Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

W grudniu 2017 r. pogłowie świń w Polsce wyniosło 11,9 mln sztuk i było o 7,1% większe niż przed rokiem

Kategoria: Biznes

Jak wynika ze wstępnych danych GUS, w grudniu 2017 r. pogłowie trzody w Polsce wzrosło o 7,1% w ujęciu rocznym i wyniosło 11 897,7 tys. sztuk. Taka liczebność krajowej populacji świń była również o 4,8% większa niż w czerwcu 2017 r. Wzrost odnotowano w przypadku większości grup, poza prosiętami.

Wzrost liczebności

Liczebność stada loch na chów wyniosła 909,0 tys. sztuk, czyli o 5,8% więcej niż w grudniu 2016 r., a także o 2,7% więcej niż w czerwcu 2017 r. Warto dodać, że w tej grupie pogłowie loch prośnych  stanowiło ponad dwie trzecie i wyniosło 617,9 tys. sztuk, czyli o 6,2% więcej w relacji rocznej i 2,5% więcej niż w trakcie badania realizowanego w czerwcu.

Najliczniejsza grupa - tuczniki

W strukturze stada trzody chlewnej w Polsce najliczniejszą grupę stanowiły tuczniki (trzoda chlewna przeznaczona na ubój o wadze 50kg i więcej), których udział sięgnął 40%. Ich pogłowie wyniosło 4757,6 tys. sztuk, co oznacza, że w ujęciu rocznym zwiększyło się o 11,4%. Pogłowie warchlaków (20-50 kg) zwiększyło się o 10,7% do 3509,4 tys. sztuk, natomiast populacja świń na chów (o wadze 50 kg i więcej) była większa o 5,7% i wyniosła 926,1 tys. sztuk.

Spadek pogłowia zarejestrowano jedynie w odniesieniu do prosiąt, których liczebność wyniosła 2704,5 tys. sztuk, czyli o 3,1% mniej niż przed rokiem i o 5,2% mniej niż w połowie 2017 roku.

Przyczyny

Odnotowany wzrost pogłowia świń w grudniu 2017 r. w dużym stopniu spowodowany był utrzymującą się, szczególnie w drugiej połowie 2016 r. i pierwszej połowie 2017 r., korzystną sytuacją rynkową dla producentów trzody chlewnej. W drugiej połowie 2017 r. ceny żywca wieprzowego obniżyły się, co negatywnie wpłynęło na opłacalność produkcji i znalazło swoje odzwierciedlenie między innymi w spadku pogłowia prosiąt. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową, nie można wykluczyć, że w kolejnym badaniu (w czerwcu br.) pogłowie trzody chlewnej będzie mniejsze niż w czerwcu 2017 r.

Warto dodać, że pod koniec 2017 r., ponad połowa krajowego pogłowia trzody chlewnej znajdowała się w trzech województwach: wielkopolskim (36%), kujawsko-pomorskim (11%) i łódzkim (10%). Natomiast w czterech regionach, w których stwierdzono wirus ASF u świń lub dzików, czyli w województwach: podlaskim (2%), warmińsko-mazurskim (4%), lubelskim (5%) i mazowieckim (9%) łącznie znajdowała się ponad jedna piąta pogłowia świń w Polsce (21,1%). Biorąc pod uwagę przedstawione zróżnicowanie terytorialne, wzmocnienie działań, które uniemożliwią dotarcie ASF do regionów o największym zagęszczeniu produkcji trzody, wydaje się być jedną z kluczowych kwestii.

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas

Magdalena Kowalewska
Ekspert rynków rolnych
Rynek mięsa i jaj

Przeczytaj także

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.