Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Próbkobiorca mięsa, wyrobów mięsnych i wymazów higieniczno-sanitarnych

Data: 09.06.2021 Miejsce: ON-LINE / Warszawa
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

• Przypomnienie podstawowych obowiązków producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w oparciu o wymagania prawne
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie metodyki pobierania próbek mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego
• Potwierdzenie kompetencji w zakresie pobierania próbek mięsa, przetworów mięsnych oraz wymazów higienicznosanitarnych (certyfikat).
• Konsultacje z wykładowcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu mięsa i przetworów mięsnych

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowanie jest do pracowników działów jakości, produkcji i laboratoriów zakładów przemysłu mięsnego odpowiedzialnych za pobór próbek mięsa, przetworów mięsnych i wymazów do badań mikrobiologicznych.

Program

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz.U., 2003, nr 59, poz. 526 z późn.zm.; Mięso i przetwory
mięsne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań - Pobieranie próbek. PN-ISO3100-1
2. Wspólnotowe i krajowe wymagania prawne dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym.
Obowiązki producentów żywności pochodzenia zwierzęcego w świetle przepisów prawnych. Rozp. WE nr
178/2002 oraz akty prawne tzw. „pakietu higienicznego”: Rozp. WE nr 852/2004 i 853/2004;
3. Wymagania ogólne w zakresie pobierania próbek / ogólne zasady pobierania próbek żywności, pasz, wymazów
higieniczno-sanitarnych do badań;
4. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych. Metody pobieranie próbek (niszczące i nieniszczące, rodzaje próbek,
częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy, zagadnienia praktyczne, transport i przechowywanie
próbek. PN-ISO 17604:2005 ; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2073/2005.
5. PN-ISO 3100-1. Mięso i przetwory mięsne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań – Pobieranie próbek.

 

1. Wstęp: ogólne zasady pobierania próbek żywności i pasz:
• Przepisy związane z pobieraniem próbek żywności do badań laboratoryjnych
• Cele pobierania próbek
• Metody pobierania próbek
• Rodzaje próbek
2. Pobieranie próbek pierwotnych i próbek wtórnych mięsa i przetworów mięsnych:
• Sprzęt do pobierania próbek
• Liczność pobieranych próbek pierwotnych
• Sposób pobierania próbek
• Sprawozdania z pobierania próbek
• Pakowanie próbek
• Warunki transportu i przechowywania próbek.
3. Pobieranie próbek z tusz zwierząt rzeźnych w celu oceny higieny zakładu:
• Pobieranie próbek metodą niszczącą za pomocą skalpela lub korkoboru
• Pobieranie próbek metodą nieniszczącą za pomocą gąbki ściernej
• częstotliwość pobierania, miejsce pobierania, schematy
4. Ćwiczenia praktyczne/pokazowe:
• Pobieranie wymazów z powierzchni twardych
• Pobieranie próbek z powierzchni za pomocą płytek kontaktowych
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą niszczącą
• Pobieranie próbek z powierzchni tusz metodą nieniszczącą

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Program-117_ON-LINE_Probkobiorca-mieso_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn