Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wymagania standardu IFS wersja 7 - szkolenie ON-LINE

Data: 19.05.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• Pełne omówienie wymagań standardu IFS Food wersja 7.
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food wersja 7.
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami IFS Food wersja 7.

Szkolenie skierowane do

Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard IFS Food wersja 7.. Ponadto, osoby
odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów
wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
żywności i ich audytowanie.

Program

1. Wprowadzenie do wymagań IFS Food wersja 7.
a. Podstawowe definicje
b. Wymagania KO
c. Klasyfikacja niezgodności wg IFS Food
d. System certyfikacji IFS Food
2. Interpretacja wymagań standardu IFS Food wersja 7
a. Zarządzanie i zaangażowanie
i. Polityka
ii. Struktura organizacyjna
iii. Skoncentrowanie na kliencie
iv. Przegląd zarządzania
b. System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
i. Zarządzanie dokumentacją
ii. Zapisy
iii. Plan HACCP
iv. Zespół HACCP
v. Analiza HACCP
c. Zarządzanie zasobami
i. Zasoby ludzkie
ii. Higiena osobista
iii. Szkolenia i instrukcje
iv. Zaplecze socjalne
d. Procesy operacyjne
i. Umowa kontraktowa
ii. Specyfikacje i receptury
iii. Rozwój produktu / Modyfikacja produktu / Modyfikacja procesu produkcyjnego
iv. Zakupy
v. Opakowanie produktu
vi. Lokalizacja zakładu
vii. Otoczenie zewnętrze zakładu
viii. Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
ix. Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
x. Mycie i dezynfekcja
xi. Zarządzanie odpadami
xii. Ograniczanie ryzyka związanego z ciałami obcymi
xiii. Monitorowanie i kontrola szkodników
xiv. Odbiór i magazynowanie towarów
xv. Transport
xvi. Konserwacja i naprawy
xvii. Wyposażenie
xviii. Identyfikowalność
xix. Ograniczanie ryzyka wystąpienia alergenów
xx. Oszustwa żywnościowe
e. Pomiary, analizy, doskonalenia
i. Audyty i inspekcje wewnętrzne
ii. Inspekcje fabryczne na miejscu
iii. Walidacja i kontrola procesu
iv. Kalibracja, regulacja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych i monitorujących
v. Monitorowanie kontroli ilości
vi. Analiza produktów i procesów
vii. Wersja produktu
viii. Zarządzanie skargami od władz i klientów
ix. Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, wycofanie produktu
x. Zarządzanie niezgodnościami i produktami niezgodnymi
xi. Działania naprawcze
f. Food Defence plan
3. Pytania i dyskusja, rozdanie świadectw, zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Program-152-ON-LINE_Wymagania-standardu-IFS-wersja-7_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn