opracowanie raportu walidacji.

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn