Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość handlową partii lodów

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Treść decyzji

Decyzja ta utrzymuje w mocy decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2017 r. którą przedsiębiorcy wymierzono karę pieniężną w wysokości 500 zł, z tytułu wprowadzenia do obrotu nieodpowiadających jakości handlowej siedmiu partii lodów oferowanych bez opakowań. Uchybienie przedsiębiorcy dotyczyło braku właściwego uwidocznienia w lokalu substancji alergennych występujących w sprzedawanych lodach.

Uzasadnienie decyzji

W decyzji prezesa UOKIK wskazano między innymi, że wymagania jakości handlowej w zakresie oznakowania w miejscu sprzedaży środków spożywczych oferowanych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży zostały określone w przepisach § 19 rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, w związku z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.  

Organ wskazał, że mając na uwadze treść § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 tego rozporządzenia, należy zauważyć, że w przypadku produktów oferowanych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży wykaz składników, z uwzględnieniem składników alergennych, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego produktu lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom. Zatem samo posiadanie tych informacji bez ich bezpośredniej dostępności dla konsumentów, czy też przekazywanie informacji ustnych przez obsługę lokalu na życzenie lub żądanie konsumenta, nie zastępuje uwidocznienia tych informacji.

Organ uznał, że takie działania nie są wystarczające do spełnienia wymagań ww. przepisów, powołując się na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z: 17 listopada 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 1652/10, 7 stycznia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1914/12 i 27 stycznia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1563/15), w związku z tym nie mogą one przemawiać za uznaniem zakresu naruszenia za niewielki.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.