Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością - bisfenol A

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Komisja zajęła się w ostatnim czasie kwestią stosowania bisfenolu A w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W rozporządzeniu nr 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. odniesiono się do ograniczenia stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Akt ten zmienił także rozporządzenie nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania Bisfenolu A w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Treść rozporządzenia

Wskazuje się, że migracja do żywności lub na żywność 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu („BPA”) (nr CAS 0000080-05-7) z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach nie może przekraczać limitu migracji specyficznej wynoszącego 0,05 mg BPA na kilogram żywności (mg/kg). Nie jest dozwolona żadna migracja z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach przeznaczonych specjalnie do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt, produktami zbożowymi przetworzonymi, żywnością dla dzieci, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego opracowaną w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci lub napojami na bazie mleka i podobnymi produktami przeznaczonymi specjalnie dla małych dzieci.

Podmioty działające na rynku zapewniają, aby lakierowanym lub powleczonym materiałom i wyrobom towarzyszyła pisemna deklaracja zgodności zawierająca informacje określone w załączniku I do rozporządzenia. Deklaracja ta jest dostępna na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, z wyłączeniem etapu sprzedaży detalicznej,

Przepisy przejściowe

Lakierowane lub powleczone materiały i wyroby oraz materiały i wyroby z tworzyw sztucznych, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 6 września 2018 r., mogą pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów.

Rozporządzenie weszło w życie 6 marca 2018 r. jednakże stosuje się je od 6 września 2018 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn