Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zarządzanie reklamacjami konsumenckimi oraz wobec dostawców. Zmiany przepisów prawnych od 1 stycznia 2021 roku. - szkolenie ON-LINE

Data: 14.06.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 10 h

Cel szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na świadome zarządzanie procesem obsługi reklamacji.

Blok z aspektów prawnych dostarcza wiedzy na temat obowiązków oraz przywilejów osób obsługujących lub współuczestniczących w procesie obsługi reklamacji. Dzięki tej wiedzy uczestnicy bardziej świadomie podejmują decyzje dotyczące obsługiwanej reklamacji i nie dopuszczają do sytuacji, podczas których klienci lub partnerzy wywierają na nich niedopuszczalne naciski. Materiał szkolenia został uaktualniony o przepisy obowiązujące w obszarze reklamacji od 01.01.2021 i dotyczące nadania dodatkowych przywilejów osobom  fizycznym (osoby znajdujące się w rejestrze CEIDG) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą.

Blok dotyczący współpracy zespołowej jest dawką wiedzy na temat efektywnej współpracy zespołowej. Uczestnicy zyskują wiedzę na temat metod zarządzania zespołami, które powinny ze sobą współpracować w celu eliminacji przyczyn reklamacji. Uczestnicy nabędą, zatem wiedzę, jak nie tylko współpracować wewnątrz własnych zespołów, ale też na temat tego, jak tworzyć skuteczne zespoły z różnych komórek organizacji.

Ostatni blok szkolenia, to warsztat służący do zdiagnozowania słabych stron procesu obsługi reklamacji i wypracowania nowych, bardziej skutecznych rozwiązań.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą reklamacji, w tym kierowników
i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników
działów zakupów i sprzedaży, odrębnych działów reklamacji w firmach, których zadaniem jest profesjonalne
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów jak również wobec dostawców.

Program

1.   ASPEKTY PRAWNE OBSŁUGI REKLAMACJI

•    Czym jest sprzedaż konsumencka?

•    Prawa konsumenta i osoby fizycznej

•    Obowiązki sprzedawcy

•    Odpowiedzialność sprzedawcy

•    Zwolnienie z odpowiedzialności sprzedawcy

•    Obowiązki konsumenta i osoby fizycznej

•    Prawa sprzedawcy

•    Umowy pomiędzy przedsiębiorcami

•    Ryzyko sprzedaży

•    Odpowiedzialność przedsiębiorców

•    Zwolnienie z odpowiedzialności

•    Rękojmia, a gwarancja - różnice

2.   PROJEKTY CROSS-DEPARTAMENTALNE NAD ELIMINACJĄ REKLAMACJI

•    Praca zespołowa – zalety i metody

•    Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja

•    Zasady wprowadzania zmian w organizacji

3.   ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI – ZESPÓŁ DOSKONALENIA JAKOŚCI

•    Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości

•    Metodologia rozwiązywania problemów 8D

•    Techniki i narzędzia:

•    Burza mózgów

•    Multi głosowanie

•    Diagram pokrewieństwa

•    Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)

•    Lista sprawdzająca

•    Analiza Pareto

•    Karta przepływu

•    Diagram strzałkowy

•    Metoda 5 WHY

•    Inne narzędzia

4.   USPRAWNIENIE OBSŁUGI REKLAMACJI

•    Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji

•    Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji

•     Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-86_ON-LINE_Zarzadzanie-reklamacjami-konsumenckimi_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn