Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wymagania i audytor wewnętrzny systemu FSSC 22000 wersja 5 - szkolenie ON-LINE

Data: 25.11.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 10 h

Cel szkolenia

Standard FSSC 22000 oparty jest na założeniach systemu ISO 22000:2018. Obejmuje on jednak dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej ISO TS 22002-1:2009 (dawniej PAS 220), a także dodatkowe wymagania FSSC 22000, które zostały uaktualnione w grudniu 2020 r.
Szkolenie ma na celu przekazanie producentom żywności praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji i zamknięcia procesu audytowego oraz analizy przykładów audytowych w odniesieniu do wymagań systemu FSSC.
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z nową wersją standardu FSSC 5.1.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji: pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Program

1. Podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa żywności
2. FSSC 22000 w 5.1 - schemat certyfikacji
3. Zmiany w dodoatkowych wymaganiach FSSC wg wersji 5.1 (zmiany od 12.2020)
4. Wymagania ISO 22000:2018 wydana w czerwcu 2018 r. :
a. Programy warunków wstępnych (dotyczy systemów GMP, GHP),
b. System HACCP ,
c. System zarządzania,
d. Weryfikacja, walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
5. Wymagania specyfikacji ISO/TS 220002-1:
a. Konstrukcja i rozplanowanie budynków,
b. Rozplanowanie obiektów i przestrzeni roboczej,
c. Media – powietrze, woda, energia,
d. Usuwanie odpadów,
e. Przydatność urządzeń - utrzymanie sprawności,
f. Zarządzanie zakupionymi materiałami,
g. Zanieczyszczenia i migracja,
h. Czyszczenie,
i. Zwalczanie szkodników,
j. Higiena personelu,
k. Powtórna obróbka,
l. Procedury wycofania produktu ze sprzedaży,
m. Magazynowanie, Informacje o produkcie/ Świadomość konsumenta,
n. Ochrona żywności, nadzór nad bezpieczeństwem biologicznym i bioterroryzm,
o. Projektowanie i rozwój produktu.
6. Metodyka prowadzenia audytu systemu zarządzania:
a. Porozumiewanie się - metody i techniki prowadzenia rozmów,
b. Proces audytu (przygotowanie-wykonanie-zakończenie),
c. Działania poaudytowe - odpowiedzialność, ocena skuteczności,
d. Kryteria audytowe systemu zarządzania jakością wg FSSC 22000.
7. Planowanie audytów – ćwiczenie.
8. Opracowywanie listy kontrolnej – ćwiczenie.
9. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
10. Przeprowadzanie wywiadu audytowego – ćwiczenie.
11. Formułowanie niezgodności oraz spostrzeżeń z audytu – ćwiczenie.
12. Raportowanie audytów wewnętrznych – ćwiczenie.
13. Test sprawdzający z zakresu szkolenia.
14. Pytania i dyskusja, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Program-130-ON-LINE_Wymagania-i-audytor-wewnetrzny-systemu-FSSC-22000-wersja-5.1_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/  

 

 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn