Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Decyzja Komisji (UE) w sprawie śladowych ilości genetycznie modyfikowanego mieszańca rzepaku.

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/1562 z dnia 16 września 2019 r. zmieniającą decyzje 2007/305/WE, 2007/306/WE i 2007/307/WE w odniesieniu do okresu tolerancji na obecność ilości śladowych mieszańca rzepaku Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), mieszańca rzepaku Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) i rzepaku Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) oraz ich produktów pochodnych.

Decyzja nakłada obowiązek realizowania wewnątrzzakładowego planu działania w celu skutecznego wycofania z obrotu genetycznie zmodyfikowanych roślin rzepaku.  Ustanawia również obowiązek gromadzenia danych dotyczących obecności tych roślin w przesyłkach rzepaku z Kanady do Unii. W decyzji zostały wskazane warunki, pod którymi toleruje się do dnia 31 grudnia 2022 r. obecność materiału, który zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z rzepaku ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 w produktach żywnościowych i paszowych zgłoszonych na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a) i art. 20 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Decyzja wykonawcza wchodzi w życie 8 października 2019 r.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.