Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Określanie wartości odżywczej do celów znakowania – aspekty praktyczne - szkolenie ON-LINE

Data: 24.11.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Odpowiedź na pytania, jakie pojawiły się po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 1169/2011 wprowadzającym
obowiązek znakowania żywności wartością odżywczą. Na szkoleniu zostaną przedstawione możliwe sposoby
wyznaczania wartości odżywczej żywności w oparciu o dane literaturowe i badania laboratoryjne. Ponadto:
 tolerancje dla zawartości składników odżywczych
 zasady zaokrąglania wartości deklarowanych na etykiecie w ramach informacji o wartości odżywczej
 co zrobić, gdy brakuje danych o zawartości składników odżywczych niektórych surowcach
 przyczyny niezgodności wartości deklarowanych z wynikami badań
 omówienie najczęściej popełnianych błędów w deklaracji wartości odżywczej

Szkolenie skierowane do

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji produktów i etykiet spożywczych, technolodzy żywności,
osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program

1. Wymagania prawne w zakresie oznakowania środków spożywczych wartością odżywczą:
• Obowiązkowa Informacja o wartości odżywczej
• Żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą
• Dobrowolna Informacja o wartości odżywczej
2. Określanie zawartości składników odżywczych:
• Wytyczne Komisji Europejskiej w odniesieniu do Rozporządzenia UE nr 1169/2011
- limity tolerancji
- zasady zaokrągleń
• Metody określania wartości odżywczej produktów:
- wykorzystanie baz danych wartości odżywczej oraz tabel składu do obliczania zawartości
składników odżywczych
- wykorzystanie metod analitycznych do oznaczania zawartości składników odżywczych
3. Niezgodności wartości odżywczych deklarowanych na opakowaniach z wynikami badań. Przyczyny niezgodności, metody weryfikacji:
• Wpływ zastosowanej metodyki badań na uzyskiwany wynik (problem z cukrami i błonnikiem)
• Wpływ zmiennej jakości surowców na wahania zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych
• Produkty o niejednorodnej strukturze, trudności w przygotowaniu próbki reprezentatywnej dla produktu
• Zmiany receptur, zamiany składników – wpływ na wartości odżywcze produktów gotowych

4. Znakowanie wartością odżywczą na froncie opakowania – system Nutri-Score
• Geneza systemu Nutri-Score
• Kto może przystąpić do systemu i jakie produkty mogą być oznaczane logo Nutri-Score?
• Zasady algorytmu Nutri-Score – wyznaczanie Nutri-Score na przykładach
• Nutri-Score na półkach sklepowych i w aplikacji dla konsumentów
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-17-ON-LINE-Okreslanie-wartosci-odzywczej-do-celow-znakowania_2021-1.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn