Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezpieczna żywność w niepewnych czasach

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Rosnące ceny, kruche łańcuchy dostaw, niespokojni klienci: przemysł spożywczy stoi przed największymi wyzwaniami od lat. Testo wspiera precyzyjną technologią pomiarową i specjalistyczną wiedzą, aby zabezpieczyć łańcuch chłodniczy, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Przy niepewnych dostawach, wzrostach cen wywołanych inflacją i nerwowych nastrojach wśród konsumentów, przemysł spożywczy ponosi szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności. W końcu w tak napiętej sytuacji prawie nic nie zaniepokoiłoby konsumentów bardziej niż skandal żywnościowy. Opinia publiczna byłaby jasna: gdy tylko ceny wzrosną, oszczędności są dokonywane kosztem bezpieczeństwa. W związku z tym, odpowiedzialne strony w całym łańcuchu chłodniczym stoją obecnie przed szczególnym wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa żywności, za którą odpowiadają, za pomocą właściwej technologii pomiarowej.

Poniżej przyjrzymy się kontekstowi i pokażemy, w jaki sposób technologia pomiarowa pomaga ograniczyć psucie się żywności, obniżyć koszty i zapewnić bezpieczeństwo produktów spożywczych podczas magazynowania, logistyki i w handlu detalicznym.

Globalne czynniki mające wpływ na zagadnienie:
Lockdown, wojna i zakłócenia łańcucha dostaw – czynniki mające wpływ na wzrost cen

Od miesięcy niezliczone kontenerowce są blokowane w największym porcie świata. Blokada nałożona w Szanghaju w marcu 2022 r. oznacza, że ponad 260 000 kontenerów nie mogło zostać załadowanych na eksport. Należą do nich towary potrzebne w światowym przemyśle spożywczym, takie jak części do maszyn, surowce czy opakowania. Efektem są rosnące ceny, słaba produkcja i ostatecznie - puste półki w krajowych supermarketach.
Atak Rosji na Ukrainę to kolejny istotny problem dla światowych dostaw żywności. W końcu Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów żywności - oleju słonecznikowego, gorczycy i zbóż. Konflikt ten jest szczególnie widoczny w sektorze olejów jadalnych, gdzie ceny drastycznie wzrosły. Im dłużej trwa wojna, tym większe ryzyko dalszego wzrostu cen. W perspektywie krótkoterminowej wynikające z tego niedobory podaży można prawdopodobnie zrekompensować zapasami. Jednakże w perspektywie średnio - i długoterminowej nie jest to jednak możliwe.

Te produkty są szczególnie dotknięte wzrostem cen:

     

((Szczególna sytuacja w Niemczech: W związku z wojną, Niemcy ponownie doświadczyły typowego zjawiska w supermarketach, które z powodu inflacji pogorszyło i tak już napiętą sytuację podażową: Gromadzenie zapasów. Ponieważ niedobory, które były i są nadal widoczne na półkach z mąką i olejem można przypisać przede wszystkim nieracjonalnym zachowaniom zakupowym konsumentów. Jednak podczas gdy zapasy oleju słonecznikowego rzeczywiście są na wyczerpaniu, obawy o niedobory mąki są bezpodstawne, według Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Zbożowego, Młyńskiego i Skrobiowego)

 

Pewność od samego początku:
Bezpieczeństwo żywności podczas przyjęcia towaru

Moment, w którym towary są przenoszone od jednego uczestnika łańcucha chłodniczego do drugiego, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności. Wyzwanie: Często brakuje czasu na zmierzenie temperatury każdego produktu. Z jednej strony trwa to zbyt długo, a z drugiej jest również nieekonomiczne: ponieważ najdokładniejszy pomiar to zawsze pomiar temperatury rdzenia, tzn. sonda penetracyjna mierzy temperaturę wewnątrz chłodzonego towaru. W tym procesie opakowanie ulega uszkodzeniu. Aby tego uniknąć, w praktyce opracowano proces 3-etapowy:

1. Najpierw zeskanuj powierzchnię produktu za pomocą termometru na podczerwień (pirometru). Jeśli temperatura wyraźnie mieści się w „zielonym zakresie”, test jest zakończony. Na przykład: Pojemniki po jogurcie mają temperaturę 5 °C (docelowo: maks. 8 °C).

2. Czy temperatura niektórych pojemników z jogurtem  przekracza 8 °C? Jeśli tak, przeprowadź pomiar sondą kontaktową między dwoma pojemnikami jogurtu.


3.  Czy temperatura jest nadal zbyt wysoka? Jeśli tak, wykonaj pomiar penetracyjny na jednym lub kilku pojemnikach. Sonda jest wkładana przez wieczko bezpośrednio do jogurtu i mierzy w ten sposób prawidłową temperaturę wewnątrz produktu.

Rekomendacje dotyczące technologii pomiarowej podczas przyjęcia towaru.

W przypadku kontroli wyrywkowych: Pirometr testo 831 z 2 punktowym celownikiem laserowym

 • Bezdotykowy, nieinwazyjny pomiar temperatury dzięki technologii podczerwieni
 • Precyzyjny pomiar temperatury nawet z większej odległości i dla małych produktów.
 • Niezwykle szybki: dzięki dwóm pomiarom na sekundę możesz zeskanować całe palety w mgnieniu oka

Do pomiaru temperatury wewnątrz produktu: Termometr penetracyjny testo 104

 • Idealny do kontroli bezpieczeństwa żywności: zgodny z HACCP, spełniający normę EN 13485
 • Może być czyszczony pod bieżącą wodą – klasa ochrony IP65

 • Łatwy w obsłudze, wytrzymała, składana sonda, wysoka dokładność pomiarów

Elastyczny: Termometr na podczerwień/ penetracyjny testo 104-IR

 • Pomiar temperatury wewnątrz produktu oraz powierzchni za pomocą jednego przyrządu
 • Termometr na podczerwień z celownikiem laserowym i sondą penetracyjną
 • Wytrzymały i praktyczny: metalowy mechanizm składania sondy, wodoodporna obudowa (IP65)

https://www.testo.com/pl-PL/testo-831/p/0560-8316

 https://www.testo.com/pl-PL/testo-104/p/0563-0104

https://www.testo.com/pl-PL/testo-104-ir/p/0560-1040

Twoje kluczowe korzyści:

 • Bezpieczne i wydajne procesy dzięki niezawodnej i łatwej w użyciu technologii pomiarowej
 • Natychmiastowa pewność, czy żywność można bezpiecznie przyjąć, czy też nie
 • Zauważalna redukcja kosztów dzięki nieinwazyjnym metodom pomiarowym

Sprawdzone metody i precyzyjna technologia:
Bezpieczeństwo żywności podczas magazynowania

Podczas przechowywania żywności, monitorowanie warunków środowiskowych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania łańcucha chłodniczego, a tym samym zapewnienia podstawowych warunków dla bezpiecznej żywności. Im bardziej złożony obiekt magazynowy, tym więcej mechanizmów i procesów będzie tutaj działać. Jedną z nich jest na przykład zasada FIFO – First In First Out („pierwsze weszło – pierwsze wyszło”). Ta podstawa magazynowania oznacza, że najświeższe towary są składowane z tyłu, podczas gdy już obecne są wyprowadzane na front i używane w pierwszej kolejności. Gwarantuje to, że żaden towar nie zepsuje się z powodu upływu terminu przydatności do spożycia.

Ponadto ważne jest celowe i przemyślane wykorzystanie technologii pomiarowej – tu, w szczególności rejestratory danych i systemy monitorowania danych sprawdziły się do niezawodnego i kompletnej kontroli warunków otoczenia. Jednak monitoring stacjonarny jest często niezbędny również w przypadku szaf i komór chłodniczych. W ten sposób można sprawnie sprawdzić, czy zainstalowane agregaty chłodnicze zapewniają oczekiwaną moc chłodniczą oraz czy zostały odpowiednio zaplanowane dla lokalu. Wadliwy lub nieodpowiednio zwymiarowany agregat chłodniczy powoduje niepotrzebne koszty ze względu na możliwe do uniknięcia psucie się żywności.

 

Rekomendacje dotyczące technologii pomiarowej podczas magazynowania

Wszystkie wartości pomiarowe. Dostępne zawsze i wszędzie: 

System rejestratorów radiowych testo Saveris 2

 • Ciągłe, automatyczne monitorowanie i dokumentacja temperatury i wilgotności
 • Łatwa integracja z istniejącą bezprzewodową siecią LAN
 • Wartości pomiarowe są przechowywane w pamięci rejestratorów oraz w Chmurze Testo
 • Dostęp do wszystkich danych pomiarowych z komputera, tabletu lub smartfona
 • Alarmy przez SMS lub e-mail

Rejestratory temperatury i wilgotności

Seria testo 174

 • Monitoring chłodni i mroźni

 • Monitorowanie temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniach roboczych i magazynowych
 • Profesjonalne oprogramowanie z funkcją eksportu do Excela, do programowania pracy rejestratora i analizy danych
 • Zakres pomiaru temperatury -30 do +70 °CTwoje kluczowe korzyści:

 • Nieprzerwane i zgodne z normami monitorowanie temperatury i wilgotności
 • Alarmy w przypadku przekroczenia wartości granicznych bezpośrednio w rejestratorze lub poprzez SMS lub e-mail
 • Identyfikacja słabych punktów w magazynach i sprzęcie

Żadnych kompromisów również w drodze:
Bezpieczeństwo żywności podczas transportu

Jakość i bezpieczeństwo żywności chłodzonej i mrożonej (a zatem obowiązkowo podlegającej łańcuchowi chłodniczemu) można zagwarantować tylko wtedy, gdy zalecane temperatury są utrzymywane bez przerwy: od produkcji do przechowywania, podczas transportu, przechowywania pośredniego i przechowywania w handlu detalicznym. Konkretnie oznacza to, że łańcuch chłodniczy między producentem a konsumentem końcowym musi pozostać nieprzerwany w dowolnym środku transportu – czy to w ciężarówkach, pociągach, samolotach czy na statkach. W tym celu, regulacje związane z głębokim mrożeniem określają, że środki transportu (tj. ciężarówki chłodnie, pojazdy chłodnie czy nawet kontenery chłodnie) powyżej określonej wielkości muszą być wyposażone w system ciągłego monitorowania temperatury. Ponadto wskazane jest zapewnienie dodatkowej kontroli poprzez ukierunkowane monitorowanie bezpośrednio w transportowanych produktach oraz w środku transportu za pomocą wysoce precyzyjnych i płynnie rejestrowanych wartości pomiarowych.

Rekomendacje dotyczące technologii pomiarowej podczas transportu

Niezawodny monitoring podczas transportu żywności: Rejestratory USB testo 184

 • Rejestracja temperatury, wilgotności i wstrząsów
 • Nieograniczone użytkowanie dzięki wymiennej baterii
 • Automatyczny raport PDF bez konieczności  instalacji oprogramowania

 

Gotowy do pracy podczas do monitorowania transportu: Seria rejestratorów testo 174

 • Monitorowanie transportu w warunkach chłodniczych
 • Kompaktowy, niezawodny i precyzyjny
 • Profesjonalne oprogramowanie z funkcją eksportu do Excela, do programowania pracy rejestratora i analizy danych
 • Zakres pomiaru temperatury -30 do +70 °C

Twoje kluczowe korzyści:

 • Pewność, że dopuszczalne warunki otoczenia są przestrzegane również podczas transportu
 • Niezawodna technologia pomiarowa, którą można zainstalować niezauważalnie, w wygodnym miejscu
 • Jasna identyfikacja naruszeń warunków granicznych i problematycznych dostaw

Pewność i niezawodność:

Najważniejsze wartości graniczne dla temperatury produktów spożywczych

Niezależnie od temperatury wewnętrznej lub temperatury otoczenia, przestrzeganie zalecanych limitów temperatury ma kluczowe znaczenie w przemyśle spożywczym. Naruszenie wartości granicznych zagraża bezpieczeństwu i jakości żywności.

 • Towary przychodzące: Kluczowe wartości graniczne dla różnych produktów mrożonych/schłodzonych mieszczą się w zakresie od ≤ -18 °C (np. produkty głęboko mrożone) do ≤ +2 °C (np. świeże mięso mielone)
 • Magazynowanie: Codzienne sprawdzanie temperatury urządzeń chłodniczych jest obowiązkowe. W zamrażarkach ≤ -18 °C, chłodziarkach ≤ +6 °C, świeże chłodnie ≤ +2 °C
 • Produkcja żywności: Komercyjne limity temperatury (UE) wynoszą od ≤ -10 °C (np. produkcja lodów na zimno) do ≥ +80 °C (np. mięso/ryby z czasem gotowania co najmniej 3 minuty)
 • Gastronomia: Komercyjne limity temperatury (UE) wynoszą od ≤ -18 °C (np. lody paczkowane) do ≥ +65 °C (np. mięso/ryby do szybkiego podania))

Przydatny plakat z najważniejszymi wartościami granicznymi temperatury żywności. Pobierz

 

 

 

 

Jeszcze więcej know-how: Porady i wskazówki dotyczące niezawodnego i wydajnego pomiaru temperatury w łańcuchu chłodniczym.

 

Podmioty biorące udział w łańcuchu chłodniczym powinny być zawsze świadome swoich praw i obowiązków. Dlatego zebraliśmy najistotniejsze informacje na temat ram prawnych, HACCP i różnych metod pomiaru temperatury w całym łańcuchu chłodniczym Pobierz

 

 

 

 

Testo Sp. z o.o.

ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków

tel.: 22 863 74 22  

www.testo.com.pl

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Procesy i Technologie

Autor: Testo

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn