Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Podstawowe akty w prawie żywnościowym

Na system prawa żywnościowego składają się setki aktów prawnych, publikowanych zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. Rocznie uchwala się ich około tysiąca, jednakże niektóre z nich mają szczególnie istotne znaczenie z dla produkcji żywności oraz wyznaczają ogólne, generalne standardy, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy producenci żywności i pasz, niezależnie od rodzaju wytwarzanych produktów. Regulacje te obejmują wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz paszy produkowanej dla zwierząt hodowlanych lub używanej do żywienia zwierząt hodowlanych. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia stosowania w praktyce prawa żywnościowego ma zrozumienie jego struktury - relacji pomiędzy poszczególnymi porządkami prawnymi (krajowym oraz unijnym), a także konkretnymi aktami prawnymi. Ważne znaczenie ma także zrozumienie charakterystyki różnych rodzajów aktów prawnych oraz zasad ich stosowania, ponieważ sposób w jaki należy interpretować akty prawne w dużym stopniu zdeterminowany jest jego rodzajem i kwalifikacją aktu jako rozporządzenie, dyrektywa, ustawa czy wreszcie rozporządzenia krajowe. 

Wśród najważniejszych aktów w prawie żywnościowym wymienić należy m.in.:

- rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności /Ogólne Prawo Żywnościowe/;
- rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. 

W ramach szkolenia omówione zostaną najważniejsze akty prawa żywnościowego w zakresie m.in. znakowania, ogólnych zasad prawa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, higieny oraz dodatków do żywności, przede wszystkim z uwzględnieniem ich zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego. 

Więcej informacji na temat szkolenia oraz link do zapisów znajdziesz pod adresem:

https://foodfakty.pl/podstawowe-akty-w-prawie-zywnosciowym-3    

Słowa kluczowe: Prawo żywnościowe, ogólne prawo żywnościowe, akty prawne

Autor: Magdalena Wolska

Artykuł_opublikowany_dzięki_firmie

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.