Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna z uwzględnieniem zasad HACCP. Podstawowe zasady bezpieczeństwa żywności dla pracowników operacyjnych - szkolenie HYBRYDOWE

Data: 01.07.2022 Miejsce: WARSZAWA/ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad bezpieczeństwa żywności; poznanie dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej w zakładach produkcji spożywczej.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla osób związanych bezpośrednio z produkcją w każdej branży przemysłu spożywczego. Dodatkowo szkolenie skierowane jest do osób zarządzających zespołami produkcyjnymi, mistrzów, brygadzistów, kierowników.

Program

1. Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
2. Zasady GMP/GHP
• podstawowe terminy
• wymagania zdrowotne, higiena pracowników
• szkolenia pracowników - dlaczego szkolenie wstępne jest niewystarczające, jak szkolić pracowników aby
wyrobić nawyki GMP/GHP
• nadzorowanie maszyn, urządzeń, sprzętu kontrolno-pomiarowego - dlaczego jest to bardzo ważne i jakie
zagrożenie występują w przypadku braku nadzoru.
• proces mycia i dezynfekcji - zarządzanie środkami chemicznymi
• nadzór nad dokumentacją , zapisy - czy prowadzenie dokumentów i zapisów jest konieczne ?
• jak tworzyć standardy GMP/GHP
• nakazy i zakazy GMP/GHP, czy dopuszczalne jest odstępstwo i jakie może mieć to skutki
• nadzór nad obszarem w zakresie GMP/GHP
• zagrożenia występują na stanowisku pracy ( szkło, plastik, drewno, krew) - zasady postępowania, procedury
• zarządzanie opadami
• alergeny - zarządzanie alergenami , zagrożenia
3. HACCP
• HACCP - jakość a bezpieczeństwo produktu
• 12 etapów wdrażania HACCP - 7 zasad wg Codex Alinentarius
• schemat technologiczny - dlaczego jest ważny i co musi się w nim znaleźć
• analiza zagrożeń - jak szacować ryzyko
• OPRP a CCP - różnice, monitorowanie, limity krytyczne
• działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze
• zalety i wady HACCP
4. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn