Przejdź na stronę główną FoodFakty LinkedIn
Newsletter FoodFakty Newsletter
Profesjonalne informacje z branży żywności.
Bądź na bieżąco w prosty sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serwituty 25 będącą właścicielem portalu FoodFakty.pl w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez portal jak również kontrahentów portalu; realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-233, ul Serwituty 25, NIP 5260201821, który jest wydawcą portalu FoodFakty.pl.

Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podane przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem zrealizowania świadczenia. Więcej informacji zawarte w:

Przypomnij hasło Jeśli nie masz konta, Utwórz je
Napisz
Śledź nas na

Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Facebook X LinkedIn

Kultura Bezpieczeństwa Żywności częścią rozporządzenia UE

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Komisja Europejska opublikowała projekt zmiany rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, który obejmuje również zarządzanie alergenami i redystrybucję żywności oraz kulturę bezpieczeństwa żywności. Oczekuje się, że Komisja Codex Alimentarius przyjmie rewizję swojego standardu dotyczącego ogólnych zasad higieny środków spożywczych w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przyjęcie rozporządzenia przez Komisję zaplanowane jest na III kw. 2020 r.

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 852/2004 ma na celu:

  • poprawić bezpieczeństwo żywności w UE, dostosowując normy UE do nowych norm międzynarodowych (system WHO Codex);
  • zapewnić podjęcie odpowiednich środków w zakresie bezpieczeństwa żywności, gdy żywność jest przekazywana na cele charytatywne;
  • zmniejszyć marnotrawienie żywności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Kultura Bezpieczeństwa Żywności – ogólną zasadą i jakie zmiany?

Zdaniem Komisji Europejskiej uwzględnienie w przepisach unijnych ogólnych wymagań dotyczących kultury bezpieczeństwa żywności jest konieczne ze względu na oczekiwania konsumentów i partnerów handlowych, że żywność produkowana w UE spełnia taką normę. Niniejsza aktualizacja rozporządzenia wprowadza koncepcję kultury bezpieczeństwa żywności jako ogólną zasadę. A celem kultury bezpieczeństwa żywności jest zwiększenie świadomości i poprawa zachowań pracowników w zakładach.

Część nowych przepisów nakładać będzie na kierownictwo i wszystkich pracowników przedsiębiorstw obowiązek przestrzegania odpowiedniej kultury bezpieczeństwa żywności, która obejmuje jasny podział obowiązków, odpowiednie szkolenia i nadzór, kontrole weryfikacyjne mają być przeprowadzane terminowo i skutecznie, a dokumentacja ma być aktualna.

Konsultacje społeczne odnośnie zmiany rozporządzenia

Do 6 sierpnia zainteresowane strony mogły przesyłać swoje opinie dotyczące włączenia kultury bezpieczeństwa żywności do przepisów. Ze strony przemysłu zgłoszono sporo obaw, podczas gdy środowisko akademickie przyjęło projekt z zadowoleniem.

Kultura Bezpieczeństwa Żywności - sprzeciw branży a krok naprzód

Organizacja Independent Retail Europe, która reprezentuje grupy niezależnych detalistów, stwierdziła, że jest to niejednoznaczne, a zobowiązanie powinno być powiązane z wdrożeniem wymagań dotyczących analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP).

Wprowadzenie kultury bezpieczeństwa żywności w czasach COVID-19 jest ważniejsze niż kiedykolwiek, ale powinno opierać się na konkretnych środkach, takich jak zapewnienie, że odpowiednie środki są wydawane na czyszczenie i przygotowanie sklepów w normalnych godzinach pracy – uważają przedstawiciele IRE.

Kontrowersyjny, wg IRE, jest zapis w projekcie zmiany rozporządzenia, że „wdrażanie kultury bezpieczeństwa żywności powinno uwzględniać charakter i rozmiar przedsiębiorstwa spożywczego”. To sformułowanie można interpretować jako pozwalające na mniej ambitny poziom zaangażowania w bezpieczeństwo żywności dla mniejszych przedsiębiorstw, a wg IRE zaangażowanie w bezpieczeństwo żywności powinno być takie samo dla wszystkich operatorów - od hipermarketów po sprzedawców na targowiskach.

Z kolei COCERAL, europejskie stowarzyszenie reprezentujące handel zbożami, ryżem, paszami, nasionami oleistymi, oliwą z oliwek, olejami i tłuszczami oraz dostawami produktów rolnych, stwierdziło, że globalna harmonizacja jest kluczem do równych szans i rozwoju tej samej kultury bezpieczeństwa żywności na całym świecie.

Zdaniem stowarzyszenia COCERAL – wszystkie wymienione punkty są już częścią obecnego podejścia biznesowego i działań w ramach HACCP. Komisja musi wziąć pod uwagę rzeczywiste koszty dla zaangażowanych podmiotów gospodarczych, mając na uwadze w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, i spróbować uniknąć nakładania obciążeń ekonomicznych na sektor, który już mocno ucierpiał w następstwie COVID-19. Ze względu na harmonizację organy kontroli urzędowej na poziomie państw członkowskich powinny przyjąć wspólne ramy oceny zgodności z wymogami kultury bezpieczeństwa żywności.

Konfederacja przemysłu spożywczego - FoodDrinkEurope, stwierdziła, że przepisy dotyczące kultury bezpieczeństwa żywności wydają się być zbyt niejasne, aby można je było egzekwować w rozsądny sposób. Naszym zdaniem ani kraje trzecie, ani konsumenci nie oczekują, że firmy mają określoną kulturę bezpieczeństwa żywności, zweryfikowaną przez władze. Obecnie nie ma zgody w zakresie prywatnych standardów, w jaki sposób można zweryfikować kulturę bezpieczeństwa żywności.

Centrum Łącznikowe dla Przemysłu Mięsnego w UE CLITRAVI stwierdziło, że Komisja wprowadza ten temat bez znajomości konsekwencji, a przemysł mięsny w Europie jest „bardzo zaniepokojony” włączeniem takich wymagań do rozporządzenia. Prace nad kulturą bezpieczeństwa żywności, która wywodzi się z branżowych, prywatnych standardów, wciąż trwają, ponieważ są to kwestie związane z ludzkim zachowaniem, a nie wymogiem technicznym, takim jak HACCP - podkreśla CLITRAVI.

Grupa wezwała Komisję Europejską do wycofania wniosku, który ma zostać przyjęty w trzecim kwartale 2020 r., dodając, że wszelkie aktualizacje przepisów rozporządzenia powinny poczekać, aż zakończą się prace nad Kodeksem.

W opinii Food Consulting Strategically dodanie koncepcji kultury bezpieczeństwa żywności do istniejących przepisów dotyczących higieny żywności jest znaczącym krokiem naprzód.

Reprezentantka świata nauki – prof. Pieternel Luning z Wageningen University jest zdania, że poprawka stwarza możliwości i nie będzie dodatkowym obciążeniem. Poprawka zwiększy świadomość znaczenia kultury bezpieczeństwa żywności. Zwracanie uwagi na kulturę bezpieczeństwa żywności w branży spożywczej nie tylko przyniesie korzyści dla zapewnienia bezpiecznej żywności, ale także doprowadzi do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników oraz ogólnie do lepszych wyników biznesowych - powiedziała.

Społeczność naukowa we współpracy z przemysłem spożywczym stoi przed wielkim wyzwaniem, aby opracować narzędzia i ulepszyć mapy drogowe w celu wzmocnienia kultury bezpieczeństwa żywności dostosowanej do specyficznego kontekstu podmiotów działających na rynku spożywczym w łańcuchach dostaw żywności.

Źródło: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12230-Food-safety-allergies-food-waste-new-EU-rules

Wybierz temat: Bezpieczeństwo żywności Certyfikacja Prawo żywnościowe

Autor: Katarzyna Oleksy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.