Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dobrostan zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju - szkolenie ON-LINE

Data: 25.04.2023 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z postępowaniem ze zwierzętami w okresie poprzedzającym ubój oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania. Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mięsa, a także przedstawi dobrostan jako element konkurencyjności firmy.

Szkolenie skierowane do

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się ubojem i transportem zwierząt, jakością mięsa oraz wszystkich osób zainteresowanych Rozporządzeniem Nr 1099/2009.

Program

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ochrona zwierząt przed cierpieniem:
• przepisy związane z ochroną zwierząt
• definicja dobrostanu
• fizjologiczne objawy stresu u zwierząt
• prawidłowa obsługa zwierząt
2. Nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania:
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
3. Transport zwierząt:
• wymagania dla środków transportu zwierząt
• obchodzenie się ze zwierzętami podczas załadunku, transportu i wyładunku
• wymagania dla kierowców i konwojentów
4. Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem:
• przepędzanie zwierząt
• zapewnienie dostępu do wody i paszy
• postępowanie w przypadku urazów
• pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt
• czynności podejmowane w celu poprawy dobrostanu zwierząt przeznaczonych do transportu / uboju i częstotliwość ich wykonywania
• dokumentowanie – sprawozdania, rejestry działań, raportowanie – na co zwracać uwagę
5. Dobrostan podczas oszałamiania zwierząt:
• metody oszałamiania
• kontrola skuteczności oszałamiania
6. Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem na jakość mięsa:
• miopatie stresowe

• skutki przekarmienia i przemęczenia zwierząt
7. Dobrostan jako element konkurencyjności firmy:
• obawy konsumentów o dobrostan zwierząt
• zaufanie do producentów
• czy dobrostan ma wpływ na decyzje konsumentów?
• certyfikat dobrostanu znakiem jakości.
8. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn