Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Przyszłość opakowań z tworzyw sztucznych - szkolenie ON-LINE

Data: 27.08.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat znaczenia opakowań z tworzyw sztucznych (w tym biotworzyw),
ograniczeń związanych z problematyką zagospodarowania odpadów powstałych z tego rodzaju opakowań,
projektowania pod kątem recyklingu (materiałowego i organicznego) oraz w kontekście działań UE dotyczących
gospodarki o obiegu zamkniętym i strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, a także
wytycznych określonych w dyrektywie 2019/904/UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw
sztucznych na środowisko.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw
polimerowych oraz przedsiębiorstw stosujących takie opakowania do pakowania wyrobów, szczególnie działów
zajmujących się tworzeniem systemów pakowania, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób
zainteresowanych tematyką rozwoju rynku opakowań z tworzyw sztucznych w ujęciu wymagań ochrony środowiska.

Program

1. Opakowania z tworzyw sztucznych i z ich udziałem:
 Materiały polimerowe w opakowaniach, rodzaje opakowań,
 Dane ilościowe,
 Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – metody odzysku.
2. Regulacje prawne i wytyczne UE:
 Dyrektywa opakowaniowa,
 Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym,
 Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych.
3. Rozszerzona odpowiedzialność producenta z opakowania z tworzyw sztucznych:
 Poziomy recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.
4. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych:
 Zasady projektowania,
 Projektowanie pod kątem recyklingu, bariery w recyklingu,
 Dobór elementów opakowania,
 Znakowanie opakowań z tworzyw sztucznych, rodzaje znaków i zasady ich stosowania
Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-49_ON-LINE_Przyszlosc-opakowan-z-tworzyw-sztucznych_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn