Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Sprawozdania gmin z zakresu odpadów komunalnych za 2022 r. oraz sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne za 2022 r. - szkolenie ON-LINE

Data: 17.04.2023 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy z zakresu nowelizacji prawa w 2021 i 2022 roku, wiedzy, która posłuży do
prawidłowego przygotowanie sprawozdania dla jednostek komunalnych za 2022 rok. Omówione zostaną zagadnienia dot.
sprawozdawczości komunalnej – część dla podmiotów odbierających odpady, a także sprawozdawczości dotyczącej gmin.

Szkolenie skierowane do

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy firmy i jednostki zajmujące się gospodarowaniem odpadami, przede wszystkim
wytwarzający odpady (w wyniku produkcji, warsztaty, oczyszczalnie, serwisy, usługodawcy, producenci etc.), firmy
zajmujące się zbieraniem odpadów, przetwarzający odpady.

Program

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie
• Podstawy prawne i omówienie najważniejszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości
• Użytkownik główny vs użytkownik podrzędny
 Kto jest uprawniony do złożenia i przygotowania sprawozdania?
 Czy potrzebne jest pełnomocnictwo?
 Czy można złożyć korektę do sprawozdań?
2. Zmiany wynikające z nowelizacji prawa w 2021 r. i 2022r
• Zmiany w sposobie wyliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

• Jak należy obliczać nowe poziomy?
• Jak wyglądają wzory sposobów obliczania określone w rozporządzeniu?
3. Sprawozdawczość komunalna – część dla podmiotów odbierających odpady
• Wprowadzenie
• Omówienie poszczególnych działów sprawozdania
 Dział II – Informacja o odebranych odpadach komunalnych
 Dział III –Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
 Dział IV – Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
 Dział V – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych
odpadów komunalnych
 Dział VI – Informacja o Informacja o odpadach komunalnych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku - Omówienie zasad wyliczania poziomów przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu itd.
 Dział VII – Dane o właścicielach nieruchomości
 Dział VIII - Dokumenty
4. Sprawozdawczość komunalna – część dla GMIN
• Wprowadzenie
 Weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne – na co zwrócić uwagę
 Jakie działy należy wypełnić w sprawozdaniu organu wykonawczego gminy?
 Co w przypadku, kiedy jeden podmiot odbiera odpady komunalne na podstawie umowy z gminą i jednocześnie
z właścicielami nieruchomości? Czy przekazuje 2 sprawozdania i jak je rozliczyć?
• Omówienie poszczególnych działów sprawozdania
 Dział II – Informacja o odebranych odpadach komunalnych
 Dział III –Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
 Dział IV – Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych
 Dział V - Informacja o działających na terenie gminy/związku międzygminnego punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
 Dział VI - informacja o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła
 Dział VII – Informacja o masie pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, powstałych
z odebranych i zebranych odpadów komunalnych
 Dział VIII – Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
• Omówienie zasad wyliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu itd.
 Dział IX – Informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne
5. Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn